PGGM bereikt akkoord in class action Hewlett-Packard

Zeist, 9 juni 2015 - ​Pensioenuitvoeringsorganisatie PGGM heeft een schikking bereikt in de class action jegens Hewlett-Packard Company (‘HP’) over een schadevergoeding ten bedrage van 100 miljoen US dollar. Met deze schadevergoeding worden aandeelhouders gecompenseerd voor geleden koersverliezen als gevolg van de desastreus verlopen overname van het bedrijf Autonomy Corporation plc (‘Autonomy’) die door  HP op 19 augustus 2011 werd aangekondigd.

Persbericht

​PGGM is in maart 2013 door de rechtbank benoemd als Hoofdeiser (‘Lead Plaintiff’) in een ‘securities class action’ tegen de onderneming HP en enkele individuele (oud-)bestuurders. In de aanklacht van mei 2013 heeft PGGM zich op het standpunt gesteld dat HP bewust misleidende verklaringen heeft verstrekt over de gang van zaken rondom de overname van het Britse bedrijf Autonomy.
 
Voorts heeft HP, in strijd met federale effectenwetgeving in de VS, haar intern bekende negatieve financiële informatie verzwegen met betrekking tot de zwakke prestaties van Autonomy na de overname.
 
HP maakte in november 2012 bekend dat zij in totaal 8,8 miljard US dollar afboekte op deze overname, waarvoor in augustus 2011 nog 11 miljard US dollar was betaald. Aandeelhouders zijn gedurende deze periode geconfronteerd met forse koersverliezen toen duidelijk werd dat er sprake was van onregelmatigheden in de boekhouding van Autonomy, waarbij de werkelijke waarde van Autonomy onjuist werd weergegeven.
 
PGGM is verheugd dat zij genoegdoening heeft kunnen bewerkstelligen voor de schade die beleggers hebben geleden. Eloy Lindeijer, Chief Investment Manager van PGGM, benadrukt de betrokkenheid van PGGM vanuit het perspectief van actief aandeelhouderschap. ,,PGGM heeft de verantwoordelijkheid op zich genomen om als Hoofdeiser op te treden in deze class action, omdat het van cruciaal belang is dat beursgenoteerde ondernemingen hun aandeelhouders tijdig voorzien van accurate en materiële informatie die hun beleggingsbeslissingen kan beïnvloeden. Daarom hebben wij de stap gezet om schadevergoeding voor gedupeerde aandeelhouders te bewerkstelligen door middel van het starten van een juridische procedure in de VS.’’
 
Lindeijer voegt hieraan toe dat PGGM zich als actief en betrokken aandeelhouder ook in de toekomst blijft inzetten voor robuust ondernemingsbestuur bij HP, evenals bij alle andere ondernemingen waarin PGGM namens haar klanten belegt.
 
Met de schikking komt een einde aan de collectieve procedure (‘class action’) die in 2012 aanhangig werd gemaakt voor de United States District Court for the Northern District of California (HP Securities Litigation, Master File No. C-12-5980 CRB.)
 
PGGM werd in deze zaak bijgestaan door Kessler Topaz Meltzer & Check, LLP.
 

Over PGGM

De coöperatie PGGM biedt institutionele klanten: vermogensbeheer, pensioenbeheer en bestuursadvisering. Op 31 december 2015 beheerde PGGM voor diverse pensioenfondsen een vermogen van EUR 183,3 miljard. Als coöperatie helpt PGGM haar ongeveer 700.000 leden bij het realiseren van een waardevolle toekomst. Daarnaast ontwikkelt PGGM – zelf of met strategische partners – innovatieve toekomstvoorzieningen door pensioen, zorg, wonen en werken met elkaar te verbinden. Meer informatie is te vinden via www.pggm.nl.

PGGM

Woordvoerder Corporate Communication

Geef uw reactie