Duurzame Werkgever.3

Maatschappelijke werkgever

Maatschappelijke betrokkenheid omvat voor PGGM het inzetten van haar kennis, expertise en capaciteit. Dit komt voornamelijk tot uiting in de maatschappelijke inzet van onze collega’s via het platform Bundel.

Hiermee richten we ons voornamelijk op lokaal niveau (regio Zeist-Utrecht) op de drie focus SDG’s van PGGM met een drietal thema’s; financiële fitheid, een vitale zorg en welzijn sector en een leefbare wereld.

SDG Graphic Uitsnede

Bundel

Op Bundel brengen we lokale hulpvragen van partners op het gebied van financiële fitheid, gezondheidszorg en duurzaamheid samen met de kennis en expertise binnen onze organisatie. Onze medewerkers krijgen via Bundel de kans om op een eenvoudige manier lokaal een positieve bijdrage te leveren aan deze drie voor ons belangrijke thema's.

Hiervoor ontvangt iedere PGGM’er jaarlijks 16 maatschappelijke uren, die ze tijdens werktijd mogen inzetten. In 2023 hebben 430 PGGM-medewerkers zich via Bundel 689 keer ingezet bij maatschappelijke partners, waarbij ze in totaal 2018 uur hebben besteed.

Ruim de helft van deze uren hebben zij vorig jaar ingezet voor het ondersteunen van zorginstellingen in de regio Zeist door bijvoorbeeld activiteiten te ondernemen met bewoners en cliënten, waardoor het zorgpersoneel kon worden ontlast. Dit bood hen extra tijd voor het uitvoeren van hun primaire zorgtaken.

Andere voorbeelden van partners waarmee wij samenwerken zijn Voedselbank Zeist, Humanitas en JINC Utrecht. Zo hebben wij de nabije jaren via verschillende JINC-projecten ruim 600 jongeren uit kwetsbare wijken in de regio Utrecht kunnen helpen om hun kansengelijkheid te vergroten en daarmee hun uitgangspositie voor het vinden van een passende baan te versterken. Dit deden wij onder meer door het verzorgen en organiseren van sollicitatietrainingen, coachtrajecten en bliksemstages.

Onze partners

 

Door te kiezen voor gerichte partnerschappen bieden wij onze medewerkers via Bundel de mogelijkheid om onder werktijd een positieve bijdrage te leveren op het gebied van financiële fitheid, een vitale sector en een leefbare wereld. Dit doen wij onder andere met de volgende partners:

Logo Voedselbank Zeist

Voedselbank Zeist verzorgt tussen de 120 en 140 voedselpakketten per week. De sponsorbijdrage van PGGM draagt bij aan dekking van de operationele kosten om de koel bus te laten rijden en het voedsel gekoeld op te kunnen slaan in het distributiecentrum. Collega’s zetten zich daarnaast via ons Bundel-programma in voor Voedselbank Zeist. Zo voeren we al sinds twee jaar de controles uit op de jaarrekening en hebben collega's zich in het verleden ingezet om betaalbare en gezonde recepten te bedenken met groentesoorten die vaak bleven liggen, met voedselverspilling tot gevolg.

PGGM'ers culinair aan de slag voor Voedselbank Zeist

SDG 1 Geen armoede
Logo JINC

JINC zet zich in voor een maatschappij waarin ieder kind ongeacht zijn achtergrond kansen krijgt en helpt kinderen van 8 tot 16 jaar aan een goede start op de arbeidsmarkt. Collega’s van PGGM geven via het maatschappelijke impact platform Bundel sollicitatietrainingen en digitale trainingen aan kinderen. Of zij vertellen over hun eigen werk tijdens de bliksemstage.

"De Bliksemstage matchte het beste met hoe ik graag mijn maatschappelijke uren van PGGM wilde besteden; op een manier waarbij ik mijn kennis over mijn werk en het werkveld kan delen met jongeren. Zo kan ik iets terugdoen voor de maatschappij.’’ (Steven Go)

PGGM'er Steven voor de klas

Sdg 1 Geen Armoede
Logo Alzheimer Nederland

Alzheimer Nederland werkt aan een toekomst zonder dementie en aan een betere kwaliteit van leven voor mensen met dementie en hun dierbaren. PGGM is sinds 2013 maatschappelijke partner van Alzheimer Nederland vanuit haar ambitie om mensen te helpen met het realiseren van een waardevolle toekomst.

SDG 3 Goede gezondheid en welzijn
Logo ABOARD

Het landelijk project ABOARD (A personalized medicine approach for Alzheimer’s disease) is een samenwerking van meer dan dertig partners, waaronder PGGM, om de ziekte van Alzheimer te stoppen. ABOARD richt zich op de fase vóór dementie. Wij nemen deel door het delen van onze kennis en kunde en zetten ons voornamelijk in voor de communicatie over het project ABOARD en de resultaten naar zorgprofessionals.

Edwin Velzel, CEO PGGM: ,,PGGM is trots partner te zijn van het ABOARD-project. Het zou fantastisch zijn als we alzheimer vroegtijdig kunnen detecteren en met behandeling op maat kunnen ingrijpen en zo misschien de gevolgen van deze ziekte kunnen verzachten. Onze achterban, de mensen die werken in de sector zorg en welzijn waar PGGM uit voort komt en voor wie we pensioen realiseren, wordt veel met alzheimer geconfronteerd: uiteraard op het werk in de zorg voor patiënten, maar ook als mantelzorger op wie vaak een zwaar beroep wordt gedaan. Als alzheimer een ziekte zou worden waar we wat aan kunnen doen, zou dat de samenleving heel veel opleveren, ook de mensen die werken in de sector zorg en welzijn waarvoor wij ons inspannen.’’

Sdg 3 Goede Gezondheid
Logo Seastum

Saestum is de lokale sportvereniging in Zeist, en heeft een maatschappelijke rol in de lokale community. Ze zijn tevens onderdeel van de Coalitie tegen Eenzaamheid en bieden hun faciliteiten aan voor programma's om eenzaamheid onder jongeren en ouderen tegen te gaan.

Sdg 3 Goede Gezondheid
Logo ZWIC

Stichting Zorg na Werk in Coronazorg (ZWiC) biedt financiële steun aan (nabestaanden van) zorgmedewerkers die als gevolg van hun werk op de IC zijn opgenomen of zijn overleden. Als PGGM ondersteunen we de stichting door de inzet van onze medewerkers. We verzorgen de administratie van de Stichting en dragen zorg voor complete dossiers van de aanvragers.

SDG 3 Goede gezondheid en welzijn
Landschap

Landschap Erfgoed Utrecht zet zich in voor de natuur, het landschap en het erfgoed in de provincie Utrecht. Of het nu gaat om het onderhouden van bijzonder erfgoed, het beschermen van kwetsbare weidevogels of het inspireren van kinderen voor erfgoededucatie. Collega’s zetten zich via het maatschappelijke impact platform Bundel in voor Landschap Erfgoed Utrecht.

PGGM en Landschap Erfgoed Utrecht slaan de handen ineen

SDG 13 klimaatactie
Logo Healthcare 4 Ukraine

PGGM ondersteunt samen met pensioenfonds Zorg en Welzijn de Samenwerkende Algemene Ziekenhuizen (SAZ) in hun actie om ziekenhuizen in Oekraine te voorzien van medicijnen en medische hulpmiddelen. Via de speciaal hiervoor opgerichte stichting Healthcare4Ukraine zamelen we geld in om de maandelijkse transporten mogelijk te maken.

Lees hier meer over deze actie.

SDG 13 klimaatactie
Logo Nationale Zorgreserve RGB

De Nationale Zorgreserve is een landelijk netwerk van zorgreservisten die paraat staan om te helpen bij zorgorganisaties in geval van nood. Bijvoorbeeld bij een pandemie, klimaatramp, crisisinzet, medische zorg aan vluchtelingen of een lokale noodsituatie zoals een griepepidemie. Kortom: een acute noodsituatie waardoor de gewenste zorg niet meer geleverd kan worden of de continuïteit in gevaar komt. De organisatie is ontstaan tijdens de coronapandemie. Meer informatie op www.nationalezorgreserve.nl.

Logo Voedselbank Zeist

Voedselbank Zeist verzorgt tussen de 120 en 140 voedselpakketten per week. De sponsorbijdrage van PGGM draagt bij aan dekking van de operationele kosten om de koel bus te laten rijden en het voedsel gekoeld op te kunnen slaan in het distributiecentrum. Collega’s zetten zich daarnaast via ons Bundel-programma in voor Voedselbank Zeist. Zo voeren we al sinds twee jaar de controles uit op de jaarrekening en hebben collega's zich in het verleden ingezet om betaalbare en gezonde recepten te bedenken met groentesoorten die vaak bleven liggen, met voedselverspilling tot gevolg.

PGGM'ers culinair aan de slag voor Voedselbank Zeist

SDG 1 Geen armoede

Duurzaamheid

Ook op het gebied van Corporate Duurzaamheid werkt PGGM hard aan het behalen van haar duurzaamheidsambities. Benieuwd naar meer informatie daarover?

Bezoek de pagina Corporate Duurzaamheid