Actief Aandeelhouderschap

Actief aandeelhouderschap

Als belegger hebben we wereldwijd invloed op een groot aantal ondernemingen. Die invloed benutten we om sectoren/onderneming waar nog veel te verbeteren is, in de goede richting te bewegen.

Stemmen

Het stemrecht is een van de belangrijkste rechten van een aandeelhouder. Daarom stemmen wij op basis van eigen oordeel op aandeelhoudersvergaderingen. Per onderneming maken we bekend hoe we hebben gestemd en leggen we een verklaring af.

Download hier onze stemrichtlijn. 

Engagement

Als uitvoeringsorganisatie zien wij het als onze verantwoordelijkheid om marktpartijen en ondernemingen aan te spreken op hun beleid en activiteiten. Hiermee proberen wij verbeteringen op ESG-gebied te realiseren. Lees in onze uitvoeringsrichtlijn meer over hoe we invulling geven aan het instrument ‘Engagement’. Bekijk met welke bedrijven we in 2022 engagement voerden.

Juridische procedures

Om beleggingsverliezen te verhalen en om goed ondernemingsgedrag af te dwingen, voeren we namens onze klanten als aandeelhouder juridische procedures tegen ondernemingen, als dat nodig is. Lees in ons Integrated jaarverslag meer over de lopende procedures.

 

Gettyimages 1344398972

Stemmen in het AvA-seizoen 2023

Onze engagement in actie. Bekijk onze meest recente en lopende engagement en samenwerkingen.

Stemmen in het AvA-seizoen 2023