De heer ir. R. Willems

​Rein Willems heeft een internationale bedrijfsachtergrond en een politieke achtergrond. Tot voor kort was hij lid van de Eerste Kamer der Staten-Generaal. Na een verblijf van 21 jaar in het buitenland werd hij president-directeur van Shell Nederland van 2003 tot 2007. Ook was hij lid van het dagelijks bestuur van VNO-NCW, van het Innovatie  Platform en voorzitter van de Vereniging Nederlandse Chemische Industrie. Hij heeft zitting in de Raad van Commissarissen van Essent, het Nederlandse Investeringsinstituut, Caldic Chemie en de Van Leeuwen Buizen Groep en in de Raad van Toezicht van het Boerhaave museum.