PGGM en A&O Services voeren exclusieve gesprekken over overname

​Pensioenuitvoeringsorganisatie PGGM uit Zeist en A&O Services uit Rijswijk, de pensioenuitvoeringsorganisatie van o.a. Bedrijfstakpensioenfonds Schilders (BPF Schilders), voeren exclusieve gesprekken over de overname van A&O Services en de uitvoering van de pensioen- en cao-regelingen in de schilders- en afbouwbedrijfstak door PGGM.

Persbericht

Deze gesprekken gaan over de contouren van de overname. Beide partijen verwachten dat de gesprekken hierover succesvol zullen verlopen. De partijen gaan er van uit dat de beoogde overname eind 2013 zijn beslag zou kunnen krijgen.

De bedrijfstakken schilders en afbouw zijn door de crisis flink geraakt. Daarnaast zijn A&O Services, de sociale partners in de schilders- en afbouwbranche en het BPF Schilders tot de overtuiging gekomen dat er in de sterk veranderende pensioenmarkt behoefte wordt gevoeld de continuïteit voor de regelingen en de fondsen in beide sectoren op langere termijn beter te borgen.
 
PGGM wil graag met haar klanten en met A&O Services en haar klanten een verdere concentratie van kennis, kunde en volume realiseren. Op deze wijze worden de krachten in de pensioenuitvoering gebundeld om een duurzaam Nederlands pensioenstelsel te behouden.
A&O Services voert sinds vele decennia de pensioen- en cao-regelingen uit voor de sectoren schilders, afbouw (o.a. stukadoors) en meer recent ook voor scheepsreiniging en milieu en voor het Pensioenfonds Deloitte. Bij A&O werken circa 200 medewerkers.
 
Het Bedrijfstakpensioenfonds voor de schilders- en afbouwsector heeft een belegd vermogen van vijf miljard euro en circa 130.000 deelnemers.
 
 

Over PGGM

De coöperatie PGGM biedt institutionele klanten: vermogensbeheer, pensioenbeheer en bestuursadvisering. Op 31 december 2015 beheerde PGGM voor diverse pensioenfondsen een vermogen van EUR 183,3 miljard. Als coöperatie helpt PGGM haar ongeveer 700.000 leden bij het realiseren van een waardevolle toekomst. Daarnaast ontwikkelt PGGM – zelf of met strategische partners – innovatieve toekomstvoorzieningen door pensioen, zorg, wonen en werken met elkaar te verbinden. Meer informatie is te vinden via www.pggm.nl.


Dit is een gezamelijk persbericht van A&O Services en PGGM

PGGM

Geef uw reactie