Gettyimages 1400960132

Duurzaamheid

Als een van de grootste pensioenuitvoeringsorganisaties van Nederland hebben we impact op onze omgeving en de samenleving. Onze duurzaamheidsagenda is gericht op een lange termijn bijdrage aan de samenleving vanuit de maatschappelijke waarde die wij leveren.

Deze agenda hebben we gekoppeld aan de Sustainable Development Goals (SDG’s), zeventien ambitieuze doelen van de Verenigde Naties om wereldwijd duurzame ontwikkeling te bevorderen, die ook voor de beleggingen worden gebruikt.

Met onze kernactiviteiten en strategische agenda maken we een positieve impact op SDG 1 (geen armoede), 3 (goede gezondheid en welzijn) en 13 (klimaatactie). Naast deze zogenoemde ‘focus SDG's’ dragen we zorg voor een verantwoorde basis van duurzaamheid. Daarmee willen we negatieve impact verminderen en waar mogelijk de positieve impact binnen onze bedrijfsvoering vergroten.

Als PGGM hebben we in de zomer van 2022 de ambitie uitgesproken om voor 2050 volledig net zero in onze bedrijfsvoering te zijn. Dat betekent dat we op dat moment netto geen CO2 meer uitstoten. Hiermee onderschrijven we het Parijs akkoord. Ons kantoor, en daarmee onze directe uitstoot (scope 1) willen we al in 2030 net zero hebben. De uitstoot uit ingekochte energie en elektriciteit (scope 2) is sinds 2013 net zero. De indirecte emissies in de keten (scope 3) willen we in 2030 met 55% gereduceerd hebben ten opzichte van 2016. Voor 2050 moeten deze volledig net zero zijn. Dit gaat hand in hand met de bestaande plannen om onze huisvesting te verduurzamen en de huidige doelstelling op mobiliteit.

Ook als werkgever werkt PGGM hard aan haar duurzaamheidsambities.

De missie van PGGM is het zorgen voor een betaalbaar, goed en duurzaam pensioen voor onze opdrachtgevers en hun deelnemers. Daarmee dragen we bij aan een leefbare wereld, gezond werken en vitaal ouder worden. Met haar kernactiviteiten en strategische agenda maakt PGGM een positieve impact op SDG 1 (geen armoede), 3 (goede gezondheid en welzijn) en 13 (klimaatactie). Dit zijn de zogenoemde focus SDG’s van PGGM.

Benieuwd naar meer informatie over PGGM als duurzame werkgever? Bezoek de pagina Duurzame Werkgever.

PGGM SDG's B1x (003)