Stef Vermeulen

Master Actuariaat & ALM

"Door goed te luisteren naar de klant en met inzet van kennis van het pensioenveld, ondersteun ik het bestuur van PFZW bij de moeilijke keuzes waar het in de huidige pensioenwereld voor staat. Samenwerking en verbinding zijn voor mij de belangrijkste voorwaarden om tot resultaat te komen."

Contactgegevens

s.vermeulen@pggm.nl (030) 277 91 96

Mijn publicaties

  1. Halve afspraak in pensioenakkoord leidt mogelijk tot meerdere en grotere pensioenkortingen

   Bij het Pensioenakkoord hebben sociale partners en kabinet aanvullende afspraken gemaakt over kortingen binnen de huidige spelregels. Boven een dekkingsgraad van 100% hoeft geen korting te worden doorgevoerd. Men straalde uit dat kortingen van de baan waren. De afspraak moet echter nog in wetgeving worden vastgelegd. Wanneer dit onzorgvuldig gebeurt, kan deze afspraak zomaar leiden tot meerdere en grotere kortingen achter elkaar. Dat kan toch niet de bedoeling zijn?

   Datum
  2. Een beperkte evaluatie van het FTK: Een gemiste kans?

   ​Op 8 maart 2018 stuurde minister Koolmees van Sociale Zaken & Werkgelegenheid (SZW) het rapport Evaluatie Wet aanpassing financieel toetsingskader (FTK) aan de Tweede Kamer. De Wet aanpassing FTK is op 1 januari 2015 in werking getreden, waarbij het kabinet heeft ingestemd met een evaluatie na drie jaar. Deze evaluatie is uitgevoerd door Willis Towers Watson (WTW), in opdracht van het ministerie van SZW. WTW sprak in het kader van het onderzoek met wetenschappers, toezichthouders, pensioenfondsen, consultants en werkgevers- en werknemersorganisaties. In de begeleidende brief duidt de minister de resultaten van het onderzoek en worden vervolgacties geschetst.

   Datum
  3. ALM-beleid met modellen én gezond verstand

   ​Dat modellen niet zaligmakend zijn bij Asset Liability Management heeft de financiële crisis wel bewezen. Toch blijven ze voor pensioenfondsbestuurders onmisbaar gereedschap bij het ALM-proces - maar wel altijd in combinatie met gezond verstand.

   Datum
  4. Bestuurders kunnen aan de slag met het nieuwe FTK

   ​Staatssecretaris Jetta Klijnsma van Sociale Zaken heeft de langverwachte aanpassing van het Financieel Toetsingskader (FTK) gepubliceerd. Haar wetsvoorstel bevat verbeteringen die zorgen voor meer stabiliteit, maar de rentevoet blijft van grote invloed, stelt Stef Vermeulen vast. Pensioenfondsbestuurders kunnen nu in elk geval aan de slag met een reeks beleidsvragen.

   Datum
  5. Strengere regels, maar meer stabiliteit

   ​Staatssecretaris Jetta Klijnsma van Sociale Zaken heeft de hoofdlijnen van het nieuwe Financieel Toetsingskader (FTK) bekendgemaakt. De regels voor pensioenfondsen worden enerzijds strenger, maar bieden aan de andere kant ook meer ruimte voor stabiele sturing, stelt Stef Vermeulen vast.

   Datum
  6. Pensioenakkoord: belangrijkste wijzigingen op een rij

   Er ligt een nieuw pensioenakkoord. Staatssecretaris Weekers van financiën heeft het wijzigingsvoorstel voor het Witteveenkader (het fiscale kader voor pensioenen) naar de Tweede Kamer gestuurd. De belangrijkste veranderingen op een rij.

   Datum
  1. 13 dilemma's rond het nieuwe FTK

   ​Het nieuwe financieel toetsingskader stelt pensioenfondsbestuurders voor dilemma's. In zijn bijdrage aan het boek Pensioenactualiteiten 2015 komt Stef Vermeulen tot maar liefst dertien uitdagingen die dringend op een antwoord wachten.

   Datum