Jaarverslag PGGM N.V.

2015

Else Bos, CEO PGGM2015 was voor PGGM een jaar met wederom veel dynamiek, niet alleen in ons werk maar ook voor onze medewerkers zelf. De omgeving waarin wij werken is op dit moment niet gemakkelijk: lage rentes, lage dekkingsgraden, discussies over de toekomst van het pensioenstelsel, onzekerheid bij deelnemers van onze klanten over hun pensioen, enzovoorts. Maar ik kijk positief terug op de resultaten die we hebben gerealiseerd waarvan ik er enkele kort uitlicht.​​​​​​​

We hebben in 2015 de transitie van drie nieuwe klanten (de Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor het Schilders-, Afwerkings- en Glaszetbedrijf, de Stichting Beroepspensioenfonds Loodsen en de Stichting Philips Pensioenfonds) succesvol afgerond. Wij heten deze klanten en hun deelnemers van harte welkom en verwachten een lange en goede samenwerking.

Lees het volledige voorwoord


PGGM N.V. in 2015

Onze thema's in 2015

In het Jaarverslag PGGM N.V. beschrijven we per pijler/perspectief (institutioneel, leden, maatschappelijke agenda en coöperatieve en duurzame bedrijfsvoering) voor de belangrijkste thema's voor ons en onze stakeholders welke ontwikkelingen er in 2015 plaats hebben gevonden, en waar we ons in 2016 op gaan focussen. Hieronder vindt u een overzicht van alle thema's. Klik op een thema naar keuze om verder te lezen.

Groepen

Heeft u een vraag?

Heeft u een vraag? Neem dan contact op met onze afdeling Corporate Communicatie via het e-mailadres woordvoering@pggm.nl, of kijk op de pagina Pers​.