Zorg en Welzijn

PFZW en PGGM vinden het belangrijk dat werknemers prettig blijven werken in de sector, ze vitaal blijven en in goede gezondheid van hun pensioen genieten. Daarbij heeft het voorkomen van arbeidsongeschiktheid een directe relatie met de betaalbaarheid van het pensioen.

Oplossingen voor uitdagingen in de zorg
De uitdagingen in de sector kunnen we niet oplossen, maar we beschikken vanuit het kernproduct pensioen wel over kennis, data, ervaring en kapitaal om oplossingen te ontwikkelen die aantoonbaar impact maken op de arbeidsmarktvraagstukken. Om bij te dragen aan een vitale samenleving waar zorg- en welzijnmedewerkers fijn kunnen wonen, werken en in goede gezondheid van hun pensioen genieten zet PGGM samen met PFZW in op de volgende drie ambities die elkaar versterken en beïnvloeden:

  • Vitale deelnemers: samen met PFZW dragen we bij aan het verhogen van de vitaliteit van deelnemers zodat zij veerkrachtig zijn, een (loopbaan)perspectief tot hun beschikking hebben en vitaal en gezond met pensioen kunnen gaan in financiële, mentale en fysieke zin.
  • Vitale werkgever: samen met PFZW dragen we bij aan het verhogen van de vitaliteit van de werkgevers. Vitale werkgevers zijn als organisaties financieel gezond, aantrekkelijk voor werknemers en hebben vitale werknemers. In samenwerking met sociale partners, willen PGGM en PFZW bijdragen aan het verhogen van de vitaliteit van werkgevers.
  • Vitale sector: samen met PFZW dragen we bij aan een vitale sector die betaalbare, beschikbare en toegankelijke zorg en welzijn levert. Ook willen PGGM en PFZW meedenken in de verschuiving van zorg naar welzijn.


PGGM&CO

PGGM&CO zorgt voor binding met PGGM N.V. en tussen leden onderling, bijvoorbeeld door het oprichten van online communities over onderwerpen die relevant zijn voor leden. Daarnaast ontwikkelt PGGM&CO in samenwerking met partners aanvullende producten en diensten voor haar leden onder het thema Vitaal met Pensioen.

Vernet

Vernet is een dochteronderneming van PGGM en marktleider in het verzamelen en duiden van verzuimgegevens in de sector zorg en welzijn. Deze gegevens worden, gecombineerd met data van Pensioenfonds Zorg & Welzijn, aangeboden aan werkgevers in de sector. Zij krijgen zo inzicht in de inzetbaarheid van werknemers waarmee ze de eigen personeelsplanning optimaal kunnen inrichten. De dienstverlening van Vernet sluit aan bij de ambitie van PGGM en Pensioenfonds Zorg en Welzijn om werkgevers en werknemers in de sector zorg en welzijn te ondersteunen. In de eerste plaats met een adequate pensioenvoorziening, maar ook door het inzetten van deskundigheid op het gebied van arbeidsmarktdata.