Gettyimages 1179364661

ESG-integratie

PGGM definieert ESG-integratie als het structureel en systematisch betrekken van milieu, mens en goed bestuur in bestaande beleggingsprocessen.

ESG-factoren zijn factoren die een significante impact (kunnen) hebben op de onderliggende belegging doordat ze bijvoorbeeld risico verminderen, de omzet verbeteren of kosten besparen. Voor een deel zijn deze factoren nog niet ingeprijsd.

ESG-factoren beïnvloeden met name op de langere termijn het beleggingsrendement van onze klanten. Ook vanuit wet- en regelgeving worden daarom steeds strengere eisen gesteld aan het screenen op deze factoren als onderdeel van risicobeheer.

Echt integreren van ESG-factoren is niet eenvoudig. Afgezien van de standaardisering valt er nog veel te winnen met de verbetering van de data die bedrijven verstrekken over hun milieubeleid, sociale omstandigheden en goed ondernemings bestuur. Een aantal van deze factoren is normatief zoals het respecteren van mensenrechten. ESG-integratie vereist een open mindset van beleggers en de nodige vaardigheden. De implementatie kan per beleggingscategorie verschillen. 

Lees hier onze richtlijnen voor verantwoord beleggen voor verschillende beleggingscategorieën.