Niels Kortleve

Niels Kortleve

Innovatiemanager

"Na mijn studie Econometrie en functies bij Robeco Groep en Rabobank International ben ik begonnen bij PGGM Vermogensbeheer en daarna op de ALM-afdeling. Daar ben ik 5 jaar bezig geweest met het innoveren van het pensioencontract. Tegenwoordig richt ik me op innovatie. Ik kijk hoe we de waardevolle toekomst kunnen vormgeven. Verdere flexibilisering van het pensioen en het combineren van pensioen met zorg, wonen en werk zijn onderwerpen die daarbij centraal staan. Verder richt ik mij op belangenbehartiging namens onze klanten en de Nederlandse pensioensector in Europa."

Contactgegevens

n.kortleve@pggm.nl (030) 277 85 43

Mijn publicaties

  1. Een extra argument voor invaren

   Invaren van de bestaande pensioenopbouw in het nieuwe pensioencontract kan het compensatievraagstuk bij het afschaffen van de doorsnee-opbouw verzachten, schrijven Dick Boeijen en Niels Kortleve.

   Datum
  2. Vitaal met Pensioen: mogelijke denkrichtingen

   ​De druk op oudere werknemers in de sector zorg en welzijn loopt op. Hoe houden we deze mensen vitaal, zodat ze blijven functioneren op hun werk en gezond met pensioen kunnen? Laatste deel van het drieluik.

   Datum
  3. Vitaal met pensioen: (deels) eerder stoppen met werken

   ​De druk op oudere werknemers in de sector zorg en welzijn loopt op. Hoe houden we deze mensen vitaal, zodat ze blijven functioneren op hun werk en gezond met pensioen kunnen? Deel 2 in een drieluik.

   Datum
  4. Vitaal met Pensioen: Stijgende (maatschappelijke) kosten

   De druk op oudere werknemers in de sector zorg en welzijn loopt op. Hoe houden we deze mensen vitaal, zodat ze blijven functioneren op hun werk en gezond met pensioen kunnen? Deel 1 in een drieluik.

   Datum
  5. 'Lange systemen' geven bredere blik op pensioen

   ​Twee recente publicaties van de Argumentenfabriek laten opnieuw zien dat integraal benaderen van systemen zoals pensioen, arbeidsmarkt en woningmarkt meerwaarde heeft.

   Datum
  6. Gebruik keuzeopties binnen pensioen groeit

   ​De roep om meer keuzemogelijkheden voor deelnemers in pensioenregelingen neemt toe. Deelnemers maken echter al steeds meer gebruik van keuzeopties.

   Datum
  1. Flexibeler oude dag door verbinding pensioen met zorg en wonen

   ​Hoe maken we het pensioenstelsel flexibeler? Door verbindingen te leggen tussen pensioen en zorg en wonen, zegt PGGM's innovatiemanager Niels Kortleve in een interview met FD Pensioen.

   Datum
  2. 'Zorgsparen heeft tijd tegen, maar is steeds harder nodig'

   PGGM is een van de voorvechters van het idee van zorgsparen, een regeling waarbij mensen geld kunnen sparen om later zorg in te kopen. Dat idee druist in tegen de plannen in Den Haag, waar juist ontsparen het credo is.

   Datum
  3. Maak vaart met verbinden wonen en pensioen

   ​Pensioengeld in je huis steken. Wat betekent dat nu eigenlijk? "Over de combinatie wonen en pensioen wordt steeds meer nagedacht. Maar we moeten meer vaart maken", zegt PGGM's innovatiemanager Niels Kortleve.

   Datum
  4. Defined ambition, een duurzaam pensioencontract

   ​Het is tijd om afscheid te nemen van het beschikbare-premiesysteem in de Nederlandse pensioenwereld. PGGM's Innovatiemanager Niels Kortleve verklaart in Rotman International Journal of Pension Management het toekomstbestendige alternatief defined ambition.

   Datum
  5. 3 modellen voor betere pensioencommunicatie

   Het pensioeninzicht van de meeste consumenten is laag. Drie modellen die pensioenuitvoerders kunnen helpen om daar verandering in te brengen.

   Datum
  6. Waarom we moeten sparen voor de zorg

   Net als bij de pensioenen zal rond de financiering van de ouderenzorg een flink debat ontstaan over de solidariteit tussen generaties. Met 'collectief zorgsparen' worden zorgkosten eerlijker over generaties verdeeld. Een pleidooi van Else Bos en Niels Kortleve.

   Datum
  1. PGGM Position paper collectief zorgsparen

   ​De door het kabinet ingeslagen weg voor de financiering van de ouderenzorg vraagt om meer eigen verantwoordelijkheid en meer eigen bijdragen van (toekomstige) ouderen, te betalen uit hun pensioen. Collectief zorgsparen is daarom nodig.

   Datum