Generaties 1

Onze missie

Wij zijn PGGM. Een vaste waarde in zorg en welzijn. We zetten ons in voor een betaalbaar, goed en duurzaam pensioen voor pensioenfondsen - onze opdrachtgevers - en hun deelnemers. Daarnaast dragen we bij aan een leefbare wereld, gezond werken en vitaal ouder worden.

Onze visie en strategie 

Met onze strategie ‘PGGM, een vaste waarde in zorg en welzijn’ maken we een duidelijke keuze. We zijn er in de eerste plaats voor de sector zorg en welzijn. Daar liggen onze wortels en daar ligt onze toekomst. Samen met Pensioenfonds Zorg en Welzijn (PFZW) staan we voor de financiële toekomst van mensen die in deze sector werken en dragen we bij aan een gezonde en vitale sector. Om onze ambities te helpen realiseren, stellen we onze diensten, kennis en ervaring ook beschikbaar aan andere klanten.

Onze werkwijze

We geloven in een pensioen dat je samen regelt. Door kosten en risico’s te delen, staan we samen sterk en is uiteindelijk iedereen het beste af. We zien het dan ook als onze maatschappelijke verantwoordelijkheid om de sterke elementen (collectiviteit, solidariteit en verplichtstelling) van het Nederlandse pensioenstelsel te behouden. We realiseren ons dat we werken met geld dat niet van ons is. Dat besef maakt ons dienstbaar. Dit betekent dat we streven naar de beste dienstverlening en tegelijkertijd scherp zijn op de kosten: best-in-class vermogensbeheer, een excellente pensioenuitvoering en een service die werkgevers, werknemers en gepensioneerden steeds weer positief verrast.

PGGM wil duurzaam beleggen voor een hoog en stabiel rendement tegen een verantwoord risico. We willen de toon aangeven in duurzaam en langetermijnbeleggen. Een goed rendement, in lijn met onze pensioenambitie, staat daarbij voorop. Tegelijkertijd weten we samen met PFZW dat een goed pensioen meer waard is in een leefbare wereld. Beleggen voor de lange termijn betekent rekening houden met de effecten op mens en milieu, met speciale aandacht voor gezondheidszorg, klimaat, voedselzekerheid en schoon water. Als belegger hebben we wereldwijd invloed op een groot aantal ondernemingen. Die invloed benutten we om sectoren waar nog veel te verbeteren is, in de goede richting te bewegen. Over de dilemma’s die dat soms oplevert, leggen wij in alle openheid verantwoording af.

We dragen bij aan gezond werken en vitaal ouder worden. De zorgsector staat onder druk; de zorgvraag stijgt, de werklast is hoog en de pensioenleeftijd schuift steeds verder op. Dat vertaalt zich onder andere in een toenemend ziekteverzuim en veel openstaande vacatures. Met aanvullende diensten willen we een bijdrage leveren aan het werkplezier in de sector, aantrekkelijk werkgeverschap en daarmee de toekomstbestendigheid van de sector zorg en welzijn.

 

Film

Heeft u een vraag?

Heeft u een vraag? Neem dan contact op met de accountmanager van de afdeling Institutional Relations. Bent u pensioendeelnemer en heeft u een vraag, neem dan contact op met uw pensioenfonds.