bestuursadvisering

Beleidsadvisering en bestuurs-ondersteuning

Beleidsadvisering - beleggingen

Met onze best-in-class-advisering ondersteunen we pensioenbesturen bij het vaststellen en uitvoeren van hun beleggingsbeleid.

 

Wij ondersteunen onze klanten met juridisch, fiscaal en actuarieel advies, maar ook met advies over risicomanagement, financieringsbeleid, ALM en actuele thema’s. We bieden praktische organisatorische ondersteuning bij bestuursfuncties. Uitgangspunt daarbij is een integraal advies met oog voor het belang van deelnemers en andere belanghebbenden bij het pensioenfonds. Daarbij besteden we veel aandacht aan de uitvoerbaarheid en uitlegbaarheid van het advies en het daarop te baseren pensioen- en financieringsbeleid.

We bieden ondersteunende diensten en faciliteiten, zoals toegang tot informatie en educatie, netwerkmogelijkheden met andere pensioenfondsbesturen en ondersteuning bij lobbyactiviteiten. Ons netwerk stelt ons in staat klanten op de hoogte te houden van de laatste ontwikkelingen in Nederland en Europa.

Op basis van de behoefte van de klant stellen we een dienstenpakket samen. We hechten aan heldere procesafspraken, vaste aanspreekpunten en goede communicatie. Vanuit onze coöperatieve gedachte, delen we graag onze kennis en ervaring, om samen verder te komen. We informeren onze klanten niet alleen op de gezette tijden, maar betrekken ze continu bij de actualiteit. Door met elkaar de dialoog aan te gaan, houden we elkaar scherp.

Wij ondersteunen onze klanten met juridisch, fiscaal en actuarieel advies, maar ook met advies over risicomanagement, financieringsbeleid, ALM en actuele thema’s. We bieden praktische organisatorische ondersteuning bij bestuursfuncties. Uitgangspunt daarbij is een integraal advies met oog voor het belang van deelnemers en andere belanghebbenden bij het pensioenfonds. Daarbij besteden we veel aandacht aan de uitvoerbaarheid en uitlegbaarheid van het advies en het daarop te baseren pensioen- en financieringsbeleid.

Blijf op de hoogte!

Volg ons op social media