Rogier Snijdewind

Senior Advisor Responsible Investment

Ondernemingen spelen een centrale rol in onze maatschappij. Ze zorgen o.a. voor werkgelegenheid, innovatie en sociale samenhang. Ondernemingen dragen echter ook verantwoordelijkheid voor het gedrag dat zij vertonen, of dit nu gaat om salarissen die onverklaarbaar hoog zijn of mensenrechten die worden geschonden. Ik spreek hen hierop aan en gebruik hierbij de invloed die aandeelhouders hebben. Zo probeer ik ondernemingen aan te sporen hun gedrag te veranderen en op zoek te gaan naar de positieve bijdrage die zij aan de samenleving kunnen leveren; zeker daar waar dit uiteindelijk zal leiden tot betere financiële prestaties.

Contactgegevens

r.snijdewind@pggm.nl (030) 277 20 78

Mijn publicaties

  1. Toegang tot zorg in exceptionele tijden

   ​Beleggers financieren de verschillende schakels die gezamenlijk mondiale productieketens vormen van medische hulpmiddelen, farmaceutische en andere zorggerelateerde producten. Overheden én ondernemingen moeten er voor zorgen dat deze producten overal ter wereld beschikbaar zijn. Toegang tot zorg is een universeel recht, vindt Rogier Snijdewind.

   Datum
  2. Bij een zaak van leven en dood

   ​PGGM voert een vruchtbare aandeelhoudersdialoog om misbruik van medicijnen te voorkomen in de Verenigde Staten, schrijft Rogier Snijdewind.

   Datum
  3. Gezond, maar niet tegen elke prijs

   ​Geneesmiddelenfabrikanten nemen onverantwoorde risico’s als ze hun medicijnen te duur aanbieden. Als aandeelhouder willen we geen winstmaximalisatie ten koste van de zorg.

   Datum
  4. Zorgen voor zorg

   ​Deze zomer heeft PGGM zich ingezet voor het verbeteren van de wereldwijde gezondheidszorg. We hebben op een bijeenkomst in Parijs met farmaceuten gesproken over de noodzaak om de toegang tot medicijnen te verbeteren. Ook hebben we een groep farmaceuten gevraagd of zij de mankracht en de kosten willen delen voor een goede gezondheidszorginfrastructuur in ontwikkelingslanden. Op 24 september 2015 heeft farmaceut Novartis aangekondigd vijftien medicijnen tegen een sterk gereduceerd tarief in Kenia, Ethiopië en Vietnam aan te bieden. Ook een aantal andere ondernemingen heeft toegezegd hiermee aan de slag te gaan. Mooi nieuws, en hard nodig…

   Datum
  1. PGGM-eisen beter bestuur vastgoedfonds gehonoreerd

   PGGM voert met tientallen Amerikaanse vastgoedfondsen intensieve gesprekken over versterking van hun corporate governance. Dat verstaan we onder ‘betrokken aandeelhouderschap’. Bij VEREIT zijn alle PGGM-eisen nu ingewilligd.

   Datum
  2. Een vitalere farmaceut is meer waard

   Zoveel mogelijk mensen die toegang hebben tot medicijnen draagt bij aan de winstgevendheid van de farma-sector, stelt Rogier Snijdewind in het magazine Omni.

   Datum