Raad van commissarissen


De raad van commissarissen (RvC) houdt toezicht op het functioneren van de raad van bestuur en op de algemene gang van zaken van de vennootschap en haar dochterondernemingen. Twee ondersteunende commissies staan de raad van commissarissen bij: de Audit-, risk en compliancecommissie en de Remuneratie-, selectie en benoemingscommissie.

 

< Terug naar de pagina Over PGGM

Voorzitter

Mevrouw drs. M. (Marjanne) Sint

Plaatsvervangend voorzitter

Mevrouw drs. M.R. (Miriam) van Dongen 

Leden

De heer mr. H.M.L.M. (Eric) de Macker
De heer drs. J.C.M (Jan) van Rutte
Mevrouw mr. drs. M.A.M. (Micky) Adriaansens
De heer ir. H.M.T. (Henk) Broeders


Heeft U een vraag?

Dina Aleman

Managing Director Legal

Ik ben geboren in Rotterdam, heb rechten gestudeerd aan de RU Leiden en een MBA behaald aan de Erasmus Universiteit Rotterdam.

Sinds 15 januari 2019 ben ik werkzaam bij PGGM als directeur Legal en Corporate Secretaris. Tevens ben ik raad-plaatsvervanger bij de Ondernemingskamer van het Gerechtshof Amsterdam en toezichthouder bij de Stichting Oogfonds.

Hiervoor heb ik gewerkt als juridisch adviseur, bedrijfsjurist en als management consultant in de financiële sector. De afgelopen jaren was ik als partner bij KPMG onder meer eindverantwoordelijk voor de adviesdienstverlening in het verzekerings- en pensioensegment.

Mijn man en ik wonen in Hilversum en onze drie kinderen zijn inmiddels het huis uit. In mijn vrije tijd dans en sport ik graag en wandelen we in de natuur.