De mantelzorger worstelt met zorgtaken

Behoefte aan betere balans tussen zorg en privé.

Persbericht

​Steeds meer mantelzorgers zuchten onder de zorgtaken die ze op zich nemen. Ze ervaren een grote mentale belasting, en zijn veel tijd kwijt aan het regelen en plannen van mantelzorg. Velen van hen zien hun inkomen teruglopen, omdat ze door mantelzorg minder kunnen verdienen of meer kosten moeten maken.

Mantelzorgers hebben bovendien vaak het gevoel er alleen voor te staan en ervaren het overheidsbeleid niet als steun voor hun taak. Velen hebben moeite om hun taak te combineren met privéleven en werk. Een derde van hen verleent al langer dan acht jaar vrijwillige hulp, meestal aan een familielid.
 
In de derde ledenenquête ‘Mantelzorg en Dementie’ van PGGM&CO blijkt opnieuw dat mantelzorgers in Nederland meer behoefte hebben aan ondersteuning. Ze hebben advies nodig, meer begrip vanuit de samenleving en hulp vanuit lokale overheidsinstanties. In vergelijking met de enquêtes van de afgelopen twee jaar geeft een groeiend percentage ondervraagden aan dat ze hun rol als mantelzorger als ‘moeilijk’ ervaren: 27 procent tegen 19 procent in 2013.
 
De enquête is eerder dit jaar ingevuld door 3.438 leden van PGGM&CO, de ledenorganisatie van pensioenuitvoeringsorganisatie PGGM. Van de ondervraagden gaven ruim drieduizend mensen aan dat ze zelf mantelzorgtaken verrichten.
 
Opvallend is dat mantelzorgers veel tijd kwijt zijn aan het regelen en organiseren van hulp aan een zorgbehoevende. Bijna een derde van hen zegt hieraan meer dan drie uur per week kwijt te zijn. De enquête is voor het eerst gehouden tegen de achtergrond van de nieuwe wet Maatschappelijke Ondersteuning die sinds begin dit jaar in werking is. In hun antwoorden dringen mantelzorgers aan op een betere regiefunctie van de lokale instanties bij het organiseren van hulp. Van de hulpbehoevenden woont 59 procent nog thuis, zo blijkt uit het onderzoek.
 
Het leven van mantelzorgers gaat erop vooruit als ze erin slagen om de mentale belasting en de zorg beter in balans te brengen met hun privéleven. Ze geven duidelijk aan dat een mantelzorger onder alle omstandigheden goed voor zichzelf moet blijven zorgen.
 
,,Door de intensieve zorg aan mijn ouders verwaterden mijn contacten met familie en vrienden. Terwijl ik weet hoe belangrijk het is om deze contacten te onderhouden, gebeurde het toch.’’
,,Zoek hulp en hou ook je eigen ontspanningsmomenten.’’
,,De boog kan niet altijd gespannen staan. Zorg ervoor dat de thuissituatie hieronder niet lijdt.’’
 
De achtereenvolgende onderzoeken laten zien dat mantelzorgers niet meer door iemand anders worden afgewisseld, als ze eenmaal voor iemand beginnen te zorgen. Dat draagt bij aan de last die deze mantelzorgers ervaren.
De overgrote meerderheid van mantelzorgers (77 procent) combineert werk met zorgverlening. Ze maken vaker gebruik van de mogelijkheden om zelf hun werk te plannen en van flexibele werktijden dan van zorgverlof. De helft van de werkgevers biedt faciliteiten aan personeel om mantelzorg beter te combineren met werk. In 43 procent van de gevallen zijn directe leidinggevenden niet op de hoogte van de mantelzorgtaak van hun personeel.
 
Bart Blanken, directeur-bestuurder ledenorganisatie PGGM&CO: ,,De meeste mantelzorgers vinden het vanzelfsprekend om voor hun naaste te zorgen, maar lopen wel tegen tal van problemen aan. Met de inzichten uit deze enquête kunnen wij mantelzorgers steunen met handige tips in onze Informatiewijzer, en in samenwerking met partners als WeHelpen, Alzheimer Nederland en de community WijMantelzorgers.nl. Zo helpen wij hen om te voorkomen dat zij overbelast raken.’’
 
 

Over PGGM

De coöperatie PGGM biedt institutionele klanten: vermogensbeheer, pensioenbeheer en bestuursadvisering. Op 31 december 2015 beheerde PGGM voor diverse pensioenfondsen een vermogen van EUR 183,3 miljard. Als coöperatie helpt PGGM haar ongeveer 700.000 leden bij het realiseren van een waardevolle toekomst. Daarnaast ontwikkelt PGGM – zelf of met strategische partners – innovatieve toekomstvoorzieningen door pensioen, zorg, wonen en werken met elkaar te verbinden. Meer informatie is te vinden via www.pggm.nl.

PGGM

Geef uw reactie