• 06 dec 2022
  • Blog
Gresbafbeelding

Uitstekende GRESB-score toont: rendement en duurzaamheid gaan samen

Dertien jaar na de start is GRESB een wereldstandaard waarmee duurzaamheid van vastgoedfondsen kan worden gemeten.

Er is groeiend bewijs dat financieel rendement en duurzaamheid hand in hand kunnen gaan. De PGGM Private Real Estate vastgoedportefeuille laat dit zien. Deze portefeuille heeft nu jarenlang de wereldwijde financiële benchmark verslagen, en hetzelfde beeld is zichtbaar op het gebied van ESG: ook dit jaar scoren de private vastgoedbeleggingen, bestaande uit zowel fondsen als joint ventures (50/50), zeer hoog in de Global Real Estate Sustainability Benchmark (GRESB).

Dit toont niet direct aan dat financiële outperformance een resultante is van ESG-outperformance, maar laat wel zien dat beide tegelijkertijd mogelijk zijn. Met toenemende regelgeving en aandacht voor dit onderwerp vanuit zowel investeerders als huurders, verwachten wij dat de relatie tussen sterke ESG-performance en financiële performance in de toekomst alleen maar sterker gaat worden.

In de meest recente GRESB-meting krijgt 97 procent - meer dan 22 miljard euro aan assets under management - van de door PGGM geselecteerde vastgoedbeleggingen de status van ‘Green Star’. Een green star houdt in dat beleid en management van een vastgoedfonds voor wat betreft duurzaamheid ruim op orde zijn, uitgevoerd worden en de resultaten ervan gemeten in termen van energiegebruik, CO2-uitstoot, watergebruik en afvalmanagement. 35 procent van de deelnemende beleggingen behaalde zelfs de hoogst mogelijke (5-sterren) score.

Bovendien zijn er binnen de portefeuille enkele fondsen die sectorleider zijn binnen hun regio. Een voorbeeld hiervan is het Amvest Living & Care fonds wat sectorleider is binnen de groep Western Europe - Senior Homes. Door deze uitstekende resultaten van de onderliggende fondsen komt de gewogen score van het PGGM Private Real Estate fonds nu overeen met een GRESB 4-sterren fonds. Figuur 1 laat voor alle beleggingen binnen het Private Real Estate Fund de meest recente scores zien.

GRESB Afbeelding 1
Figuur 1 ♦ PREF GRESB scores 2022

GRESB maakt ook inzichtelijk hoe de vastgoedwereld als geheel stappen heeft gezet op ESG-gebied. Een vergelijking met de wereldwijde benchmark laat zien dat de PGGM Private Real Estate vastgoedportefeuille structureel sterker verbetert dan de algehele markt en haar outperformance dus verstevigt. Dit is het resultaat van de actieve rol die het privaat vastgoed-team van PGGM  inneemt op het gebied van duurzaamheid en de vele gesprekken op het gebied van duurzaamheid en ESG die jaarlijks gevoerd worden met de door ons geselecteerde vastgoedmanagers.

Daarnaast worden gesprekken met deze managers aangegrepen om een volgende stap te zetten richting de doelen die wij als PGGM PRE team gesteld hebben. Een voorbeeld daarvan is het opwekken van meer hernieuwbare energie bij onze panden. Door joint ventures aan te gaan met vastgoedmanagers, creëren wij een sterke governance positie voor onszelf, waardoor we in staat zijn om te sturen op gebruik en zelf opwekken van meer hernieuwbare energie op en bij de panden die wij bezitten. 

De filosofie hierbij is niet alleen ‘groene’ panden te kopen maar juist de gezamenlijke transitie te maken naar meer duurzaamheid. Met deze boodschap gaan wij sinds de start van GRESB in 2010 wereldwijd de gesprekken aan met onze vastgoedmanagers. Onderstaande figuur laat zien hoe het PGGM PRE fund sinds 2012 de score verder heeft weten te verbeteren, zowel op het gebied van duurzaamheidsbeleid (management) als duurzaamheidsprestaties op vastgoed niveau (performance).

GRESB Afbeelding 2
Figuur 2 ♦ PREF GRESB scores 2012-2022*
* In 2020 heeft GRESB haar scoringsmethodiek aangepast, hierdoor zijn de GRESB-scores wereldwijd licht gezakt ten opzichte van het jaar ervoor.

Om duurzaamheid meetbaar te maken stond PGGM al in 2009 aan de wieg van de Global Real Estate Sustainability Benchmark, afgekort GRESB. Ook nu blijft PGGM nog nauw betrokken bij de ontwikkeling van GRESB. Zo is Andrea Palmer (LRE) lid van het Real Estate Standard Committee en is Maarten Jennen (PRE) lid van de GRESB Foundation Board. GRESB vergelijkt o.a. vastgoedbeleggingen wereldwijd op het gebied van duurzaamheid.

Destijds was de ambitie om een wereldwijde standaard te ontwikkelen waar zoveel mogelijk vastgoedfondsen bij zouden aansluiten – inmiddels kunnen we concluderen dat die ambitie ruimschoots is waargemaakt. In 2010 bedroeg het aantal deelnemende fondsen nog 198, inmiddels nemen 1820 fondsen deel aan de GRESB-survey met in totaal 7.000 miljard dollar aan vastgoed. Het hebben van een marktstandaard draagt enorm bij aan de transparantie en dus het objectief vast kunnen stellen of een vastgoedportefeuille duurzaam is. Bij het PGGM Private Real Estate Fund, met een omvang van inmiddels EUR 22 miljard, is hier dus geen enkele twijfel over. Maar met het oog op de toekomst kan en moet het nog beter.

Share or Print Article

click on the icon