Raad van bestuur

De raad van bestuur (RvB) is verantwoordelijk voor het dagelijks bestuur van PGGM. Zowel de aandeelhouder als de raad van commissarissen kan de RvB hierop aanspreken.

Conform de Nederlandse Corporate Governance Code zijn de bestuurders benoemd voor een periode van vier jaar. Herbenoeming kan telkens plaatsvinden voor een periode van maximaal vier jaar. Dit is de gebruikelijke situatie bij goed functioneren.

< Terug naar de pagina Over PGGM

Voorzitter

ir. E. (Edwin) Velzel

Plaatsvervangend voorzitter

dr. ir. P.A.M. (Paul) Boomkamp


Heeft U een vraag?

Ingrid Ernst-Wind

Managing Director Corporate Staf

i.ernst@pggm.nl 030 277 9293

"Ik ben onder meer verantwoordelijk voor de besluitvormingsprocessen binnen de coöperatie en de N.V. Dit betekent dat ik mij bezighoud met het sturen, begeleiden en bewaken van de kwaliteit en consistentie van de strategische besluitvorming van de toporganen van PGGM, waaronder het coöperatiebestuur, de ledenraad, het executive committee, de raad van commissarissen en de ondernemingsraad. Ik ben sinds 2000 werkzaam bij PGGM, daarvoor was ik arbeidsrechtjurist bij een vakbond. Ik vind een goede governance en intensief stakeholdermanagement belangrijk, ook voor PGGM. Ik ben getrouwd en heb drie kinderen. Ik sport met veel plezier en breng graag tijd door in de natuur. "