Raad van commissarissen


De raad van commissarissen (RvC) houdt toezicht op het functioneren van de raad van bestuur en op de algemene gang van zaken van de vennootschap en haar dochterondernemingen. Twee ondersteunende commissies staan de raad van commissarissen bij: de Audit-, risk en compliancecommissie en de Remuneratie-, selectie en benoemingscommissie.

 

< Terug naar de pagina Over PGGM

Voorzitter

Mevrouw drs. M. (Marjanne) Sint

Plaatsvervangend voorzitter

Mevrouw drs. M.R. (Miriam) van Dongen 

Leden

De heer mr. H.M.L.M. (Eric) de Macker
De heer drs. J.C.M (Jan) van Rutte
Mevrouw mr. drs. M.A.M. (Micky) Adriaansens
De heer ir. H.M.T. (Henk) Broeders


Heeft U een vraag?

Ingrid Ernst-Wind

Managing Director Corporate Staf

i.ernst@pggm.nl 030 277 9293

"Ik ben onder meer verantwoordelijk voor de besluitvormingsprocessen binnen de coöperatie en de N.V. Dit betekent dat ik mij bezighoud met het sturen, begeleiden en bewaken van de kwaliteit en consistentie van de strategische besluitvorming van de toporganen van PGGM, waaronder het coöperatiebestuur, de ledenraad, het executive committee, de raad van commissarissen en de ondernemingsraad. Ik ben sinds 2000 werkzaam bij PGGM, daarvoor was ik arbeidsrechtjurist bij een vakbond. Ik vind een goede governance en intensief stakeholdermanagement belangrijk, ook voor PGGM. Ik ben getrouwd en heb drie kinderen. Ik sport met veel plezier en breng graag tijd door in de natuur. "