Mylan verbiedt gebruik geneesmiddel voor doodstraf

​Amerikaanse farmaceut honoreert oproep van PFZW en PGGM.

Persbericht

​De Amerikaanse geneesmiddelenfabrikant Mylan heeft op 30 september 2015 maatregelen afgekondigd die moeten verhinderen dat haar producten worden misbruikt bij het voltrekken van de doodstraf in de Verenigde Staten. Daarmee geeft de onderneming gehoor aan de dringende oproep van Pensioenfonds Zorg en Welzijn (PFZW) en haar uitvoerder PGGM.

Mylan laat tevens in een verklaring weten dat zij producten heeft teruggeëist die in het bezit zijn van een gevangenis in de Amerikaanse staat Virginia. Het gaat daarbij om het door Mylan geproduceerde rocuronium bromide, dat met ingang van 1 oktober 2015 mogelijk gebruikt zou worden bij het toedienen van dodelijke injecties. De staat Virginia heeft aangekondigd vanaf deze datum het voltrekken van de doodstraf te hervatten.

Rocuronium bromide is een spierverslapper die wereldwijd voor reguliere medische doeleinden wordt gebruikt. Producenten van rocuronium bromide kunnen misbruik voorkomen door beperkingen (in de vorm van distributiecontrolemaatregelen) in te stellen die de doorverkoop van rocuronium bromide voor doodstrafdoeleinden verbiedt. In het recente verleden hebben PFZW en PGGM met succes een andere farmaceut overtuigd dergelijke stappen te nemen.

PGGM heeft afgelopen jaar namens PFZW meerdere gesprekken gevoerd met Mylan om het bedrijf soortgelijke beperkingen te laten instellen. Afgelopen maand is de dialoog geïntensiveerd toen er aanwijzingen kwamen dat de staat Virginia op het punt stond om rocuronium bromide toe te passen bij doodstrafvoltrekking.

Peter Borgdorff, directeur Pensioenfonds Zorg en Welzijn: ,,PFZW is aandeelhouder van Mylan en juicht het toe dat de onderneming naar onze zorgen heeft geluisterd en nu ook handelt. Wij zijn er van overtuigd dat deze stap positief bijdraagt aan de reputatie van een bedrijf dat met haar producten een belangrijke bijdrage levert aan medische zorg in Nederland en wereldwijd.’’
 
Eloy Lindeijer, Chief Investment Management van PGGM: ,,Verantwoord beleggen betekent dat PGGM als pensioenbelegger namens haar klanten intensieve en soms langdurige dialogen voert met ondernemingen die volgens ons ongewenst gedrag vertonen. De uitkomst van de gesprekken met Mylan laten zien dat dergelijke inspanningen lonen en dat we invloed uitoefenen als aandeelhouder.’’ 

Over PGGM

De coöperatie PGGM biedt institutionele klanten: vermogensbeheer, pensioenbeheer en bestuursadvisering. Op 31 december 2015 beheerde PGGM voor diverse pensioenfondsen een vermogen van EUR 183,3 miljard. Als coöperatie helpt PGGM haar ongeveer 700.000 leden bij het realiseren van een waardevolle toekomst. Daarnaast ontwikkelt PGGM – zelf of met strategische partners – innovatieve toekomstvoorzieningen door pensioen, zorg, wonen en werken met elkaar te verbinden. Meer informatie is te vinden via www.pggm.nl.


Over PFZW

Pensioenfonds Zorg en Welzijn is verantwoordelijk voor het pensioenbeleid en het pensioenvermogen van ruim 2,5 miljoen (oud-)werknemers in de sector zorg en welzijn. Het pensioenfonds beheert het belegd vermogen, dat momenteel 166,2 miljard euro (juni 2015) bedraagt. Het bestuur is verantwoordelijk voor de pensioenregeling en het fondsbeleid. Ook is het bestuur eindverantwoordelijk voor een deugdelijke uitvoering van de pensioenregeling. Het bestuur legt verantwoording af aan de Pensioenraad. Deze raad bestaat uit deelnemers, pensioengerechtigden en werkgevers. De Pensioenraad is daarnaast ook het orgaan van medezeggenschap. PFZW heeft met uitvoeringsorganisatie PGGM een contract gesloten voor de uitvoering. PGGM draagt zorg voor de uitvoering van de collectieve pensioenregeling in de sector zorg en welzijn en voor het vermogensbeheer.
 

PGGM

Woordvoerder Corporate Communication

Geef uw reactie