Transparantie: Rapportages en beleidsdocumenten

Wij hechten grote waarde aan heldere rapportages en transparantie over ons beleid, activiteiten en behaalde resultaten op het gebied van verantwoord beleggen. Download hier onze rapportages en onze beleidsdocumenten.

Beleid:

 

Richtlijnen:

 

Rapportages:

 

Position papers