PGGM Vlaggen

Onze klanten

Wij zijn er in de eerste plaats voor de sector zorg en welzijn en richten ons op de dienstverlening aan PFZW. Tegelijkertijd bedienen we ook andere klanten. We helpen ze om hun deelnemers van een goed en betaalbaar pensioen te voorzien.

We passen onze dienstverlening aan op het pensioenfonds en de ambitie van de pensioenfondsbesturen.

Pfzw Logo 2019 Rgb

Stichting Pensioenfonds Zorg en Welzijn

Pensioenfonds Zorg en Welzijn (PFZW) heeft de volledige pensioenuitvoering aan PGGM uitbesteed. Dit betreft beleggingsbeleidsadvisering, fiduciair management, assetmanagement, pensioenbeheer en bestuursadvisering. PFZW is verantwoordelijk voor het pensioenbeleid en het pensioenvermogen van bijna 3 miljoen (oud-) werknemers in de sector zorg en welzijn. Eind 2022 bedroeg het belegd vermogen van het pensioenfonds €218 miljard.

Pensioenfonds Beveiliging

Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Particuliere Beveiliging

Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Particuliere Beveiliging belegt bij ons in een aantal fondsoplossingen. Het Pensioenfonds Particuliere Beveiliging is verantwoordelijk voor de pensioenregeling bij bijna 450 particuliere beveiligingsondernemingen in Nederland. Het belegd vermogen van het pensioenfonds bij PGGM bedraagt 491 miljoen euro.

SPH Logo RGB 400Px

Stichting Pensioenfonds voor Huisartsen

Stichting Pensioenfonds voor Huisartsen (SPH) belegt bij ons in een aantal fondsoplossingen en neemt de ALM dienstverlening af. SPH is een verplicht gesteld beroepspensioenfonds van, voor en door huisartsen. Bij SPH zijn bijna 24.500 huisartsen aangesloten. Het vermogen dat we namens het pensioenfonds beleggen, bedraagt 1,7 miljard euro.

BPF Logo Zonderonderschrift Fc

Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor het Schilders-, Afwerkings- en Glaszetbedrijf

We verzorgen het pensioenbeheer en een deel van de bestuursondersteuning en de beleidsadvisering voor de Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor het Schilders-, Afwerkings- en Glaszetbedrijf (BPF Schilders). Daarnaast belegt BPF Schilders een deel van het vermogen bij ons. De Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor het Schilders-, Afwerkings- en Glaszetbedrijf is verantwoordelijk voor de pensioenen van ruim 109.000 gepensioneerden, actieve deelnemers en ex-deelnemers. Het belegd vermogen van het pensioenfonds bij PGGM bedraagt ongeveer 7,6 miljard euro.

Smurfitkappa

Stichting Pensioenfonds Smurfit Kappa Nederland

Stichting Pensioenfonds Smurfit Kappa Nederland belegt bij ons in een van onze fondsoplossingen. Smurfit Kappa Pensioenfonds is een ondernemingspensioenfonds met bijna 6.000 gepensioneerden, actieve deelnemers en ex-deelnemers. Het belegd vermogen van het pensioenfonds bedraagt 75 miljoen euro.

Stipp Logo Rgb

Stichting Pensioenfonds voor Personeelsdiensten

We verzorgen het pensioenbeheer voor de Stichting Pensioenfonds voor Personeelsdiensten (StiPP). StiPP is een pensioenfonds voor medewerkers in de branche voor personeelsdiensten, met name uitzendkrachten en gedetacheerden. StiPP is verantwoordelijk voor de pensioenen van bijna 1,1 miljoen actieve deelnemers en ex-deelnemers.