Actief Aandeelhouderschap

Actief aandeelhouderschap

Als belegger hebben we wereldwijd invloed op een groot aantal ondernemingen. Die invloed benutten we om sectoren/onderneming waar nog veel te verbeteren is, in de goede richting te bewegen.

Stemmen

Het stemrecht is een van de belangrijkste rechten van een aandeelhouder. Daarom stemmen wij op basis van eigen oordeel op aandeelhoudersvergaderingen. Per onderneming maken we bekend hoe we hebben gestemd en leggen we een verklaring af.

Download hier onze stemrichtlijn.

Engagement

Als uitvoeringsorganisatie zien wij het als onze verantwoordelijkheid om marktpartijen en ondernemingen aan te spreken op hun beleid en activiteiten. Hiermee proberen wij verbeteringen op ESG-gebied te realiseren. Lees in onze uitvoeringsrichtlijn meer over hoe we invulling geven aan het instrument ‘Engagement’. Bekijk met welke bedrijven we in 2021 engagement voerden en lees in ons Integrated jaarverslag meer over de voortang en de uitdagingen.

Juridische procedures

Om beleggingsverliezen te verhalen en om goed ondernemingsgedrag af te dwingen, voeren we namens onze klanten als aandeelhouder juridische procedures tegen ondernemingen, als dat nodig is. Lees in ons Integrated jaarverslag meer over de lopende procedures.

Uitsluitingen

PGGM wil voorkomen beleggingen te doen die niet bij onze klanten of onszelf passen. Daarom beleggen wij in PGGM-fondsen voor gezamenlijke rekening en in intern beheerde mandaten voor individuele klanten niet in controversiële wapens en tabak. PGGM sluit de staatsobligaties van landen uit als deze landen onderworpen zijn aan sancties van de VN Veiligheidsraad en/of de Europese Unie. Deze sancties kunnen betrekking hebben op een situatie van grove en systematische mensenrechtenschending of op de inzet van controversiële wapens. Wanneer we staatsobligaties van een bepaald land uitsluiten, betekent dat niet dat andere beleggingen in deze landen ook uitgesloten zijn.

Kijk voor meer informatie over het uitsluiten van ondernemingen en staatsobligaties in de Richtlijn Uitsluitingen van het PGGM Uitvoeringskader voor verantwoord beleggen (pdf). Bekijk hier de ondernemingen en landen die we uitsluiten.