Raad van bestuur

De raad van bestuur (RvB) is verantwoordelijk voor het dagelijks bestuur van PGGM. Zowel de aandeelhouder als de raad van commissarissen kan de RvB hierop aanspreken.

Conform de Nederlandse Corporate Governance Code zijn de bestuurders benoemd voor een periode van vier jaar. Herbenoeming kan telkens plaatsvinden voor een periode van maximaal vier jaar. Dit is de gebruikelijke situatie bij goed functioneren.

< Terug naar de pagina Over PGGM

Voorzitter

ir. E. (Edwin) Velzel

Plaatsvervangend voorzitter

drs. W.J. (Willem Jan) Brinkman


Heeft U een vraag?

Dina Aleman

Managing Director Legal

Ik ben geboren in Rotterdam, heb rechten gestudeerd aan de RU Leiden en een MBA behaald aan de Erasmus Universiteit Rotterdam.

Sinds 15 januari 2019 ben ik werkzaam bij PGGM als directeur Legal en Corporate Secretaris. Tevens ben ik raad-plaatsvervanger bij de Ondernemingskamer van het Gerechtshof Amsterdam en toezichthouder bij de Stichting Oogfonds.

Hiervoor heb ik gewerkt als juridisch adviseur, bedrijfsjurist en als management consultant in de financiële sector. De afgelopen jaren was ik als partner bij KPMG onder meer eindverantwoordelijk voor de adviesdienstverlening in het verzekerings- en pensioensegment.

Mijn man en ik wonen in Hilversum en onze drie kinderen zijn inmiddels het huis uit. In mijn vrije tijd dans en sport ik graag en wandelen we in de natuur.