Jaarverslagen

Jaarverslagen PGGM

Op deze pagina kunt u edities van onze jaarverslagen downloaden.
Jaarverslag Pggm Nv 2020

We kijken met trots terug op wat we afgelopen jaar hebben gedaan en bereikt. We hebben onze dienstverlening verbeterd door verder te investeren in best-in-class vermogensbeheer en excellente pensioenuitvoering.
Als langetermijnbelegger hebben we actief kansen benut om de portefeuille verder te verduurzamen en ESG-factoren (milieu, maatschappij en bestuur) verder te integreren in de beleggingsprocessen.
Het belegd vermogen is gegroeid tot 252 miljard euro. Helaas is er door de langdurig lage rente een reële kans op verlagen van pensioenuitkeringen. Als PGGM blijven we ons inzetten voor een goed pensioen voor de deelnemers van onze klanten.

Lees het PGGM Jaarverslag 2019 N.V. (PDF)

English: PGGM Annual Report 2019 NV (PDF)

Jaarverslag Vermogensbeheer B..V. 2019

PGGM Vermogensbeheer heeft haar eerste geïntegreerde jaarverslag over 2019 gepubliceerd. Met het geïntegreerd jaarverslag presenteren wij onze financiële en niet-financiële informatie zodanig dat we de activiteiten en resultaten van PGGM Vermogensbeheer in een bredere context kunnen plaatsen. Na vele jaren van twee jaarverslagen publiceren, waarvan er één steeds geheel was gewijd aan verantwoord beleggen, voegen wij deze nu samen. Dit is een duidelijk teken dat de principes van verantwoord beleggen inmiddels in hoge mate zijn geïntegreerd in onze beleggingsprocessen. Voor de klanten van PGGM ging 2019 de boeken in als één van de beste beleggingsjaren. Dankzij zeer goede resultaten werd een overall rendement van 18,7 procent behaald. Dit was ook het jaar dat we weer grote stappen hebben gezet waar het gaat om verduurzaming. De beleggingen met meetbare impact groeiden met 4,5 miljard euro. De coronacrisis zal in het verslagjaar 2020 echter de boventoon gaan voeren. We verwachten dan ook een sterk contrast met 2019 qua overall rendement.

Lees hier het Engelse online jaarverslag PGGM Vermogensbeheer B.V. 2019

Contact

Media kunnen met PGGM contact opnemen via Maurice Wilbrink, corporate communicatie, telefoon +31 (0)30 277 97 35.