Jaarverslagen

Jaarverslagen PGGM

Op deze pagina kunt u edities van onze jaarverslagen downloaden.
Afbeelding Jrv 2022

2022 was een bijzonder jaar. De nasleep van de Covid-pandemie en het begin van de oorlog in Oekraïne leidden tot stijgende inflatie en rente. Met opmerkelijke gevolgen: aan de ene kant hogere dekkingsgraden waardoor onze klanten konden indexeren, maar aan de andere kant flink lagere rendementen door verliezen op de rente-afdekking en de beleggingen. De Covid-pandemie zorgde bovendien voor een toenemende druk op de sector zorg en welzijn, waarin onze grootste klant PFZW werkzaam is. Het aannemen van de Wet toekomst pensioenen door de Tweede Kamer vormde een mooie afsluiting van het jaar. Dit geeft ons een duidelijke opdracht voor de komende jaren op vraagstukken waarover veel van onze collega’s hebben meegedacht.

Lees het PGGM Jaarverslag 2022 N.V. (pdf)
Remuneratierapport PGGM 2022

Jaarverslag Vb 2022

Het geïntegreerde PGGM Vermogensbeheer verslag wordt jaarlijks opgesteld en gepubliceerd. Dit geïntegreerde jaarverslag biedt onze stakeholders een beknopt en transparant overzicht van onze activiteiten en hoe wij hiermee waarde creëren. Het verschaft informatie met betrekking tot onze strategie en ons bedrijfsmodel, de context materiële risico’s en prestaties over het jaar 1 januari 2022 tot en met 31 december 2022. Eventuele materiële gebeurtenissen na deze datum en tot aan de goedkeuringsdatum van de directie zijn ook opgenomen.

Lees hier het Engelse jaarverslag PGGM Vermogensbeheer B.V. 2022 (pdf)

Jaarverslag PGGM N.V. 2021

 

Jaarverslag PGGM Vermogensbeheer B.V. 2021

Jaarverslag PGGM N.V. 2020

 

Jaarverslag PGGM Vermogensbeheer B.V. 2020 - incl. Verantwoord beleggen

 

Jaarverslag PGGM N.V. 2019

 

Jaarverslag PGGM Coöperatie U.A. 2019

 

Jaarverslag PGGM Vermogensbeheer B.V. 2019 - incl. Verantwoord beleggen

 

Jaarverslag PGGM N.V. 2018

 

Jaarverslag PGGM Coöperatie U.A. 2018

 

Jaarverslag Verantwoord beleggen PGGM 2018

 

Jaarverslagen 2017

 

Eerdere jaarverslagen

PGGM N.V.

Jaarverslag PGGM N.V. 2016
Annual report PGGM N.V. 2016
Jaarverslag PGGM N.V. 2015
Annual report PGGM N.V. 2015
Jaarverslag PGGM N.V. 2014
Annual report PGGM N.V. 2014
Jaarverslag PGGM N.V. 2013
Annual report PGGM N.V. 2013
Jaarverslag PGGM N.V. 2012
Jaarbericht PGGM 2011
Jaarbericht PGGM 2010
Jaarbericht PGGM 2009
Jaarbericht PGGM 2008

PGGM Coöperatie U.A.

Jaarverslag PGGM Coöperatie U.A. 2016
Jaarverslag PGGM Coöperatie U.A. 2015
Jaarverslag PGGM Coöperatie U.A. 2014
Jaarverslag PGGM Coöperatie U.A. 2013

Verantwoord beleggen

Jaarverslag Verantwoord beleggen 2016
Jaarverslag Verantwoord beleggen 2015
Jaarverslag Verantwoord beleggen 2014
Jaarverslag Verantwoord beleggen 2013
Jaarverslag Verantwoord beleggen 2012
Jaarverslag Verantwoord beleggen 2011
Jaarverslag Verantwoord beleggen 2010
Jaarverslag Verantwoord beleggen 2009
Jaarverslag Verantwoord beleggen 2008

Contact

Media kunnen met PGGM contact opnemen via Maurice Wilbrink, corporate communicatie, telefoon +31 (0)30 277 97 35.