Pensioenbeheer

Voor uw beheer en communicatie op maat

PGGM is een aantoonbaar betrouwbare samenwerkingspartner, met een persoonlijk en kwalitatief hoogstaande dienstverlening met bewezen systemen. Pensioenbeheer is onze corebusiness en u kunt bij ons rekenen op kwaliteit. We hebben een hoge mate van automatisering. Ons administratiesysteem is ontwikkeld vanuit het belang van een efficiente uitvoering van pensioenadministratie, lage beheerkosten en het snel kunnen aanpassen aan veranderende omstandigheden. 

Wij zorgen vanuit een gevoel van partnership, dat uw dienstverlening op orde is. Uw belang (en pensioen!) staat voorop.

In de uitvoering streven we met u naar een zo laag mogelijk kostenniveau voor een betaalbaar pensioen. We zijn ervan overtuigd dat wij uw pensioenfonds en haar deelnemers dit kunnen bieden.  PGGM biedt u toegang tot alle kennis, kunde en pensioenervaring.

Wij bedienen alle soorten pensioenfondsen: bedrijfstak- ondernemings- en beroepspensioenfondsen maar ook DB- en DC-regelingen. Ons maatwerk sluit aan op de behoeften van uw deelnemers en werkgevers, ongeacht de branche.

Nieuwsbrieven

PGGM-experts publiceren regelmatig artikelen over actuele ontwikkelingen in de pensioensector op deze website en in de media. Wilt u dat wij u hiervan op de hoogte houden? Meldt u dan aan voor onze gratis maandelijkse digitale nieuwsbrief.

 

 • Pensioenadministratie

  Wij beheren de pensioenen van ruim 2,9 miljoen deelnemers van verschillende pensioenfondsen. Dat doen wij graag voor uw deelnemers en werkgevers. Maak gebruik van onze kennis en weet zeker dat uw administratie op orde is en voldoet aan alle regels.

  Pensioenadministratie

  Uw pensioenadministratie bij ons onderbrengen betekent dat u uit kunt gaan van kwaliteit. Nu en in de toekomst. Maak gebruik van de kennis en expertise die we hebben opgedaan bij het beheer van de pensioenen van 2,9 miljoen mensen. En garandeer uw deelnemers daarmee van het juiste en tijdige pensioen dat zij verdienen.

  Onze klanten
  Wij voeren de pensioenadministratie voor bedrijfstak- ondernemings- en beroepspensioenfondsen uit en voor de direct beschikbare premieregeling.  Doordat we alle mogelijke soorten fondsen bedienen zijn we in staat op alle scenario’s in te spelen en kunnen we tegemoet komen aan een grote diversiteit aan verzoeken.

  Data
  De basis van een goede pensioenadministratie begint bij de kwaliteit van uw data. Door de eisen die wij stellen aan de kwaliteit van uw data, ontvangen deelnemers goede pensioenoverzichten en ontvangen werkgevers correcte facturen.  Wij verwerken per jaar ongeveer 9 miljoen gegevens vanuit ongeveer 40.000 werkgevers. Door structureel te werken aan het voorkomen van uitval, ligt het  uitvalpercentage ongeveer op 0,2% bij onze grootste klant. PGGM heeft haar processen en systemen zodanig ingericht dat wordt voldaan aan de van toepassing zijnde wet- en regelgeving ten aanzien van de administratie van uw regelingen. PGGM heeft een proces ingericht waarbij de (wijzigingen in de) vereiste wet- en regelgeving worden gemonitord, voorzien van een impactanalyse en geïmplementeerd in processen en systemen.

  Automatisering
  Bij PGGM kunt u rekenen op een hoge mate van automatisering. Denk hierbij aan de deelnemersadministratie waar gegevensaanlevering en - uitwisseling grotendeels automatisch gebeurt en mutaties automatisch worden verwerkt.

  Onze bedrijfsvoering op het gebied van pensioenbeheer is gericht op het continu innoveren van de processen en het pensioenadministratiesysteem zodat de verwerking van de pensioengegevens met steeds minder mensen kan worden uitgevoerd. Zo zetten we bijvoorbeeld 'robots' in voor het autmatiseren van handmatige taken. Dit resulteert voor al onze klanten in een dalende kostenlijn per deelnemer met behoud van een kwalitatief hoogwaardige verwerking.

  Wat krijgt u bij ons?
  1.Efficiënte implementatie
  Uw pensioen wordt beheerd op basis van een mandaat dat u aan ons geeft. Wij bieden transparantie over de uitvoering op basis van de kaders die u ons meegeeft. Binnen deze kaders streven wij een optimale uitvoering na. Ons moderne administratiesysteem heeft een bewezen staat van dienst: efficiënte pensioenadministratie, lage beheerkosten en snel kunnen aanpassen aan veranderende omstandigheden.

  2.Continuïteit en flexibiliteit
  Wij bieden u continuïteit en flexibiliteit.

  3.Coöperatieve tarifering
  Wij zijn een coöperatieve belegger en staan voor een eerlijke prijs, gebaseerd op onze coöperatieve gedachte.  PGGM heeft geen winstoogmerk, maar wil met die marge de noodzakelijke investeringen financieren die daarmee weer ten goede komen aan onze klanten. We besteden blijvend aandacht aan de kosten van governance, strategie, control en de financiële administratie. En dat geeft resultaat: de pensioenbeheerkosten bij PGGM dalen terwijl deze bij andere pensioenuitvoeringsorganisaties stijgen.

  Onze dienstverlening

  • Administreren pensioenregeling (beheren en muteren basisgegevens)
  • Pensioenadministratie
  • Verzorgen in- en excasso
  • Verzorgen wettelijke pensioencommunicatie
  • Financiele administratie en verslaglegging
  • Opstellen jaarrekening
 • Pensioencommunicatie

  Onze communicatie professionals weten als geen ander hoe ze uw boodschap overbrengen. Wij verzorgen uw gehele communicatie: van marktanalyse tot aan website of brochure. Uw ambities staan altijd centraal. Onze communicatie is maatwerk.

  Pensioencommunicatie

  Uw communicatie begint bij uw ambities. Die staan in onze werkzaamheden altijd centraal. Door vragen te stellen en goed te luisteren stellen wij uw doelstellingen scherp als basis voor een goed, professioneel marketing- en communicatieadvies. U profiteert daarbij van onze jarenlange ervaring als communicatieadviseur voor verschillende pensioenfondsen.
  Voor onze klanten hebben wij al verschillende NPN-communicatieprijzen gewonnen. Ook wonnen we in 2015 de Pensioen Bestuur en Management communicatieprijs voor de ontwikkeling van de content strategie voor bestuurders in de sector zorg en welzijn.

  Netwerk
  Wij zijn op de hoogte van de wet- en regelgeving en verstaan de taal van uw deelnemers en van de beleidsmakers in Den Haag. Bovendien hebben wij een groot netwerk, dat wij graag inzetten om uw belangen te behartigen.

  Uw doelgroepen
  Bij alle vormen van communicatie gaan wij uit van uw doelgroepen: uw deelnemers, de werkgevers en het bestuur. Zij staan centraal. Wij raken de juiste toon en kiezen het medium dat het beste aansluit bij hun belevingswereld, met als doel het vergroten van het pensioenbewustzijn. Dat is belangrijk in deze turbulente tijd waarin de pensioenwereld zich bevindt.

  Eigen identiteit
  Ieder pensioenfonds heeft zijn eigen uitstraling: een eigen manier van communiceren, een eigen identiteit. Daar zijn wij ons van bewust. Daarom communiceren we vanuit uw merk en de normen en waarden die daarbij horen. Uw eigenheid blijft daarbij altijd bestaan.

  De pensioenfondsen liggen al enige tijd en regelmatig onder vuur. Uw reputatie als fonds staat wellicht op het spel. Wat doet dat met het vertrouwen van uw deelnemers? Heeft u hier nog voldoende vat op? Hoe geeft u weer richting aan uw imago als collectief- of beroepspensioenfonds? PGGM kan u ondersteunen en adviseren bij het kiezen van de juiste aanpak om het vertrouwen van uw klanten terug te winnen.    

  Persoonlijk contact
  Ook in het directe contact met uw deelnemers en werkgevers maken wij het verschil. Wij onderzoeken doorlopend of uw deelnemers tevreden zijn, over de manier waarop zij door onze mensen op het klantcontactcenter worden geholpen. Die input gebruiken we om bij te sturen waar nodig en om onze mensen op te leiden.

  Het resultaat mag er zijn: PGGM is gecertificiteerd met “Gouden Oor”, niveau Goud. Deze certificering staat synoniem voor professioneel klantsignaalmanagement, waarbij feedback van klanten voortdurend benut wordt t.b.v. verbetering van de dienstverlening. Een onafhankelijke auditor toetst jaarlijks de kwaliteit van de dienstverlening én de wijze waarop de organisatie omgaat en leert van klantsignalen en klachten.

  Online mogelijkheden benutten
  Om bij te blijven moet je mee gaan! Ook waar het gaat om communicatie. Wij volgen de ontwikkelingen op de voet en investeren in alle online en mobiele mogelijkheden die de nieuwe technieken ons bieden. PGGM speelt in op ontwikkelingen als social media en zet chatfunctionaliteit in om zo sneller met deelnemers te kunnen communiceren. We lopen daarmee voorop in de branche.
  U bent er voor het pensioen van uw deelnemers. Daar zijn zij dan ook het meest in geïnteresseerd. Daarom bieden wij uw deelnemers een persoonlijke online omgeving, waarin ze precies zien hoe het ervoor staat met hun pensioen. Ook kunnen ze daar persoonlijke scenario's uitwerken, zodat zij de juiste keuzes maken die hen leidt naar het pensioen van hun wens.
  Ook voor de werkgever hebben we een eigen portaal, waar zij hun administratie kunnen volgen en op de hoogte blijven van de laatste ontwikkelingen rond het pensioen van hun werknemers. 

  Uw wensen centraal
  Bij ons staan uw wensen centraal. Wij ondersteunen en adviseren u hierbij, zodat u tijdig kan anticiperen op ontwikkelingen. Kwaliteit en klanttevredenheid staan bij PGGM hoog in het vaandel.
   

  Onze dienstverlening

  • Behoud eigenheid en identiteit
  • Ambities van uw fonds staan centraal
  • Bouwen aan vertrouwen
  • Vergroten van pensioenbewustzijn bij uw deelnemers
  • Aansluiten bij de belevingswereld van uw doelgroepen
 • Transitie

  We hebben in de afgelopen jaren ruime ervaring opgedaan met het uitvoeren van transities. Hierdoor hebben we interne kennis en expertise opgebouwd. De transitie van de pensioenadministratie voert PGGM adequaat en zorgvuldig uit.

  ​Transitie

  In de afgelopen jaren hebben we ruime ervaring opgedaan met het uitvoeren van transities. We hebben (complexe) transities uitgevoerd van beschikbare-premiepensioenregelingen van Bpf Schilders en Philips Pensioenfonds. Daarnaast hebben we de pensioenverzekeringsportefeuille vanuit Interpolis overgezet naar het RaboBedrijvenPensioen van de Rabo PGGM PPI. 

  De overgang en implementatie van de uitvoering van uw pensioenregeling gaat verder dan alleen het overhevelen van gegevens. Wij zien de transitie als een aparte fase, die wij projectmatig aanpakken. Daarvoor stellen wij een operationeel transitieplan op met per deelproject een tijdsplanning, een gedetailleerde beschrijving van de uit te voeren werkzaamheden en de te behalen mijlpalen en doelen.

  Kwaliteit data
  Uw pensioenadministratie bij PGGM onderbrengen betekent dat u uit kunt gaan van kwaliteit. De transitie van de pensioenadministratie voert PGGM adequaat en zorgvuldig uit. Uw pensioenfonds en uw deelnemers staan bij ons centraal.

  De basis van een goede pensioenadministratie is de kwaliteit van uw data. Door de eisen die wij stellen aan de kwaliteit van uw data, ontvangen deelnemers goede pensioenoverzichten en ontvangen werkgevers correcte facturen. Daarbij stellen we als randvoorwaarde dat de kwaliteit van de op te leveren data van de oude pensioenuitvoerder juist en volledig is. Als hier problemen mee zijn dan zullen we met de oude uitvoerder eventuele onvolkomen inzichtelijk maken en daar een passende oplossing voor vinden.

  We begrijpen dat ervaring voor u belangrijk is. Deze kennis is niet alleen nodig om de dienstverlening goed te kunnen inrichten, maar ook om onnodige kosten en risico's te voorkomen. Een kenmerk van onze werkwijze, is dat we de verantwoordelijkheid voor de transitie eenduidig beleggen en dat we mensen vrij maken om zich te kunnen wijden aan de geplande activiteiten. Om kwaliteit en zorgvuldigheid te borgen, gaan we met dedicated team samen met u de transitie voorbereiden en uitvoeren.

   

  Projectmatige aanpak
  Door onze projectmatige aanpak, kunnen wij ervoor zorgen dat de transitie geruisloos verloopt, waarbij het bestuur volledig ‘in control’ is. Dit gebeurt via een transparant en vooraf overeengekomen besturings- en rapportagemodel. Als onderdeel van de transitie gaat PGGM met uw vermogensbeheerder, financiële administratie en front office in gesprek om kennis uit te wisselen over de inhoudelijke, technische en procesmatige aspecten van de informatie-uitwisseling. Hierdoor krijgt PGGM inzicht in wat er geregeld moet worden om de juiste informatie in het technisch juiste formaat aan alle partijen beschikbaar te stellen. Daarbij maken we ook helder welke managementinformatie we van elkaar verwachten; we maken (schriftelijke) afspraken over levertermijnen en de uitlevering van bestanden volgens afgesproken bestandsformat. Uiteraard zorgen we ervoor dat de informatiestromen voldoen aan de strengste beveiligingsnormen.

  Continuïteit staat voorop
  In de transitiefase staat continuïteit van de pensioenuitvoering en van het bestuurlijke proces voorop. Werkgevers en deelnemers merken weinig tot niets van de overgang van het fonds naar een nieuwe uitvoeringsorganisatie. Zij worden uiteraard geïnformeerd, maar de verandering vindt ‘als vanzelf’ plaats.

  Wij houden het bestuur volledig op de hoogte van de voortgang van de transitie en zorgen ervoor dat zij zo min mogelijk worden afgeleid van hun hoofdtaak: het besturen van het pensioenfonds. Door onze projectmatige aanpak, kunnen wij ervoor zorgen dat de transitie geruisloos verloopt, waarbij het bestuur volledig ‘in control’ is. Dit gebeurt via een transparant en vooraf overeengekomen besturings- en rapportagemodel.

  PGGM hanteert geen standaard draaiboek voor het overnemen van nieuwe klanten en processen. Dit omdat onze ervaring is dat elke klant een eigen unieke vraagstelling heeft. PGGM kijkt daarom breed naar de transitie en de mogelijkheden die we gezamenlijk willen verkennen. In overleg met u bepalen we het draaiboek van de transitie.

'In 2015 zijn één integratie en twee transities succesvol afgerond'

Lage pensioenbeheerkosten
Het aantal gepensioneerden stijgt. Dit betekent aanzienlijk meer werk in de uitvoering. Daarom kijken wij kritisch naar onze pensioenbeheerkosten. Om het gewenste kostenniveau te behouden of zelfs te verlagen zijn wij steeds op zoek naar oplossingen die leiden tot automatisering van het proces van pensioentoekenning en de online dienstverlening.
Lage kosten voor ons, betekent lage kosten voor onze klanten. Daarom vinden wij het onze verantwoordelijkheid om ons werk zo kostenefficiënt mogelijk te doen!

Coöperatieve tarifering
Wij zijn een coöperatieve belegger en staan voor een eerlijke prijs, gebaseerd op onze coöperatieve gedachte. PGGM heeft geen winstoogmerk, maar wil met die marge de noodzakelijke investeringen financieren die daarmee weer ten goede komen aan onze klanten. PGGM is een organisatie die een meer dan gemiddelde kwaliteit van dienstverlening levert. Wij willen met behoud van kwaliteit, ons tarief de komende jaren laten dalen. Om dit te realiseren hebben wij in 2014 een ambitieus meerjarig vernieuwingsprogramma ingezet, waarmee we heel gericht de kosten voor onze klanten willen verlagen.

Lees meer: PGGM start vernieuwingsprogramma

Tot uw dienst

 • ​Welkom!

  Bent u op zoek naar een nieuwe uitvoeringsorganisatie? Wij zien dat pensioenfondsen vanuit verschillende achtergronden en met wisselende perspectieven een nieuwe organisatie zoeken die hen kan helpen om het pensioen- of vermogensbeheer zo efficiënt mogelijk uit te voeren, passend bij de wensen van het pensioenfonds.

  PGGM wil graag een rol spelen in het consoliderend pensioenlandschap. Wat is uw perspectief? Daar zijn wij nieuwsgierig naar. Of u nu een bedrijfstak- ondernemings- of beroepspensioenfonds bent, wij denken graag met u mee over de beste aanpak voor uw situatie.

 • Kiest u voor PGGM… 

  • …dan krijgt u een betrouwbare en geschikte partner die op een integere en transparante manier het gesprek aangaat met oog voor uw belangen.

  • …dan bespreken we samen met u wat de beste manier is om de overgang van uw pensioen- of vermogensbeheer zo efficiënt mogelijk te verzorgen.

  • …dan zult u merken dat u als klant wordt gehoord en wij met u meedenken over de uitdagingen waarvoor uw pensioenfonds staat.

  Wij zijn er voor u!

  Contact


Heeft u een vraag over uw pensioen?

De informatie op deze pagina gaat over de dienstverlening van PGGM aan pensioenfondsen. Heeft u een vraag over uw eigen pensioen? Neem dan contact op met uw eigen pensioenfonds.

Heeft u een andere vraag?

Marc Nuijten

Strategisch klantmanager

m.nuijten@pggm.nl

“Ik wil waarde toevoegen door (potentiele) klanten te helpen met hun uitdagingen. Daar krijg ik energie van. Ik ga voor verbinding op inhoud en relatie. De mogelijkheid om bij te dragen aan een verduurzaming van de wereld maakt werken bij PGGM extra waardevol voor mij.”