Jaarverslag PGGM Coöperatie U.A.

2016

Frank de Grave, voorzitter coöperatiebestuur PGGMAls coöperatie staan wij voor onze leden: mensen die werken of gewerkt hebben in de sector zorg en welzijn. In een snel veranderende wereld staan zij voor flinke uitdagingen. Arbeidsverhoudingen worden flexibel. De overheid doet meer en meer een beroep op mantelzorg. Krimp, bezuinigingen en reorganisaties brengen onzekerheid met zich mee.

Wij willen de ruim 710 duizend leden van onze ledenorganisatie PGGM&CO verbinden en ondersteunen in hun zoektocht naar antwoorden en oplossingen op het gebied van pensioen, zorg, wonen en werk. In 2016 hebben we dat gedaan door onze community-gedreven aanpak verder te professionaliseren en uit te breiden. In 2017 verschuiven we ons accent naar het vergroten van de waarde van het PGGM&CO-lidmaatschap.

Lees het volledige voorwoord


PGGM Coöperatie U.A. in 2016

Heeft u een vraag?

Heeft u een vraag? Neem dan contact op met onze afdeling Corporate Communicatie via het e-mailadres woordvoering@pggm.nl, of kijk op de pagina Pers​.