Raad van bestuur

De raad van bestuur (RvB) is verantwoordelijk voor het dagelijks bestuur van PGGM. Zowel de aandeelhouder als de raad van commissarissen kan de RvB hierop aanspreken.

Conform de Nederlandse Corporate Governance Code zijn de bestuurders benoemd voor een periode van vier jaar. Herbenoeming kan telkens plaatsvinden voor een periode van maximaal vier jaar. Dit is de gebruikelijke situatie bij goed functioneren.

< Terug naar de pagina Over PGGM

Voorzitter

ir. E. (Edwin) Velzel

Plaatsvervangend voorzitter

dr. ir. P.A.M. (Paul) Boomkamp


Heeft U een vraag?

Dina Aleman

Managing Director Legal

​-