• 24 apr 2023
  • Blog
  • PGGM
Co2 Pggm

Het verhaal achter de PGGM CO2-voetafdruk 2022

Zaterdag 22 april, was het de internationale Dag van de Aarde. Die dag is er wereldwijd aandacht voor ons milieu en de manier waarop wij deze met zijn allen kunnen beschermen. In de aanloop naar deze bijzondere dag nemen we jou graag mee in het verhaal achter de CO2-voetafdruk van PGGM.
Co2 Voetafdruk Afbeelding 2 (002)

Jaarlijks rapporteren we deze voetafdruk in ons jaarverslag. In dit artikel willen we je meer vertellen over onze inspanningen op het gebied van CO2-reductie, onze ambitie om netto nul emissies te bereiken, en de laatste ontwikkelingen in onze voetafdruk.

CO2-uitstoot in 2022

In de afgelopen twee jaar, met name in 2020 en 2021, heeft PGGM als gevolg van de Covid-19 crisis significant lagere CO2-uitstoot gehad in vergelijking met voorgaande jaren. In 2022 is de CO2-uitstoot gedurende het jaar weer toegenomen en lijkt het meer op de niveaus van vóór de pandemie. In 2022 bedroeg onze CO2-uitstoot per fte 3,27 ton CO2, ten opzichte van 5,06 ton in 2016. De absolute uitstoot was 4870,2 ton CO2 in 2022, vergeleken met 6.660,0 ton in 2016.

Afgelopen jaar waren we niet langer beperkt door lockdowns en zijn we overgegaan op het hybride werken. Dit resulteerde in meer woon-werkkilometers en een gedeeltelijke hervatting van het vliegverkeer, met uitzondering van Azië. Dit heeft geleid tot een toename van de CO2-uitstoot door mobiliteit ten opzichte van 2021, hoewel we nog altijd minder reizen dan vóór de coronapandemie.

Een van de opvallende veranderingen ten opzichte van ons basisjaar 2016 is de reductie van het gebruik van het openbaar vervoer, voornamelijk door de vergroening van het treinverkeer en de algemene vermindering van reisbewegingen als gevolg van het hybride werken. In het afgelopen jaar hebben wij als PGGM ook maatregelen genomen om het energieverbruik van ons kantoor te verminderen, zoals het standaard lager zetten van de verwarming en optimalisatie van systemen, wat heeft geleid tot een lager energieverbruik en minder uitstoot door gasverbruik.

 

Co2 Voetafdruk Afbeelding 1

O
Onze net zero bedrijfsvoering  

Als PGGM hebben we in de zomer van 2022 de ambitie uitgesproken om vóór 2050 volledig net zero in onze bedrijfsvoering te zijn, waarbij we in 2030 al een aanzienlijke reductie hebben gerealiseerd. Net zero betekent dat we op dat moment netto geen CO2 en andere broeikasgassen meer uitstoten. Zo draagt PGGM bij aan het behalen van het Parijs akkoord. 

Scopes

Binnen PGGM hanteren we de internationale standaard van het greenhouse gas protocol (GHG-protocol) voor het meten van onze CO2-voetafdruk, waarbij we deze verdelen in drie scopes:

Scope 1 omvat alle directe uitstoot van ons bedrijf, zoals de uitstoot van aardgas voor verwarming en klimaatsystemen in ons kantoor. Ons doel is om deze uitstoot tegen 2030 net zero te hebben.
Scope 2 omvat de indirecte uitstoot van ingekochte energie voor ons gebouw, wat voor ons betekent dat de inkoop van elektriciteit sinds 2013 net zero is.
Scope 3 behelst alle indirecte uitstoot in onze waardeketen, zoals uitstoot van zakelijk reizen, woon-werk verkeer en uitstoot van producten en diensten die we inkopen. Ons doel is om deze emissies tegen 2030 met 55% te verminderen en uiteindelijk volledig net zero te hebben bereikt tegen 2050. Deze doelstellingen gaan hand in hand met onze bestaande plannen om onze huisvesting te verduurzamen en onze mobiliteit te verbeteren.

CO2 compensatie

We blijven onze inzichten in de CO2-uitstoot verder verbeteren door nieuwe emissiebronnen toe te voegen die meer dan 1% van onze totale voetafdruk uitmaken. In 2022 zijn verschillende nieuwe bronnen opgenomen in onze scope 3-berekening, waaronder de CO2-uitstoot van afvalstromen en een deel van ons IT-landschap, zoals het energieverbruik van onze werkplekken, de uitgifte van IT-hardware aan medewerkers en onze datacenters.

Dit is een continu proces in het kader van onze net zero-ambitie. Voor de nieuw toegevoegde bronnen hebben we vaak geen historische gegevens, dus het jaar van toevoeging wordt als referentiepunt gebruikt. Daarnaast hebben we besloten om voor de elektrische leaseauto's de emissiefactor 'marktstroom' te gebruiken in plaats van 'groene stroom', omdat we niet kunnen aantonen dat de auto's daadwerkelijk worden opgeladen met groene stroom. Dit heeft geleid tot een toename in de CO2-uitstoot door mobiliteit, die retrospectief is verwerkt in de uitstootgegevens.

In 2022 zijn we begonnen met het opstellen van klimaatplannen en het nog gedetailleerder in kaart brengen van de uitstoot in scope 3. In 2023 zetten we verdere stappen om gedegen richting net zero te gaan door het ontwikkelen van routekaarten. Hiervoor zijn vier werkgroepen opgericht, gericht op gebouwen, mobiliteit, IT en business & overige. De CFRO heeft een actieve rol in diverse duurzaamheidsstuurgroepen, zoals de Net Zero stuurgroep en de Diversity Board. De overige EC-leden worden op de hoogte gehouden van duurzaamheidsontwikkelingen middels een kwartaaldashboard en relevante notities.

CO2 compensatie

We blijven gezamenlijk werken aan het verminderen van onze CO2-uitstoot. Daarnaast compenseren we de volledige CO2-uitstoot van PGGM, waardoor we CO2-neutraal zijn. Voor de compensatie maken we gebruik van het Gold Standard Bamako Clean Cookstoves project in Mali. In Mali kookt nog altijd 90% van de bevolking op open vuur of houtskool, wat naast ontbossing ook ernstige gezondheidsrisico's met zich meebrengt.

Dit project voorziet huishoudens van efficiënte houtovens die 30 tot 40% minder hout verbruiken. Hierdoor besparen de huishoudens gemiddeld $241 per jaar. Het is belangrijk om te benadrukken dat compensatie geen vervanging is voor reductie, en dat compensatie slechts een tijdelijke oplossing is. Het dient als erkenning van de klimaatimpact die we veroorzaken en laat zien dat we ons bewust zijn van de noodzaak om deze impact te compenseren.

Voetnoot 

De PGGM net zero ambitie is onderdeel van de brede PGGM duurzaamheidagenda. Met de net zero ambitie draagt PGGM vanuit haar eigen bedrijfsvoering ook haar steentje bij aan een leefbare wereld (SDG 13).  

Artikel delen of printen

klik op het icoon