SDG Graphic Zonder Tekst.4

Sustainable Development Goals

Onze lange termijn bijdrage aan de samenleving hebben we gekoppeld aan de sustainabe development goals. Met onze kernactiviteiten en strategische agenda maken we onder meer een positieve impact op SDG 1 (geen armoede), SDG 3 (goede gezondheid en welzijn) en SDG 13 (klimaatactie). Dit zijn onze zogenoemde focus SDG’s.

Wat zijn de SDG’s

 

De Sustainable Developments Goals (SDG’s) zijn een ambitieuze set van 17 doelen die zijn gedefinieerd en ontwikkeld via een dialoog tussen VN-lidstaten, lokale autoriteiten, het maatschappelijk middenveld, de particuliere sector en andere belanghebbenden. Het is een universele, geïntegreerde en op mensenrechten gebaseerde agenda voor duurzame ontwikkeling. Het balanceert economische groei, sociale rechtvaardigheid en milieubeheer en onderstreept het verband tussen vrede, ontwikkeling en mensenrechten.

De SDG’s worden veelal gebruikt als universele taal voor duurzaamheid. Ze zijn een nieuwe standaard voor overheden, bedrijven en beleggers om over impact te rapporteren en daarnaast is de herkenbaarheid van de SDG’s, voor zowel publieke als private partners, groot. Zo hebben overheden een plicht te rapporteren over de SDG’s en benoemen grote organisaties veelal de SDG’s expliciet in hun jaarverslagen.

Onze lange termijn bijdrage aan de samenleving hebben we gekoppeld aan deze SDG’s. Met onze kernactiviteiten en strategische agenda streven we ernaar om een positieve bijdrage te leveren op gebied van SDG 1 (geen armoede), 3 (goede gezondheid en welzijn) en 13 (klimaatactie). Dit zijn onze zogenoemde focus-SDG's

Naast de focus op SDG's dragen we zorg voor een verantwoorde basis, waarbij we streven naar het minimaliseren van negatieve impact en waar mogelijk het vergoten van de positieve impact binnen onze bedrijfsvoering. We hebben de ambitie om onze bedrijfsvoering te verduurzamen en de CO₂-voetafdruk van onze bedrijfsvoering te minimaliseren. We werken aan verschillende onderwerpen om reductie te realiseren, onder andere met facility management, mobiliteit en het zakelijke vliegen.

Sdg 1 Geen Armoede

Geen armoede

Wij zijn een vaste waarde in zorg en welzijn

SDG 1 (geen armoede) is sterk verbonden aan onze missie om bij te dragen aan een goed pensioen in een leefbare wereld. Een positieve bijdrage aan deze SDG uit zich in onze rol en betrokkenheid in het ontwerp van het nieuwe pensioenakkoord en de transitie naar een nieuw pensioencontract, in onze gidsfunctie naar deelnemers en in maatschappelijke betrokkenheid op het gebied van financiële geletterdheid, en bestrijding van andere vormen van armoede.

 

Sdg 3 Goede Gezondheid

Goede gezondheid en welzijn

Wij zijn een vaste waarde in zorg en welzijn

SDG 3 (goede gezondheid en welzijn) hoort thuis in ons DNA als een vaste waarde in de sector zorg en welzijn. PFZW en PGGM zijn van, voor en door de sector zorg en welzijn. We hebben oog voor de vitaliteit van onze eigen medewerkers en zetten ons in voor een toekomstvaste sector. Naast de doorontwikkeling van de pensioenregeling, zetten wij ons in met werknemersdiensten, en dragen wij bij aan arbeidsmarkt- en investeringsvraagstukken in de sector.

Sdg 13 Klimaat

Klimaatactie

Wij dragen bij aan een leefbare wereld

SDG 13 (klimaatactie) onderstreept onze verantwoordelijkheid voor een leefbare wereld. Wij zetten ambitieuze doelen op de impact van onze bedrijfsvoering en zetten ons actief in om het vermogen van onze klanten duurzaam te beleggen. We voeren een heldere klimaatstrategie om afspraken op klimaat te bestendigen en versnellen. Naast de focus op SDG's dragen we zorg voor een verantwoorde basis, waarbij we streven naar het minimaliseren van negatieve impact en waar mogelijk het vergoten van de positieve impact binnen onze bedrijfsvoering.

 

 

Meer weten over de duurzaamheidsagenda van PGGM? Bezoek de pagina Duurzaamheid. Benieuwd naar hoe PGGM als werkgever blijft werken aan haar duurzaamheidsambities? Dit ontdek je op de pagina Duurzame Werkgever.