Onze klanten

Maak kennis met de pensioenfondsen die klant zijn bij PGGM

Onze klanten zijn onze eerste prioriteit. Hun belangen zijn onze belangen. Op dit moment werken wij voor verschillende pensioenfondsen. Wij helpen ze om hun deelnemers van een goed en betaalbaar pensioen te voorzien. Dat doen wij door diensten te verlenen op het gebied van:

Elke klant is daarbij voor ons uniek, en wij passen onze dienstverlening aan op het pensioenfonds en de ambitie van de pensioenfondsbesturen.

Wij streven naar beheerste groei. Dat betekent niet groei om de groei, maar het binden van klanten vanuit hun eigen wens om bij ons te willen horen en samen gebruik te maken van onze schaal en deskundigheid. Groei zien wij als middel om onze klanten duurzaam te kunnen bedienen met hoge kwaliteit tegen lage kosten.

Wij focussen ons daarbij op Nederlandse bedrijfstak-, ondernemings- en beroepspensioenfondsen.

Benieuwd wie onze klanten zijn? Hieronder vindt u een overzicht. Klik door voor meer informatie.​​​


​Stichting Pensioenfonds Zorg en Welzijn

Pensioenfonds Zorg en Welzijn (PFZW) heeft de volledige pensioenuitvoering, dit betreft onder andere beleggingsbeleidadvisering, fiduciair management, asset management, pensioenbeheer en bestuursadvisering aan PGGM uitbesteed.

Lees verder

​Stichting Pensioenfonds voor Architectenbureaus

PGGM verzorgt sinds 1 oktober 2009 het vermogensbeheer voor de Stichting Pensioenfonds voor Architectenbureaus.

Lees verder

​Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Particuliere Beveiliging

Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Particuliere Beveiliging belegt bij PGGM in een aantal fondsoplossingen; aangestuurd door hun eigen fiduciair.

Lees verder

​Stichting Pensioenfonds voor Huisartsen

PGGM verzorgt sinds 2013 een deel van de pensioenuitvoering voor de Stichting Pensioenfonds voor Huisartsen (SPH): bestuursadvisering, pensioenbeheer en asset management.

Lees verder

​Stichting Rabo PGGM Premiepensioeninstelling

De Stichting Rabo PGGM Premiepensioeninstelling is in 2013 ontstaan uit een gezamenlijke visie van PGGM en Rabobank over de toekomst van zorg, pensioen en wonen.

Lees verder

​Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor het Schilders-, Afwerkings- en Glaszetbedrijf

PGGM verzorgt de volledige pensioenuitvoering voor het Schilders-, Afwerkings- en Glaszetbedrijf.

Lees verder

​Stichting Pensioenfonds Smurfit Kappa Nederland

PGGM beheert sinds 1 juli 2014 het vermogen van de Stichting Pensioenfonds Smurfit Kappa Nederland.

Lees verder

​Stichting Philips Pensioenfonds

PGGM verzorgt sinds 1 januari 2016 het pensioenbeheer en de informatievoorziening naar de deelnemers voor de Stichting Philips Pensioenfonds. Tevens verzorgt PGGM de bestuurs- en beleidsadvisering op actuarieel en fiscaal/ juridisch gebied.

Lees verder

​Volo pensioen

​PGGM heeft het initiatief genomen om een algemeen pensioenfonds op te richten. Dit fonds heeft de naam Volo pensioen gekozen, wat betekent ‘ik wil, ik wens’. Volo pensioen kan meerdere pensioenregelingen gescheiden, in verschillende ‘kringen’, uitvoeren. Hierdoor kan een groter pensioenfonds ontstaan, waarmee schaalvoordelen worden gerealiseerd op het gebied van beleggings- en uitvoeringskosten. Ook worden bestuurlijke lasten beperkt.

Lees verder

​Stichting Pensioenfonds voor Personeelsdiensten

PGGM verzorgt sinds begin 2018 het pensioenbeheer voor de Stichting Pensioenfonds voor Personeelsdiensten (StiPP). StiPP is een pensioenfonds voor medewerkers in de branche voor personeelsdiensten, met name uitzendkrachten, gedetacheerden en werknemers die via een payrollbedrijf worden verloond.

Lees verder

Heeft u een vraag?

Heeft u een vraag? Neem dan contact op met de accountmanager van de afdeling Institutional Relations. Bent u pensioendeelnemer en heeft u een vraag, neem dan contact op met uw pensioenfonds.