Arjen Hussem

Expert Balansrisicomanager

​"Met mijn collega's adviseer ik besturen van pensioenfondsen over hoe de financiële opzet de deelnemers en andere betrokkenen raakt. Asset Liability Management is daarvoor een hulpmiddel. Daarbij kijk ik ook naar de ontwikkelingen op het gebied van Europese pensioenregelgeving en hoe pensioen en zorg in de toekomst van elkaar afhankelijk zijn. Mijn opleiding statistiek en actuariële wetenschappen stellen me hiertoe in staat. Naast de ervaring die ik als actuaris heb opgedaan sinds 1997, bij PGGM en Ernst&Young Actuarissen op het gebied van pensioen en zorg."

Contactgegevens

a.Hussem@pggm.nl

  1. Ouderenzorg betalen met pensioen en vermogen?

   ​De eigen bijdrage voor de ouderenzorg staat centraal in een nieuw Netspar-onderzoek, waar Arjen Hussem aan meewerkte. Hoe werkt de factor ‘eigen vermogen’?

   Datum
  2. Naar een andere financiering van ouderenzorg?

   ​Een nieuwe CPB-studie laat zien dat er beperkte ruimte is om mensen zelf mee te laten betalen aan ouderenzorg, schrijft Arjen Hussem die aan het rapport meewerkte.

   Datum

Mijn publicaties