Logo Pensioenfonds Zorg en Welzijn

Stichting Pensioenfonds Zorg en Welzijn

Pensioenfonds Zorg en Welzijn (PFZW) heeft de volledige pensioenuitvoering, dit betreft onder andere beleggingsbeleidadvisering, fiduciair management, asset management, pensioenbeheer en bestuursadvisering  aan PGGM uitbesteed.

PFZW is verantwoordelijk voor  het pensioenbeleid en het pensioenvermogen van ruim 2,7 miljoen (oud-) werknemers in de sector zorg en welzijn. Het belegd vermogen van het pensioenfonds bedroeg €202,2 miljard aan het einde van het tweede kwartaal van 2018.

Artikelen

  1. Zorgen voor onszelf: ouderenzorg in de toekomst

   ​Vooruitkijkend naar de Tweede Kamerverkiezingen van maart 2021 zien we al verkiezingsthema’s opdoemen arbeidsmarkt, verduurzaming van de economie en ouderenzorg. De Corona-pandemie heeft dit alles in een helderder licht geplaatst, en niet toevallig heeft dit grote effecten op onze drie kernthema’s pensioen, beleggen en zorg en welzijn.

   Datum
  2. Tienduizend scenarios voor UPO-berekening onnodig

   ​DNB verhoogt het aantal scenario’s voor het berekenen van de scenariobedragen voor het UPO van tweeduizend naar tienduizend. Dit levert nauwelijks meerwaarde, maar maakt de uitvoering van pensioenen wel duurder, schrijft Luuk van Benthem.'

   Datum
  3. Impactvolle ondernemingen: stabiele belegging in crisistijd

   ​De aandelen van PFZW met ondernemingen die zijn geselecteerd op maatschappelijke impact én financieel rendement houden zich beter in crisistijd dan de brede index, schrijven Martin Eijgenhuijsen en Dirk-Jan Verzuu.

   Datum
  4. Houdbaarheid verplichtstelling is niet vanzelfsprekend

   ​Risicodeling tussen generaties in pensioenregelingen zorgt voor welvaartswinst en stabiliteit. Deze vorm van solidariteit legt ook een fundament onder de verplichtstelling aan een bedrijfstakpensioenfonds. De handhaving van de bestaande verplichtstelling aan een bedrijfstakpensioenfonds is een van de doelen uit het pensioenakkoord. Die houdbaarheid is echter niet vanzelfsprekend.

   Datum
  5. Wat doet u met mijn geld?

   ​Een nieuw pensioencontract maakt het gemakkelijker beleggingen in dienst te stellen van de samenleving, verwacht Jan Tamerus.

   Datum
  6. Afschaffen doorsneesysteem: wie betaalt?

   In het pensioenakkoord is afgesproken het doorsneesysteem af te schaffen en deelnemers te compenseren voor het verminderde perspectief op toekomstige pensioenopbouw. Deze compensatie moet evenwichtig en kostenneutraal gebeuren.

   Datum
  1. Energietransitie: nu actie!

   Dit is het moment om in te spelen op de energietransitie door uit besmette bedrijven te stappen, vindt pensioenbeheerder PGGM. 'Als je als eerste deze aandelen verkoopt, kun je je inleg nog volledig terugkrijgen.'

   Datum
  2. Pensioen voor een betere wereld

   ​Gericht op een goed pensioen, maar ook duurzaam, begrijpelijk en beheersbaar. Else Bos en Peter Borgdorff leggen in NRC Handelsblad uit hoe PGGM en PFZW samen een nieuwe beleggingsfilosofie gestalte geven.

   Datum
  3. 'Het was tijd ons beleggingsbeleid te wijzigen'

   Pensioenfonds Zorg en Welzijn heeft een nieuw beleggingskader ontwikkeld samen met partner PGGM. PGGM's Managing Director Strategy Jaap van Dam legde onlangs aan Responsible Investor uit waarom een nieuw beleid, met veel aandacht voor duurzaamheid en de lange termijn, noodzakelijk is. 'PFZW kan duurzaamheid niet beschouwen als een externe factor.'

   Datum
  4. Zo bouwde PFZW zijn nieuwe strategie van de grond af op

   Stel je kunt als pensioenfonds helemaal opnieuw beginnen. Welke keuzes zou je dan, niet gehinderd door het verleden, maken in je beleggingsstrategie? Met dat uitgangspunt begonnen Pensioenfonds Zorg en Welzijn en uitvoeringsorganisatie PGGM aan de zoektocht die heeft geleid tot een nieuw beleggingskader voor het pensioenfonds.

   Datum
  1. Response to call for evidence regarding the EU regulatory framework for Financial Services

   ​Aan het einde van september vorig jaar publiceerde de Europese Commissie een actieplan voor het realiseren van een Kapitaalmarkt Unie. De Europese Commissie ondernam als onderdeel van het actieplan een uitgebreide inventarisatie van voorbeelden en bewijs om vast te stellen waar het nieuwe EU-regelgevingskader voor financiële diensten niet goed functioneert en waar we onbedoelde gevolgen zien.

   Datum
  2. Position paper: simpele synthetische securitisaties

   In het position paper 'Simple synthetic securitisation' licht PGGM haar positie op synthetische securitisaties nader toe. We lichten toe waarom we hier in investeren, wat onze investeringsfilosofie is en hoe we als professionele partij omgaan met de risico’s zoals die inherent zijn bij het werken met securitisaties.

   Datum
  1. PGGM statement on tar sand investments

   ​PGGM has sympathy for the Greenpeace campaign against the construction of pipelines which will be used for transportation of tar sand oil. As a pension fund manager we share the ambition to make the world more sustainable and move towards a carbon free economy.

   Datum

Heeft u een vraag?

Heeft u een vraag? Neem dan contact op met de accountmanager van de afdeling Institutional Relations. Bent u pensioendeelnemer en heeft u een vraag, neem dan contact op met uw pensioenfonds.