BAM en PGGM versterken pps-joint venture

Koninklijke BAM Groep en PGGM verdiepen de samenwerking in hun joint venture gericht op pps-projecten in Nederland en een aantal Noordwest-Europese landen.

Persbericht

Pensioenbelegger PGGM verhoogt zijn commitment  in BAM PPP PGGM Infrastructure Coöperatie U.A. met € 100 miljoen. Hiermee komt het totaal gecommitteerd vermogen op € 425 miljoen, waarvan € 200 miljoen is geïnvesteerd in twaalf projecten in exploitatie en € 86 miljoen is toegewezen aan vijf projecten in uitvoering.
 
Via de joint venture bundelen BAM en PGGM hun expertise als internationaal bouwconcern en lange termijnbelegger en willen ze met hun partnership een belangrijke rol spelen op de pps-markt voor gebouwen en infrastructuur. Projecten die in publiek-private samenwerking tot stand komen, leveren voor PGGM een aantrekkelijk rendement dat is gekoppeld aan de inflatie, waarmee het bijdraagt aan de pensioenambities van de klanten van PGGM. BAM streeft naar een grotere rol bij het beheer van gebouwen en infrastructurele assets voor opdrachtgevers in de Europese thuismarkten, waarbij het concern opdrachtgevers een volledig dienstenpakket kan bieden in de gehele bouwprocesketen.
 
De joint venture heeft nu in vijf Nederlandse pps-projecten geïnvesteerd (waaronder autowegen en de nieuwbouw Hoge Raad) en er wordt op nieuwe Nederlandse projecten geboden. Daarmee leveren beide partijen een bijdrage aan de versterking van de Nederlandse economie.
 
BAM en PGGM verwachten via hun joint venture ook de komende jaren goed te zijn gepositioneerd voor interessante publiekprivaat gefinancierde projecten in Nederland, België, het Verenigd Koninkrijk, Ierland, Duitsland en Zwitserland.
 
BAM PPP behoudt volledige verantwoordelijkheid voor het uitbrengen van de projectaanbiedingen en voor het dagelijks facilitair management van de joint venture. Tevens vertegenwoordigt BAM PPP de joint venture bij transacties. PGGM verstrekt als ondersteunend belegger over het algemeen tachtig procent van het benodigde kapitaal voor projecten. Dit kapitaal wordt verschaft door de pensioenfondsen, waarvoor PGGM het vermogensbeheer uitvoert. Beide partijen vormen op gelijkwaardige basis de directie van de joint venture.

Over BAM PPP

BAM PPP is een werkmaatschappij van Koninklijke BAM Groep, een wereldwijde dienstverlener in de bouwsector met een omzet van circa € 7 miljard. Het aandeel BAM staat genoteerd aan NYSE Euronext Amsterdam. BAM PPP heeft vestigingen in Bunnik, Birmingham, Brussel, Dublin, Frankfurt am Main en Glasgow. De onderneming richt zich op de realisering van wegen en spoorwegen, onderwijs- en gezondheidszorgprojecten, justitiële inrichtingen en overige gebouwen. BAM PPP beschikt over een uitstekende uitgangspositie voor de West-Europese markten.

Over PGGM

De coöperatie PGGM biedt institutionele klanten: vermogensbeheer, pensioenbeheer en bestuursadvisering. Op 31 december 2015 beheerde PGGM voor diverse pensioenfondsen een vermogen van EUR 183,3 miljard. Als coöperatie helpt PGGM haar ongeveer 700.000 leden bij het realiseren van een waardevolle toekomst. Daarnaast ontwikkelt PGGM – zelf of met strategische partners – innovatieve toekomstvoorzieningen door pensioen, zorg, wonen en werken met elkaar te verbinden. Meer informatie is te vinden via www.pggm.nl.

Dit is een gezamenlijk persbericht van BAM en PGGM.

Woordvoerder Corporate Communication

Geef uw reactie