Logo Pensioenfonds Zorg en Welzijn

Stichting Pensioenfonds Zorg en Welzijn

Pensioenfonds Zorg en Welzijn (PFZW) heeft de volledige pensioenuitvoering, dit betreft onder andere beleggingsbeleidadvisering, fiduciair management, asset management, pensioenbeheer en bestuursadvisering  aan PGGM uitbesteed.

PFZW is verantwoordelijk voor  het pensioenbeleid en het pensioenvermogen van ruim 2,7 miljoen (oud-) werknemers in de sector zorg en welzijn. Het belegd vermogen van het pensioenfonds bedroeg €202,2 miljard aan het einde van het tweede kwartaal van 2018.

Artikelen

  1. Aanpak groeiende waterschaarste vereist veel meer beleggingskapitaal

   ​Pensioenkapitaal kan een rol spelen in het oplossen van een steeds nijpender probleem waterschaarste. Dit geeft interessante beleggingsmogelijkheden, stelt Alex van der Laan.

   Datum
  2. ToekomstVerkenner complete communicatietool

   ​Uit onderzoek blijkt dat mensen onvoldoende nadenken over ouder worden en hun financiën. Thomas Laffree en zijn team ontwikkelden voor Pensioenfonds Zorg en Welzijn (PFZW) de ToekomstVerkenner.

   Datum
  3. Vuile handen voor een schonere wereld

   Bij de oproep beleggingen in steenkool te verkopen, klinkt nooit het advies aan wie? Betrokken aandeelhouderschap is een constructievere aanpak, betoogt Han van der Hoorn.

   Datum
  4. 15 procent PGGM-beleggingen in lijn met SDG’s

   PGGM heeft vastgesteld welke beleggingen bijdragen aan de SDG’s, de duurzaamheidsdoelen van de VN. Nu moeten we focussen op de impact van de beleggingen, schrijven Pleuni de Kind en Rui Chang.

   Datum
  5. De green bond en het PGGM integraal rentebeheer

   ​Met de eerste Nederlandse groene staatsobligatie kunnen we renterisico afdekken voor PGGM-klanten. Een plus is dat we hier ook financieel en maatschappelijk rendement kunnen combineren.

   Datum
  6. Jaarverslag Verantwoord Beleggen 2018 gepubliceerd

   ​Het Jaarverslag Verantwoord Beleggen 2018 is uit en we zijn trots op de resultaten. In het jaarverslag laten we zien wat voor impact onze klanten realiseren met hun beleggingen en gaan we in op de belangrijkste ontwikkelingen en dillema’s in 2018. Eloy Lindeijer vertelt erover.

   Datum
  1. Energietransitie: nu actie!

   Dit is het moment om in te spelen op de energietransitie door uit besmette bedrijven te stappen, vindt pensioenbeheerder PGGM. 'Als je als eerste deze aandelen verkoopt, kun je je inleg nog volledig terugkrijgen.'

   Datum
  2. Pensioen voor een betere wereld

   ​Gericht op een goed pensioen, maar ook duurzaam, begrijpelijk en beheersbaar. Else Bos en Peter Borgdorff leggen in NRC Handelsblad uit hoe PGGM en PFZW samen een nieuwe beleggingsfilosofie gestalte geven.

   Datum
  3. 'Het was tijd ons beleggingsbeleid te wijzigen'

   Pensioenfonds Zorg en Welzijn heeft een nieuw beleggingskader ontwikkeld samen met partner PGGM. PGGM's Managing Director Strategy Jaap van Dam legde onlangs aan Responsible Investor uit waarom een nieuw beleid, met veel aandacht voor duurzaamheid en de lange termijn, noodzakelijk is. 'PFZW kan duurzaamheid niet beschouwen als een externe factor.'

   Datum
  4. Zo bouwde PFZW zijn nieuwe strategie van de grond af op

   Stel je kunt als pensioenfonds helemaal opnieuw beginnen. Welke keuzes zou je dan, niet gehinderd door het verleden, maken in je beleggingsstrategie? Met dat uitgangspunt begonnen Pensioenfonds Zorg en Welzijn en uitvoeringsorganisatie PGGM aan de zoektocht die heeft geleid tot een nieuw beleggingskader voor het pensioenfonds.

   Datum
  1. Response to call for evidence regarding the EU regulatory framework for Financial Services

   ​Aan het einde van september vorig jaar publiceerde de Europese Commissie een actieplan voor het realiseren van een Kapitaalmarkt Unie. De Europese Commissie ondernam als onderdeel van het actieplan een uitgebreide inventarisatie van voorbeelden en bewijs om vast te stellen waar het nieuwe EU-regelgevingskader voor financiële diensten niet goed functioneert en waar we onbedoelde gevolgen zien.

   Datum
  2. Position paper: simpele synthetische securitisaties

   In het position paper 'Simple synthetic securitisation' licht PGGM haar positie op synthetische securitisaties nader toe. We lichten toe waarom we hier in investeren, wat onze investeringsfilosofie is en hoe we als professionele partij omgaan met de risico’s zoals die inherent zijn bij het werken met securitisaties.

   Datum
  1. PGGM statement on tar sand investments

   ​PGGM has sympathy for the Greenpeace campaign against the construction of pipelines which will be used for transportation of tar sand oil. As a pension fund manager we share the ambition to make the world more sustainable and move towards a carbon free economy.

   Datum

Heeft u een vraag?

Heeft u een vraag? Neem dan contact op met de accountmanager van de afdeling Institutional Relations. Bent u pensioendeelnemer en heeft u een vraag, neem dan contact op met uw pensioenfonds.