Stef Vermeulen

Master Actuaris & ALM

Stef is Master Actuaris, onafhankelijk adviseur van Pensioenfonds Zorg en Welzijn. Hij adviseert het bestuur over het beleggingsbeleid, premiebeleid en de pensioenregeling.

​Waarom koos je voor PGGM?
“Ik kende de pensioenwereld eigenlijk niet. Via via kwam ik bij PGGM terecht. Een kennis vertelde erover en ik was meteen verkocht. Vooral de maatschappelijke functie van PGGM en de mogelijkheid om programmeren en adviseren te combineren spraken me aan. Ik had mijn diploma Econometrie nog maar net op zak toen ik begon als junior ALM adviseur. Vanaf dag 1 kreeg ik de gelegenheid om mezelf te ontwikkelen. En daar ben ik nooit mee gestopt.”
Hoe ben je in je huidige functie terecht gekomen?

“Dat ging in geleidelijke stappen. Als junior ALM-adviseur leerde ik inhoudelijk veel en maakte ik kennis met de pensioenwereld en de pensioenfondsen - de klanten van PGGM. Een ALM-adviseur ondersteunt namelijk het bestuur van een pensioenfonds bij het vormgeven van de pensioenregeling, het beleggingsbeleid, het premiebeleid en het indexeringsbeleid. De afdeling zoekt veel de buitenwereld op en doet mee in landelijke pensioendiscussies. Na vijf jaar kreeg ik inhoudelijk de volledige verantwoordelijkheid voor de ALM-dienstverlening aan een van onze klanten.

PGGM verwacht dat je in die functie niet alleen weet hoe het inhoudelijk zit, maar dat je ook goed naar de klant luistert, snapt waar de zorgen zitten en de adviezen op de juiste manier presenteert. In negen jaar tijd ben ik in stappen doorgegroeid tot Expert ALM-adviseur. Ik deed steeds meer klant- en afdelingsoverstijgende projecten en werkzaamheden en kreeg vervolgens de kans door te groeien naar een leidinggevende functie. Als leidinggevende richt je je meer op management, coaching, kwaliteitsbewaking en het opstellen van toekomstplannen. Nu, na drie jaar leidinggeven, luid ik mijn dertiende werkjaar bij PGGM in en ben ik onlangs Master Actuaris geworden. In deze bijzondere functie combineer ik inhoudelijke pensioen- en ALM-kennis met dagelijks klantcontact: ik sta volledig opgesteld voor één klant en ondersteun het bestuur van pensioenfonds PFZW bij het vaststellen van het beleid. PFZW is hét pensioenfonds voor de sector zorg en welzijn, de grootste klant van PGGM met een belegd vermogen van 200 miljard euro en 2,7 miljoen deelnemers. Een interessante uitdaging in een veranderend pensioenlandschap.”

Wat maakt deze functie bij PGGM anders ten opzichte van deze functie bij een andere pensioenfonds of verzekeraar?
“Hij is uniek. Andere pensioenfondsen kennen de functie van Master Actuaris helemaal niet. Dat maakt het ook zo uitdagend en leuk.”

Wat maakt dat je graag bij PGGM blijft werken?
“Bij PGGM ligt altijd een mooie uitdaging op de loer. Maar het zijn niet alleen de professionele en financiële mogelijkheden die het werken leuk maken. PGGM is een non-profit organisatie met een maatschappelijke taak én het heeft een sociaal gezicht. We werken bijvoorbeeld sinds 2013 samen met Alzheimer Nederland omdat we intrinsiek iets goeds willen doen. Terwijl voor het pensioen van deelnemers zorgen op zich al een dankbare taak is, geeft dat sociale gezicht van PGGM het gevoel dat je bijdraagt aan een betere wereld.“

Hoe ervaar jij de bedrijfscultuur van PGGM?
“Er heerst geen harde ‘moet-cultuur’, maar juist een ongedwongen sfeer. Dit bewijst dat er niet per se druk nodig is om samen iets succesvols te bereiken. PGGM kent weinig hiërarchie en je krijgt veel inhoudelijke vrijheid en verantwoordelijkheid. Dat zie je in veel dingen terug. Je kan bijvoorbeeld je eigen werktijden bepalen of vanuit huis werken. Verder zijn de collega’s onderling positief en vrij informeel. Af en toe gaan wij met ons team buiten het werk uit eten, pokeren of bowlen. Heel gezellig en leuk om je collega’s in een andere setting te leren kennen!”

En…. Wat hoop je dat je volgende stap wordt?
Ik hoop mijn nieuwe functie voor vele jaren te mogen vervullen. Het is een prachtige uitdaging waarin ik mijzelf verder kan ontwikkelen. Ik heb nog geen volgende stap in mijn hoofd.

  1. Halve afspraak in pensioenakkoord leidt mogelijk tot meerdere en grotere pensioenkortingen

   Bij het Pensioenakkoord hebben sociale partners en kabinet aanvullende afspraken gemaakt over kortingen binnen de huidige spelregels. Boven een dekkingsgraad van 100% hoeft geen korting te worden doorgevoerd. Men straalde uit dat kortingen van de baan waren. De afspraak moet echter nog in wetgeving worden vastgelegd. Wanneer dit onzorgvuldig gebeurt, kan deze afspraak zomaar leiden tot meerdere en grotere kortingen achter elkaar. Dat kan toch niet de bedoeling zijn?

   Datum
  2. Een beperkte evaluatie van het FTK: Een gemiste kans?

   ​Op 8 maart 2018 stuurde minister Koolmees van Sociale Zaken & Werkgelegenheid (SZW) het rapport Evaluatie Wet aanpassing financieel toetsingskader (FTK) aan de Tweede Kamer. De Wet aanpassing FTK is op 1 januari 2015 in werking getreden, waarbij het kabinet heeft ingestemd met een evaluatie na drie jaar. Deze evaluatie is uitgevoerd door Willis Towers Watson (WTW), in opdracht van het ministerie van SZW. WTW sprak in het kader van het onderzoek met wetenschappers, toezichthouders, pensioenfondsen, consultants en werkgevers- en werknemersorganisaties. In de begeleidende brief duidt de minister de resultaten van het onderzoek en worden vervolgacties geschetst.

   Datum
  3. ALM-beleid met modellen én gezond verstand

   ​Dat modellen niet zaligmakend zijn bij Asset Liability Management heeft de financiële crisis wel bewezen. Toch blijven ze voor pensioenfondsbestuurders onmisbaar gereedschap bij het ALM-proces - maar wel altijd in combinatie met gezond verstand.

   Datum
  4. Bestuurders kunnen aan de slag met het nieuwe FTK

   ​Staatssecretaris Jetta Klijnsma van Sociale Zaken heeft de langverwachte aanpassing van het Financieel Toetsingskader (FTK) gepubliceerd. Haar wetsvoorstel bevat verbeteringen die zorgen voor meer stabiliteit, maar de rentevoet blijft van grote invloed, stelt Stef Vermeulen vast. Pensioenfondsbestuurders kunnen nu in elk geval aan de slag met een reeks beleidsvragen.

   Datum
  5. Strengere regels, maar meer stabiliteit

   ​Staatssecretaris Jetta Klijnsma van Sociale Zaken heeft de hoofdlijnen van het nieuwe Financieel Toetsingskader (FTK) bekendgemaakt. De regels voor pensioenfondsen worden enerzijds strenger, maar bieden aan de andere kant ook meer ruimte voor stabiele sturing, stelt Stef Vermeulen vast.

   Datum
  6. Pensioenakkoord: belangrijkste wijzigingen op een rij

   Er ligt een nieuw pensioenakkoord. Staatssecretaris Weekers van financiën heeft het wijzigingsvoorstel voor het Witteveenkader (het fiscale kader voor pensioenen) naar de Tweede Kamer gestuurd. De belangrijkste veranderingen op een rij.

   Datum
  1. 13 dilemma's rond het nieuwe FTK

   ​Het nieuwe financieel toetsingskader stelt pensioenfondsbestuurders voor dilemma's. In zijn bijdrage aan het boek Pensioenactualiteiten 2015 komt Stef Vermeulen tot maar liefst dertien uitdagingen die dringend op een antwoord wachten.

   Datum