Vergunning voor Rabo PGGM PPI

De Nederlandsche Bank heeft aan de Rabo PGGM PPI (PPI) een vergunning verleend voor de uitvoering van een premiepensioenregeling.

Persbericht

De PPI is opgericht door de 'founding partners' PGGM en Rabobank en zal als zelfstandige stichting collectieve pensioenregelingen aanbieden aan werkgevers die het pensioen van hun medewerkers niet opbouwen via een bedrijfstak-, beroeps- of ondernemingspensioenfonds. De PPI introduceert het Rabo BedrijvenPensioen en richt zich daarmee primair op de werkgevers in het MKB.

Rabobank zorgt voor pensioenadvies aan haar zakelijke klanten en bemiddelt in het Rabo BedrijvenPensioen. De PPI werkt samen met pensioenuitvoeringsorganisatie PGGM voor de pensioenadministratie en de te volgen beleggingsstrategie die wordt ingevuld op basis van life cycle beleggingsfondsen. Daarnaast zijn Robeco en Interpolis betrokken bij de samenwerking voor respectievelijk het vermogensbeheer en de verzekeringen die onderdeel zijn van het Rabo BedrijvenPensioen.

Vanaf 18 februari 2013 kunnen zakelijke klanten bij alle kantoren van Rabobank terecht voor het ‘Rabo BedrijvenPensioen’.

  • Klaas Evert Engelse, voorzitter van het bestuur Rabo PGGM PPI: “Wij zijn blij met de vergunning zodat we begin 2013 het Rabo BedrijvenPensioen kunnen aanbieden aan werkgevers. Door een goede en volledig transparante regeling te combineren met inzicht en overzicht bieden wij een totaalproduct aan werkgevers en hun werknemers. Wij willen een belangrijke speler worden in de markt van beschikbare premiepensioenregelingen. Dat het moment daarvoor goed gekozen is bewijst de actualiteit van toekomstvoorzieningen en pensioen in het bijzonder. Vooruitlopend op de vergunningverlening hebben wij al diverse positieve reacties gekregen en dit geeft ons veel vertrouwen voor de toekomst.”
  • Else Bos, wnd Chief Excutive Officer PGGM: ”Het is een mooi moment om de vergunning voor de PPI te ontvangen. PGGM kan nu zijn kennis en ervaring inzetten, waardoor de PPI een goed en betaalbaar pensioen kan bieden aan mensen die niet kunnen deelnemen aan een pensioenfonds. Door onze pensioenexpertise te combineren met de advieskracht en lokale kennis van Rabobank wordt dit mogelijk. Met deze PPI en het voeren van transparante en eerlijke pensioenproducten willen wij bijdragen aan het realiseren van een waardevolle toekomst voor mensen.”
  • Hans van der Linden, lid raad van bestuur Rabobank Nederland: “Rabobank kan nu haar zakelijke klanten breder bedienen en zo haar rol als huisbankier nog meer waarmaken. Niet alleen met een goed pensioenproduct maar ook met goed advies en begeleiding voor de werkgever die zijn werknemers een passende pensioenregeling wil aanbieden. Wij zien pensioenopbouw als belangrijke pijler in het inkomen voor later voor werknemers en ook op dat terrein wil Rabobank totaalaanbieder zijn. Met de PPI wordt dat mogelijk.”

 

Over PGGM

De coöperatie PGGM biedt institutionele klanten: vermogensbeheer, pensioenbeheer en bestuursadvisering. Op 31 december 2015 beheerde PGGM voor diverse pensioenfondsen een vermogen van EUR 183,3 miljard. Als coöperatie helpt PGGM haar ongeveer 700.000 leden bij het realiseren van een waardevolle toekomst. Daarnaast ontwikkelt PGGM – zelf of met strategische partners – innovatieve toekomstvoorzieningen door pensioen, zorg, wonen en werken met elkaar te verbinden. Meer informatie is te vinden via www.pggm.nl.

Over de Rabobank Groep

De Rabobank Groep is een internationale financiële dienstverlener op coöperatieve grondslag, actief op het gebied van retailbanking, wholesalebanking, vermogensbeheer, leasing, vastgoed en verzekeren. Binnen Nederland ligt de nadruk op brede financiële dienstverlening. De internationale focus is vooral gericht op de food- en agribusiness. De Rabobank Groep is een coöperatie en bestaat uit de zelfstandige lokale Rabobanken en hun centrale organisatie Rabobank Nederland met een aantal (internationale) dochterondernemingen. In totaal werken er bijna 60.000 mensen (fte) in 48 landen.

PGGM

Geef uw reactie