Jaarverslag PGGM Coöperatie U.A.

2018

Frank de Grave, voorzitter coöperatiebestuur PGGMIn de zomer van 2018 ben ik gestart als voorzitter van het coöperatiebestuur van PGGM. Ik ambieerde een nevenfunctie die aansloot bij mijn ervaring als minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen en bij mijn nieuwe functie als hoogleraar van de leerstoel ‘Wetenschap, beleid en maatschappelijke impact, in het bijzonder in de zorg’ aan de Universiteit Leiden. Het bijzondere aan deze rol is dat het coöperatiebestuur nauw samenwerkt met sociale partners in de zorg en een spilfunctie vervult in het contact tussen PGGM, PFZW en alle leden uit de sector zorg en welzijn. Gezamenlijk hechten we aan het coöperatieve model van PGGM en willen we dit model op eigentijdse wijze verder ontwikkelen.

Samen met het bestuur en PGGM ben ik aan het onderzoeken hoe de coöperatie PGGM anno nu van (meer) betekenis kan zijn. Ik vind het mooi om te ervaren dat thema’s worden uitgewerkt die echt relevant zijn voor medewerkers in de sector zorg en welzijn. Een aansprekend voorbeeld is de Attens ledenhypotheek, die speciaal is ontwikkeld voor medewerkers in de sector en aansluit bij hun specifieke behoeften. Zo worden onregelmatigheidstoeslagen en overuren in de maximale hypotheeksom meegenomen. Een ander centraal thema waar PGGM(&CO) aan werkt is Vitaal met Pensioen. De ambitie is om hiermee te kunnen bijdragen aan het terugdringen van het ziekteverzuim en het vergroten van het werkplezier onder medewerkers in de sector. Het is van groot belang dat we ons met z’n allen inzetten om onze prachtige sector toekomstbestendig te maken en te zorgen dat alle medewerkers in de sector op een verantwoorde en duurzame manier hun pensioen bereiken.

Jet Bussemaker - Voorzitter coöperatiebestuur PGGM

Lees het volledige voorwoord in het jaarverslag


​Downloads 2018

PGGM Jaarverslag Coöperatie U.A. 2018 (PDF)

Wilt u het jaarverslag van PGGM N.V. of het jaarverslag Verantwoord Beleggen downloaden? Ga dan naar het overzicht.

Archief Jaarverslagen

Wilt u het jaarverslag van een eerder jaar downloaden? Ga dan naar het Archief.


Heeft u een vraag?

​Heeft u een vraag? Neem dan contact op met onze afdeling Corporate Communicatie via het e-mailadres woordvoering@pggm.nl, of kijk op de pagina Pers​.