Jaarverslagen

Jaarverslagen PGGM

Op deze pagina kunt u edities van onze jaarverslagen downloaden.
Jaarverslag Pggm N V 2021

2021 was een bewogen jaar waarin we wederom veel vanuit huis werkten om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Hoewel de dienstverlening aan onze klanten onverminderd doorliep en we een goedfinancieel jaar hadden, zijn we blij dat iedereen nu weer vaker naar kantoor kan gaan. De persoonlijke verbinding met collega’s, klanten en andere partners is een belangrijk onderdeel van ons werkplezier. Grote thema’s voor PGGM in 2021 waren de voorbereiding op het nieuwe pensioenstelstel, de verduurzaming van de beleggingen en ontwikkelingen op het gebied van cybersecurity en IT. Op al deze terreinen hebben we in 2021 goede voortgang gemaakt richting onze langetermijndoelen.

Lees het PGGM Jaarverslag 2021 N.V. (pdf)

GRI rapportage 2021 (pdf)

Read the Annual Report of PGGM N.V. 2021 (English, pdf)

Remuneratierapport PGGM 2021

Coverreport

Het geïntegreerde PGGM Vermogensbeheer verslag wordt jaarlijks opgesteld en gepubliceerd. Dit geïntegreerde jaarverslag biedt onze stakeholders een beknopt en transparant overzicht van onze activiteiten en hoe wij hiermee waarde creëren. Het verschaft informatie met betrekking tot onze strategie en ons bedrijfsmodel, de context materiële risico’s en prestaties over het jaar 1 januari 2021 tot en met 31 december 2021. Eventuele materiële gebeurtenissen na deze datum en tot aan de goedkeuringsdatum van de directie zijn ook opgenomen.

Lees hier het Engelse online jaarverslag PGGM Vermogensbeheer B.V. 2021

Jaarverslag PGGM N.V. 2020

 

Jaarverslag PGGM Vermogensbeheer B.V. 2019 - incl. Verantwoord beleggen

 

Jaarverslag PGGM N.V. 2019

 

Jaarverslag PGGM Coöperatie U.A. 2019

 

Jaarverslag PGGM Vermogensbeheer B.V. 2019 - incl. Verantwoord beleggen

 

Jaarverslag PGGM N.V. 2018

 

Jaarverslag PGGM Coöperatie U.A. 2018

 

Jaarverslag Verantwoord beleggen PGGM 2018

 

Jaarverslagen 2017

 

Eerdere jaarverslagen

PGGM N.V.

Jaarverslag PGGM N.V. 2016
Annual report PGGM N.V. 2016
Jaarverslag PGGM N.V. 2015
Annual report PGGM N.V. 2015
Jaarverslag PGGM N.V. 2014
Annual report PGGM N.V. 2014
Jaarverslag PGGM N.V. 2013
Annual report PGGM N.V. 2013
Jaarverslag PGGM N.V. 2012
Jaarbericht PGGM 2011
Jaarbericht PGGM 2010
Jaarbericht PGGM 2009
Jaarbericht PGGM 2008

PGGM Coöperatie U.A.

Jaarverslag PGGM Coöperatie U.A. 2016
Jaarverslag PGGM Coöperatie U.A. 2015
Jaarverslag PGGM Coöperatie U.A. 2014
Jaarverslag PGGM Coöperatie U.A. 2013

Verantwoord beleggen

Jaarverslag Verantwoord beleggen 2016
Jaarverslag Verantwoord beleggen 2015
Jaarverslag Verantwoord beleggen 2014
Jaarverslag Verantwoord beleggen 2013
Jaarverslag Verantwoord beleggen 2012
Jaarverslag Verantwoord beleggen 2011
Jaarverslag Verantwoord beleggen 2010
Jaarverslag Verantwoord beleggen 2009
Jaarverslag Verantwoord beleggen 2008

Contact

Media kunnen met PGGM contact opnemen via Maurice Wilbrink, corporate communicatie, telefoon +31 (0)30 277 97 35.