HH 82585799

Verantwoord beleggen

Als vermogensbeheerder voor pensioenfondsen ondersteunen we onze klanten bij de uitvoering van hun primaire opdracht: het zorgen voor een goed en bestendig pensioen voor hun deelnemers.

Binnen deze kerntaak hebben wij bijzondere aandacht voor verantwoord beleggen vanuit de overtuiging dat dit bijdraagt aan een betere beheersing van risico’s. Ook zien we kansen om een goed rendement te maken met beleggingen die bijdragen aan oplossingen voor maatschappelijke problemen. Dit geldt in het bijzonder voor de lange termijn waarvoor wij beleggen. Daarnaast willen we ook bijdragen aan een leefbare, meer duurzame wereld, waarin de deelnemers van onze klanten hun pensioen ontvangen.

‘Onze ambitie: zorgen voor een goed pensioen in een leefbare wereld.’

Met het vermogen dat wij onder beheer hebben kunnen we de sturende kracht van geld inzetten voor een meer leefbare en duurzame wereld. Dit doen we door in verschillende vermogenscategorieën te beleggen in schaalbare oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken die ertoe doen voor onze klanten en hun deelnemers. Zoals klimaatverandering en milieuvervuiling, waterschaarste, voedselzekerheid en gezondheidszorg.

Bijdragen aan de SDG's

Als lange-termijn belegger is PGGM aandeelhouder van ongeveer 2700 beursgenoteerde ondernemingen. Waar mogelijk zetten we onze invloed als aandeelhouder in om verbeteringen op ESG (milieu, mens en goed bestuur) te realiseren, om op deze manier bij te dragen aan de kwaliteit, duurzaamheid en continuïteit van ondernemingen en markten. Dit doen we omdat wij ervan uitgaan dat dit uiteindelijk bijdraagt aan een beter financieel en maatschappelijk rendement van de beleggingen voor onze klanten.

Actief aandeelhouderschap

Bij het uitvoeren van beleggingsopdrachten van onze institutionele klanten wegen we de risico’s en het verwacht rendement zorgvuldig af. In deze afweging nemen we ook ESG-factoren mee. ESG-factoren kunnen direct of indirect, onmiddellijk of op langere termijn financiële resultaten beïnvloeden. Denk bijvoorbeeld aan vastgoedbeleggingen die geraakt kunnen worden door de gevolgen van klimaatverandering, zoals de stijging van de zeespiegel, toenemende kans op overstromingen of juist waterschaarste. Risico’s kunnen we nooit helemaal uitbannen. Van belang is of onze klanten worden beloond voor de risico’s die zij lopen. Waar geïdentificeerde risico’s de rendementsverwachting negatief beïnvloeden kunnen we besluiten niet te beleggen of een hoger verwacht rendement eisen.

ESG-integratie

Met het vermogen dat wij onder beheer hebben kunnen we de sturende kracht van geld inzetten voor een meer leefbare en duurzame wereld. Dit doen we door in verschillende vermogenscategorieën te beleggen in schaalbare oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken die ertoe doen voor onze klanten en hun deelnemers. Zoals klimaatverandering en milieuvervuiling, waterschaarste, voedselzekerheid en gezondheidszorg.

Bijdragen aan de SDG's
Gettyimages 1344398972

Stemmen in het AvA-seizoen 2023

Onze engagement in actie. Bekijk onze meest recente en lopende engagement en samenwerkingen.

Stemmen in het AvA-seizoen 2023
18 % AUM

SDG-Beleggingen

154 x dialoog gevoerd met ondernemingen

15 resultaten

207 bedrijven uitgesloten

14 landen

5900 aandeelhoudersvergaderingen gestemd

60.921 uitgebrachte stemmen

Transparantie: Rapportages en beleidsdocumenten

Wij hechten grote waarde aan heldere rapportages en transparantie over ons beleid, activiteiten en behaalde resultaten op het gebied van verantwoord beleggen. Download hier onze rapportages en onze beleidsdocumenten.

Compliance

PGGM is bij duurzaam en verantwoord beleggen gebonden aan nationale en internationale wet- en regelgeving. Op 10 maart 2021 is (de) Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR) in werking getreden die PGGM verplicht om informatie te verschaffen over duurzaamheid en beleggen. Op deze pagina treft u de SFDR informatie aan.

Heeft u een vraag?

Neem dan contact op met onze afdeling Responsible Investment via het e-mailadres responsible.investment@pggm.nl

Piet Klop 480X480 Pggm

Piet Klop

Head of Responsible Investment