Europees pensioenregister haalbaar

​Een Europees pensioenregister is haalbaar, zo blijkt uit een vandaag door TTYPE aan de Europese Commissie in Brussel gepresenteerd rapport en routekaart voor een grensoverschrijdend pensioenregister. TTYPE is een samenwerkingsproject van de Nederlandse pensioenuitvoeringsorganisaties APG, MN, PGGM en Syntrus Achmea, het Deense PKA en het Finse ETK.

Persbericht

​Het rapport met de bevindingen van TTYPE (‘Track and Trace your Pension in Europe’) toont aan dat het haalbaar is om een grensoverschrijdend pensioenregister op te zetten, waarvan niet alleen mobiele werknemers die het overzicht over hun pensioenrechten willen bewaren, kunnen profiteren, maar ook pensioenuitvoerders die in contact moeten blijven met hun deelnemers. Het eindrapport van het TTYPE-project geeft een reeks aanbevelingen hoe een Europees pensioenregister gerealiseerd kan worden en welke stappen nodig zijn om daar te komen.

Marianne Thyssen, Europees commissaris voor Werk, Sociale Zaken, Vaardigheden en Arbeidsmobiliteit:

‘Ik heb grote waardering voor het werk van de projectpartners uit Nederland, Denemarken en Finland. We willen hen helpen het momentum te benutten en het netwerk dat het project Track and Trace Your Pension in Europe heeft opgebouwd verder te ontwikkelen. Het project is nauw verbonden met de beleidsprioriteiten van de Europese Commissie. Het is belangrijk dat EU-burgers hulp krijgen om hun pensioenrechten te kunnen volgen, waar ze zich ook bevinden in de EU. Dit draagt bij aan de realisatie van een vrij verkeer van werknemers. Mobiele werknemers missen vaak het overzicht over hun pensioenrechten dat ze nodig hebben om goed geïnformeerde keuzes te kunnen maken over hun loopbaan en behoeftes op het gebied van pensioensparen.’

Harry Vossebeld, voorzitter van de TTYPE-stuurgroep en lid van het Executive Committee van PGGM:

'Het was een spannende, serieuze uitdaging voor het TTYPE-consortium om aanbevelingen te doen voor digitale pensioencommunicatie op Europees niveau. Het afgelopen anderhalf jaar hebben we de haalbaarheid daarvan onderzocht. Het vandaag gepresenteerde rapport toont dat het mogelijk is een grensoverschrijdend Europees pensioenregister op te zetten, waarvan zowel deelnemers als pensioenuitvoerders kunnen profiteren. Er moet nog veel werk verzet worden voordat een dergelijke service een feit is. We hebben echter uit heel Europa zoveel steunbetuigingen voor onze ideeën ontvangen, dat we met de hulp van ervaren partners de volgende stap kunnen zetten.'

Martin Siecker, president van de Gespecialiseerde afdeling Interne markt, productie en consumptie van het Europees Economisch en Sociaal Comité (EESC):

'Steeds meer Europese werknemers zijn internationaal mobiel binnen de arbeidsmarkt - ze verplaatsen zich van het ene land naar het andere, of werken wellicht bij bedrijven die grensoverschrijdend opereren binnen de EU. Bij dergelijke dienstverbanden hoort tegenwoordig in veel gevallen een pensioen. Maar de pensioenopbouw van werknemers is versnipperd over diverse landen en verschillende regelingen, en het gevolg is dat ze informatie over hun pensioenrechten kwijtraken. Het is voor zowel de werknemers als de pensioenuitvoerders belangrijk om hun pensioenbijdragen te kunnen volgen en ik hoop dat het TTYPE-project de eerste stap is in het creëren van een algemene pensioentrackingservice in Europa.'

 Informatie over TTYPE en voor rapporten, presentaties en video's van het eve-nement in Brussel op 26-03-2015: www.pensionstogether.eu.   
 

Over TTYPE

Het Witboek over pensioenen van de EU onderstreept het belang van pensioen-tracking in heel Europa. Sinds de herfst van 2013 heeft TTYPE gewerkt aan een reeks aanbevelingen voor de Europese Commissie voor het opzetten van een Europabrede trackingservice waarmee Europese burgers – vooral degenen die grensoverschrijdend werkzaam zijn – hun pensioenen kunnen volgen. Het project resulteert in een blauwdruk voor een dergelijke service en aanbevelingen voor het opzetten ervan.
 
 

Over PGGM

De coöperatie PGGM biedt institutionele klanten: vermogensbeheer, pensioenbeheer en bestuursadvisering. Op 31 december 2015 beheerde PGGM voor diverse pensioenfondsen een vermogen van EUR 183,3 miljard. Als coöperatie helpt PGGM haar ongeveer 700.000 leden bij het realiseren van een waardevolle toekomst. Daarnaast ontwikkelt PGGM – zelf of met strategische partners – innovatieve toekomstvoorzieningen door pensioen, zorg, wonen en werken met elkaar te verbinden. Meer informatie is te vinden via www.pggm.nl.

PGGM

Geef uw reactie