• 20 mrt 2023
  • Blog
SDG Graphic Zonder Tekst.5

PGGM op weg naar ‘net zero’

Vorig jaar heeft het EC de ambitie uitgesproken om vóór 2050 volledig net zero te zijn in onze bedrijfsvoering. Daarvoor willen wij in 2030 al een aanzienlijke reductie realiseren. Net zero betekent dat we netto geen CO2 en andere broeikasgassen meer uitstoten.
De Net Zero Ambitie Van PGGM

Op deze manier draagt PGGM ook vanuit haar bedrijfsvoering bij aan het behalen van het Parijs akkoord, de bijbehorende 1,5 graden doelstelling en aan een leefbare wereld (SDG 13). De PGGM net zero ambitie is onderdeel van de brede PGGM duurzaamheidagenda.

De PGGM net zero bedrijfsvoering ambitie
PGGM wil vóór 2050 net zero zijn in haar bedrijfsvoering, dat wil zeggen: het bedrijf voegt netto geen CO2 en andere broeikasgassen meer toe aan de atmosfeer. Voor 2030 zijn tussentijdse reductiedoelen geformuleerd. We volgen hierbij de internationale greenhouse gas protocol (GHG-protocol) standaard.

Deze standaard kent drie scopes. Scope 1 gaat over alle directe uitstoot van PGGM. Voor ons kantoor is dit het aardgas voor de verwarming en andere klimaatsystemen. Deze uitstoot willen we in 2030 net zero hebben. Scope 2 omvat de indirecte uitstoot van ingekochte energie. Voor PGGM is dit elektriciteit. Deze uitstoot is sinds 2013 al net zero.

Scope 3 omvat alle indirecte uitstoot uit de keten, zoals het zakelijk reizen, woon-werk verkeer en producten en diensten die wij inkopen. Deze willen we in 2030 met 55% gereduceerd hebben. Voor 2050 moeten deze volledig net zero zijn. Dit gaat hand in hand met de bestaande plannen om onze huisvesting te verduurzamen en de huidige doelstelling op mobiliteit.

Gezamenlijke stappen PGGM en PFZW

Het net zero-beleid wordt uitgewerkt in nauwe samenwerking met Pensioenfonds Zorg en Welzijn (PFZW) dat zijn dienstverlening volledig heeft uitbesteed aan PGGM. Het pensioenfonds heeft in april 2021 het Paris Aligned Investment Initiative (PAII) ondertekend, waarbij de uitstoot van de beleggingen in lijn met het klimaatakkoord van Parijs worden verminderd. De ondertekening van het PAII omvat ook het verminderen van de scope 1- en scope 2-uitstoot van de bedrijfsvoering van PFZW.

,,PGGM is een organisatie met een belangrijke maatschappelijke taak. Samen met onze grootste klant PFZW zetten we grote stappen op het gebied van het verduurzamen van de beleggingsportefeuille en de bedrijfsvoering. Wij zien het als onze verantwoordelijkheid om de eisen die we stellen in de markt ook intern te implementeren. Daarom zetten wij stappen naar een net zero bedrijfsvoering voor PGGM.’’ zegt Willem Jan Brinkman, vice-voorzitter van de Raad van Bestuur van PGGM.

Net zero, het Parijs akkoord en 1,5°C
De term net zero kan op verschillende manier gebruikt en geïnterpreteerd worden. Vanuit de academische wereld wordt met net zero bedoeld dat de concentratie CO2 in de atmosfeer gelijk blijft. Dat houdt in dat voor ieder CO2-molecuul dat in de atmosfeer komt er ook een uit de atmosfeer gehaald moet worden. In het akkoord van Parijs hebben 196 landen afgesproken om de wereldwijde temperatuurstijging te beperken tot 1,5°C in 2100.

Met het ’1,5°C-scenario’ zegt de wereld: ‘aan deze verwachte klimaatveranderingen op de aarde kunnen wij ons als mensen aanpassen en de gevolgen vinden wij als wereld ethisch acceptabel.’ Om de temperatuurstijging te beperken, is er een cumulatief koolstofbudget voor de wereld bepaald: in 2030 moet minimaal 45% van haar uitstoot ten opzichte van 2010 zijn gereduceerd. De Europese unie heeft hierin een extra stap gezet met een ambitieuze en bindende reductiedoelstelling van 55% onder de noemer ‘Europe fit for 55’. In 2050 moet de uitstoot dus net zero zijn.

 

Artikel delen of printen

klik op het icoon