Statement PGGM over corporate governance Altice

PGGM heeft kennis genomen van de intenties van kabelbedrijf Altice om de rechten van minderheidsaandeelhouders zoals PGGM sterk te beperken door een aanpassing van de governance structuur van de onderneming.

Statement

Wij achten dit voornemen van Altice, dat vandaag is voorgelegd op een Bijzondere Aandeelhoudersvergadering, volstrekt ongewenst. Onze grote zorgen over deze ontwikkelingen hebben we inmiddels samen met andere grote Nederlandse institutionele beleggers kenbaar gemaakt aan het bestuur van Altice en is ook vandaag op de Bijzondere Aandeelhoudersvergadering ter sprake gekomen. Wij hebben met name bezwaren tegen de voorgenomen introductie van twee klassen aandelen, waarbij er één klasse minder goed verhandelbare aandelen wordt gecreëerd met aanzienlijk meer stemrechten. Daarnaast is de meerderheid van de bestuurders niet onafhankelijk en kan de Voorzitter in de nieuwe structuur de overige bestuurders volledig buitenspel zetten. Op deze manier kan hij zijn eigen plannen ten uitvoer brengen zonder dat hier door de overige bestuurders en de aandeelhouders iets aan gedaan kan worden. Zodoende zal een ongewenst grote machtsconcentratie van de Voorzitter binnen de onderneming ontstaan. Wij vinden dat Altice hiermee op meerdere punten in strijd handelt met zowel de letter als de geest van de Nederlandse Corporate Governance Code. Het toestaan van een dergelijke structuur kan er toe bijdragen dat Nederland afzakt naar een lager niveau betreffende goed ondernemingsbestuur en aandeelhoudersrechten. Dit zal het imago van Nederland als vestigingsland sterk kunnen schaden.

Over PGGM

De coöperatie PGGM biedt institutionele klanten: vermogensbeheer, pensioenbeheer en bestuursadvisering. Op 31 december 2015 beheerde PGGM voor diverse pensioenfondsen een vermogen van EUR 183,3 miljard. Als coöperatie helpt PGGM haar ongeveer 700.000 leden bij het realiseren van een waardevolle toekomst. Daarnaast ontwikkelt PGGM – zelf of met strategische partners – innovatieve toekomstvoorzieningen door pensioen, zorg, wonen en werken met elkaar te verbinden. Meer informatie is te vinden via www.pggm.nl.

PGGM

Geef uw reactie