Gebouw PGGM

Duurzame werkgever

Bij alles wat we doen, weten we dat het invloed heeft op de wereld van morgen. Daarom verwerken we duurzaamheid in al ons handelen. We hebben de ambitie om onze bedrijfsvoering te verduurzamen en de CO₂-voetafdruk van onze bedrijfsvoering te minimaliseren.

Om deze reductie te kunnen realiseren, werken we aan verschillende thema's, waaronder huisvesting, mobiliteit en zakelijk vliegen.

Hybride Werken

Hybride werken


In 2022 introduceerde PGGM officieel hybride werken, wat betekent dat we nu slechts deels op kantoor werken. De overige dagen werken onze medewerkers vanuit huis. Hiervoor ontvangen zij een vaste netto-vergoeding van €3,00 voor iedere dag dat zij vanuit huis werken.

Diversiteit En Inclusie

Diversiteit, inclusie en gelijkwaardigheid

Diversity, Equity & Inclusion (diversiteit, gelijkwaardigheid & inclusie)is onderdeel van onze strategie. Want bij PGGM hoort iedereen erbij. Het DEI-spectrum is enorm en alle aspecten zijn waardevol. Vanuit onze strategische focus richten we ons op drie hoofdgebieden, naast een focus op mensen, educatie & ontwikkeling op alle niveaus, en datagedreven werken:

  1. Het verbeteren van de genderbalans;
  2. Het vergroten van arbeidspotentieel via het MIP-programma en nieuwe pilots;
  3. Het vergroten van gevoel van belonging door de introductie van structurele meertalige interne communicatie, een volledige integratie van nieuwe collega's en multiculturele initiatieven.


Je leest meer over ons diversiteitsprogramma op de pagina Diversity, Equity & Inclusion (diversiteit, gelijkwaardigheid & inclusie).

PGGM 16 7 2019 Selectie 45

Woon- en werkverkeer

 

Werknemers een vergoeding geven voor een dag thuiswerken, ze stimuleren om het openbaar vervoer of de fiets te verkiezen boven de auto als ze naar kantoor komen én het bedrijf helpen verduurzamen. Die drie vliegen slaan wij in één klap met het waar-je-werkt-budget. De vergoeding die je ontvangt is afhankelijk van waar je werkt (thuis of op kantoor) én draagt bij aan de ambities van PGGM om onze CO2-uitstoot met 50% te verminderen, een betere privé-werk balans en meer vitaliteit. Daarnaast kun je via het fietsplan eens in de vier jaar fiscaal voordelig een (elektrische) fiets aanschaffen.

Als lid van de coalitie Anders Reizen hebben we beloofd onze CO2-uitstoot door mobiliteit te halveren in 2030. We nemen de uitstoot per fte in 2016 als referentiepunt voor het meten en rapporteren van de CO2-uitstoot. De mobiliteitsuitstoot omvat uitstoot door het gebruik van de auto (zowel km-vergoeding als lease), het vliegen en het openbaar vervoer. We werken er voortdurend aan om de CO₂-uitstoot op dit gebied te verminderen. In 2020 maakten we een versnelling door alleen nog voor elektrische leaseauto’s te kiezen. Zo is ons leasewagenpark vanaf 2025 volledig fossielvrij. Eind 2023 was 87% van het leasewagenpark elektrisch.

 

Zonnepanelen PGGM

Verminderen energieverbruik kantoorpand


In lijn met onze net zero-ambitie maken we op een doelmatige manier de nodige stappen om eerder dan wettelijk vereist ons kantoor aardgasvrij te krijgen. Naast de eigen opgewekte elektriciteit gebruiken we bovendien duurzame elektriciteit van Nederlandse bodem. Het verminderen van energieverbruik doen we al sinds 2022 door de basisruimtetemperatuur op kantoor met twee graden te verlagen en optimaal gebruik te maken van onze WKO-installatie. Daarnaast hebben we in 2023 delen van ons pand permanent gesloten.

PGGM Traineeships 31

Groene omgeving

Het kantoor van PGGM bevindt zich in een mooie groene omgeving waar veel aandacht is voor groen en duurzaamheid. Op het terrein pasten we de beplanting aan, waardoor de biodiversiteit is vergroot. Hiermee zijn we officieel een heuvelrugtuin. Het terrein van PGGM voldoet hieraan omdat het voor minstens 60% uit groen bestaat, er gifvrij getuinierd wordt, het park beschutting biedt voor vogels en insecten en inheemse planten heeft die passen in de omgeving. Naast Heuvelrugtuin is de tuin van PGGM ook een voorbeeldtuin, dit betekent dat de tuin toegankelijk is voor publiek en bewoners stimuleert en inspireert om van hun eigen tuin een stukje Nationaal Park te maken. Daarbij is het terrein van PGGM officieel een Heuvelrug Voorbeeldtuin. Het terrein van PGGM voldoet hieraan omdat het voor minstens 60% uit groen bestaat, er gifvrij getuinierd wordt, het park beschutting biedt voor vogels en insecten en inheemse planten heeft die passen in de omgeving.

 

Logo BREEAM

BREEAM-in-Use Very good

 

In 2024 zijn we opnieuw succesvol gecertificeerd voor BREEAM-In-Use Very good. Daarbij is PGGM momenteel bezig met de hercertificering voor 2025. BREEAM-NL In-Use is een instrument waarmee de duurzaamheidprestatie van een bestaand gebouw kan worden gemonitord. Naast de bevestiging dat we vanuit duurzaamheidsperspectief onze eigen bedrijfsvoering goed op orde hebben, geeft het ook inzicht in de verbeterpunten die er zijn om verder te verduurzamen. Zo geven we concreet invulling aan onze verantwoordelijkheid voor een leefbare wereld (SDG 13 klimaatactie).

Als gebouweigenaar kunnen wij met het certificaat vervolgens een aanzienlijk fiscaal voordeel behalen over investeringen die wij doen om daadwerkelijk verder te verduurzamen. Ook maakt het hebben van een BREEAM-certificering het voldoen aan zaken als de informatieplicht en energie audits een stuk eenvoudiger en kan het ons zelfs ontslaan van bepaalde wettelijke verplichtingen.

PGGM heeft maatschappelijke betrokkenheid hoog in het vaandel. Benieuwd naar meer informatie daarover? Bezoek de pagina Maatschappelijke werkgever.