Raad van commissarissen


De raad van commissarissen (RvC) houdt toezicht op het functioneren van de raad van bestuur en op de algemene gang van zaken van de vennootschap en haar dochterondernemingen. Twee ondersteunende commissies staan de raad van commissarissen bij: de Audit-, risk en compliancecommissie en de Remuneratie-, selectie en benoemingscommissie.

 

< Terug naar de pagina Over PGGM

Voorzitter

Mevrouw drs. M. (Marjanne) Sint

Plaatsvervangend voorzitter

Mevrouw drs. M.R. (Miriam) van Dongen 

Leden

De heer mr. H.M.L.M. (Eric) de Macker
De heer drs. J.C.M (Jan) van Rutte
Mevrouw mr. drs. M.A.M. (Micky) Adriaansens
De heer ir. H.M.T. (Henk) Broeders


Heeft U een vraag?

Dina Aleman

Managing Director Legal

​-