Jaarverslagen

Jaarverslagen PGGM

Op deze pagina kunt u edities van onze jaarverslagen downloaden.
Jaarverslag Pggm Nv 2020

We kijken met trots terug op wat we afgelopen jaar hebben gedaan en bereikt. We hebben onze dienstverlening verbeterd door verder te investeren in best-in-class vermogensbeheer en excellente pensioenuitvoering.
Als langetermijnbelegger hebben we actief kansen benut om de portefeuille verder te verduurzamen en ESG-factoren (milieu, maatschappij en bestuur) verder te integreren in de beleggingsprocessen.
Het belegd vermogen is gegroeid tot 252 miljard euro. Helaas is er door de langdurig lage rente een reële kans op verlagen van pensioenuitkeringen. Als PGGM blijven we ons inzetten voor een goed pensioen voor de deelnemers van onze klanten.

Lees het PGGM Jaarverslag 2019 N.V. (PDF)

English: PGGM Annual Report 2019 NV (PDF)

Contact

Media kunnen met PGGM contact opnemen via Maurice Wilbrink, corporate communicatie, telefoon +31 (0) 277 97 35.