Standaarden voor ‘klimaatrisico’ in financiële rapportage

​Een werkgroep voorgezeten door Michael Bloomberg heeft advies uitgebracht hoe beleggers en bedrijven ‘klimaatrisico’ kunnen verwerken in hun financiële rapportages, schrijft Eloy Lindeijer.

Blog

​Op 29 juni heeft de Task Force on Climate-related Financial Disclosures (TCFD) haar eindrapport  gepubliceerd met aanbevelingen voor meer transparantie over klimaat-gerelateerde risico’s. De TCFD was eind 2015 ingesteld door de Financial Stability Board, en bestaat volledig uit vertegenwoordigers van de private sector, waaronder PGGM.

De aanbevelingen van de werkgroep richten zich op de governance, strategie, risicomaatstaven en risicobeheersingsmaatregelen van financiële- en niet-financiële instellingen op het gebied van klimaat.

Het rapport is onderdeel van een groeiend momentum in de wereld om het klimaatakkoord van Parijs in daden om te zetten, ondanks de terugtrekkende bewegingen van de Amerikaanse regering. De energietransitie is onomkeerbaar, maar versnelling is nodig om de risico’s – maatschappelijk en financieel – beheersbaar te houden.

Marktpartijen, waaronder grote beursgenoteerde ondernemingen en institutionele beleggers, nemen nu het voortouw om vooruit te komen, kansen te benutten en barrières weg te nemen.

Beleggers stellen zich de vraag: wat zijn klimaatrisico’s, hoe groot zijn ze en waar zitten de klimaatrisico’s in de beleggingsportefeuille? Zijn we in staat ze tijdig te identificeren, het risico te beheersen, onder behoud van het financiële rendement dat nodig is om goede pensioenen uit te keren? En waar zitten de kansen? Welke ondernemingen zijn het beste uitgerust voor de energietransitie en genereren daarmee langetermijnwaarde?

Hierbij zijn we afhankelijk van de rapportages van ondernemingen waar we in beleggen: als zij in staat zijn in hun financiële rapportage weer te geven hoe klimaatfactoren in de toekomst impact hebben op hun bedrijfsvoering, kunnen beleggers beter bepalen of ze er kapitaal in willen steken.

Het zijn niet alleen de beleggers die meer transparantie wensen als het gaat om het kunnen beprijzen van klimaatrisico’s en –kansen. Ondernemingen willen – of ze in klimaatverandering geloven of niet – ook beter kunnen inschatten wat dit voor hen betekent. En toezichthouders zoals De Nederlandsche Bank hebben transparantie nodig om als hoeders van de financiële stabiliteit de robuustheid van beleggingsportefeuilles vast te stellen.

In de TCFD-werkgroep onder voorzitterschap van Michael Bloomberg hebben bedrijven, banken, kredietbeoordelaars en beleggers wereldwijd samengewerkt om rapportagestandaarden te ontwikkelen. Het belang ervan is dat de markt hier het initiatief heeft genomen, waarbij partijen op vrijwillige basis met deze standaarden kunnen gaan werken.

Dit is een vorm van zelfregulering die tot meer marktdiscipline zal leiden. De aanbevelingen worden volgende week aangeboden aan de leiders van de G20. Het is verheugend dat ruim honderd marktpartijen, waarvan veertien in Nederland, zich inmiddels publiekelijk  achter de aanbevelingen hebben geschaard en zich zullen inspannen om de aanbevelingen te integreren in hun rapportages aan klanten, beleggers en andere belanghebbenden.

Beleggers, zo is de verwachting, zullen van ondernemingen gaan verlangen om de aanbevelingen van de TCFD op te volgen, en dit als voorwaarde stellen om in aanmerking te komen voor kapitaal. Tegelijkertijd zullen ondernemingen, door scenario-analyses te maken, beter in staat zijn hun bedrijfsmodellen aan te passen aan de duurzaamheidseisen die de transitie naar een CO2-arme wereld stelt.

Die eisen zijn uiteraard veel groter dan alleen de beleggers kunnen waarmaken. Daarom is het zo belangrijk om te zien dat er overal coalities opkomen van mensen en organisaties die zich hard maken voor een leefbare planeet in de komende generaties. Eén dag voor het verschijnen van dit TCFD-rapport, riep de Nederlandse financiële sector op in een brief om extra stappen te zetten in de Nederlandse energietransitie, en drong onder meer aan op het beter beprijzen van CO2-uitstoot.  Dit draagt allemaal bij aan het realiseren van de ambities die zijn uitgesproken bij het afsluiten van het klimaatakkoord van Parijs.

Chief Investment Management

Geef uw reactie