Wilfried Bolt

Senior Investment Manager Fixed Income

“Rente is niet alleen één van de  belangrijkste risico’s op de balans van onze klanten, het is ook het fundament onder alle andere beleggingscategorieën. Ik ben daarom trots om dagelijks met en voor onze klanten bezig te zijn om hun renteportefeuilles toekomstvast te beheren. De ontwikkeling van duurzame oplossingen binnen de rentewereld zoals green- en social bonds is een fantastische ontwikkeling waar ik met enthousiasme mijn steentje aan bijdraag.”

Contactgegevens

Wilfried.bolt@pggm.nl 030 – 277 16 80

  1. De green bond en het PGGM integraal rentebeheer

   ​Met de eerste Nederlandse groene staatsobligatie kunnen we renterisico afdekken voor PGGM-klanten. Een plus is dat we hier ook financieel en maatschappelijk rendement kunnen combineren.

   Datum
  2. Groene staatsobligatie: graag, maar niet tegen elke prijs

   ​Als de overheid de Nederlandse energietransitie wil financieren met green bonds, is er pensioenkapitaal beschikbaar – mits de prijs goed is, aldus Wilfried Bolt.

   Datum
  3. PGGM belegt in ‘water’-obligaties

   ​Een nieuwe categorie obligaties stelt beleggers in staat heel gericht bepaalde impact te genereren. PGGM belegt in een sustainability bond van de EIB, gericht op wateroplossingen.

   Datum
  4. Energietransitie vereist grootschalige financiering

   ​PGGM belegt in de eerste van een serie Franse groene staatsobligaties. Deze bieden schaalgrootte die nodig is om de transitie naar een schone energievoorziening te financieren.

   Datum

Mijn publicaties