PGGM eerste met externe toets jaarverslag Verantwoord Beleggen

PGGM heeft voor het eerst een externe, onafhankelijke audit laten verrichten op haar Jaarverslag Verantwoord Beleggen. ​

Persbericht

Deze is uitgevoerd door KPMG. De pensioenuitvoeringsorganisatie is daarmee wereldwijd de eerste in zijn sector die deze stap zet. Het resultaat is een gebalanceerder verslag over het verantwoord beleggen.

PGGM presenteert vandaag haar Jaarverslag Verantwoord Beleggen 2012, dat inzicht biedt in de vele uitdagingen die de pensioenuitvoeringsorganisatie vorig jaar op dit terrein tegen kwam. PGGM en haar klanten spreken de ambitie uit om voorop te blijven lopen op het gebied van verantwoord beleggen.

De wens tot een externe toetsing van dit verslag komt voort uit het besef dat PGGM dezelfde transparantie en accountability moet bieden die het vraagt van de ondernemingen waarin PGGM namens haar klanten belegt. Marcel Jeucken, Managing Director Responsible Investments: ,,We eisen deugdelijke duurzaamheidsrapportages van ondernemingen. En met deze onafhankelijke toets laten wij zelf ook zien dat we duurzaamheidsverslaglegging serieus nemen. Het dwingt ons om ons verhaal beter en scherper onder woorden te brengen.’’

Duurzaamheid financiële sector

In het jaar 2012 heeft PGGM onder meer aandacht besteed aan initiatieven die moeten leiden tot meer duurzaamheid in de financiële sector. PGGM ziet dit als haar maatschappelijke taak, en wil hiermee ook tegemoetkomen aan de dringende wens van haar klanten en de leden van de PGGM-coöperatie om de financiële sector aan te spreken op haar gedrag.

Zo was PGGM een van de ondersteuners van de Enhanced Disclosure Task Force, een wereldwijd initiatief om banken aan te sporen tot een betere, en onderling vergelijkbare risicorapportage. Namens haar klanten voert PGGM een intensieve dialoog met onder meer banken over meer maatschappelijk verantwoord gedrag.

Actief aandeelhouderschap leidde in 2012 tot de historische schikking met Bank of America in een rechtszaak waarin PGGM heeft opgetreden als lead plaintiff. PGGM ziet in die rol toe op het naleven van overeengekomen afspraken ter verbetering van het ondernemingsbestuur bij Bank of America. Daarnaast ziet PGGM toe op een goede verdeling van de 2,4 miljard dollar schadevergoeding die Bank of America moet betalen als gevolg van haar handelwijze bij de overname van Merill Lynch in 2008.

In 2012 heeft PGGM ook een specifieke index ontwikkeld voor haar zogeheten passieve beleggingen. Met deze index kunnen de ruim 2800 ondernemingen, die deel uitmaken van de FTSE All World Index, worden beoordeeld op ESG-prestaties. Het leidt ertoe dat PGGM op termijn het pensioengeld van haar klanten niet langer belegt in bedrijven die slecht scoren op het gebied van milieu, sociaal beleid en ondernemingsbestuur.

In nauw overleg met haar klanten heeft PGGM vorig jaar deelgenomen aan initiatieven die moeten leiden tot ruimere beleggingsmogelijkheden in Nederland. Daarmee wordt gehoor gegeven aan de roep om pensioenkapitaal in te zetten ter versterking van de stagnerende Nederlandse economie. PGGM is betrokken bij onderzoeken naar beleggen in de nationale hypotheekmarkt, en naar de rol die institutionele beleggers kunnen spelen bij het energiezuiniger maken van woningen.

De tekst van het Jaarverslag Verantwoord Beleggen 2012 (pdf).

Over PGGM

De coöperatie PGGM biedt institutionele klanten: vermogensbeheer, pensioenbeheer en bestuursadvisering. Op 31 december 2015 beheerde PGGM voor diverse pensioenfondsen een vermogen van EUR 183,3 miljard. Als coöperatie helpt PGGM haar ongeveer 700.000 leden bij het realiseren van een waardevolle toekomst. Daarnaast ontwikkelt PGGM – zelf of met strategische partners – innovatieve toekomstvoorzieningen door pensioen, zorg, wonen en werken met elkaar te verbinden. Meer informatie is te vinden via www.pggm.nl.

Woordvoerder Corporate Communication

Geef uw reactie