• 14 dec 2016
  • Blog
  • Vermogensbeheer

Aan het werk met TCFD-aanbevelingen

​Eloy Lindeijer ziet de aanbevelingen van de Task Force on Climate-related Financial Disclosures als een kans om gestalte te geven aan verduurzaming bij ondernemingen en beleggers.

Een jaar na het Klimaatakkoord van Parijs presenteert de private sector aanbevelingen hoe ondernemingen, banken en beleggers klimaatrisico’s waaraan ze blootstaan inzichtelijk kunnen maken. De aanbevelingen staan in een rapport van de Task Force on Climate-related Financial Disclosures (TCFD), opgericht door de Financial Stability Board (FSB).
Dit rapport illustreert dat klimaatverandering een breed gedeelde zorg is: zowel gebruikers als opstellers van financiële rapportages begrijpen dat het niet alleen in ons aller maatschappelijk belang, maar ook in hun eigen belang is om nu in actie te komen. Mijn verwachting is dan ook dat de aanbevelingen, die overigens een vrijwillig karakter hebben, breed zullen worden opgepakt.

De aanbevelingen
De TCFD bouwt voort op diverse initiatieven van anderen en heeft nadrukkelijk gestreefd de beste elementen uit bestaand materiaal te combineren. Anders dan de meeste eerdere initiatieven richt de TCFD zich niet op de gevolgen van activiteiten van ondernemingen op het klimaat, maar op de gevolgen van klimaatverandering op bedrijven.
De aanbevelingen van de TCFD bestaan uit vier onderdelen: governance, strategie, risicobeheer en risicomaatstaven (incl. -doelstellingen). Deze aanbevelingen beogen inzicht te verschaffen in de risico’s die bedrijven lopen en de manier waarop zij daarmee omgaan.

Een belangrijk onderdeel is de scenario-analyse: van bedrijven wordt verwacht dat zij inzicht geven in de betekenis van een fossielarme wereld voor hun bedrijfsvoering en levensvatbaarheid op de lange termijn. Diverse ondernemingen hebben al stappen gezet om klimaatrisico voor hun bedrijfsvoering in kaart te brengen en sommige rapporteren daar ook al over. Zo zijn er ondernemingen die al werken met een interne CO2-prijs, die aanzienlijk hoger is dan de huidige lage CO2-prijs die op de markt geldt. Dit geeft beter zicht op de levensvatbaarheid van nieuwe producten in een voortschrijdende energietransitie.

Verantwoordelijkheid
PGGM’s missie is een goed pensioen realiseren in een leefbare wereld. Klimaatverandering, zoveel is duidelijk, zal die leefbaarheid sterk aantasten. De opwarming van de aarde is voor PGGM in de eerste plaats een financieel probleem met risico’s, maar ook met kansen. Het is onze fiduciaire verantwoordelijkheid om daarop in te spelen.
Meer transparantie over klimaatrisico’s en -kansen zal ons in staat stellen beter onderscheid te maken tussen ondernemingen die goed inspelen op de energietransitie en ondernemingen die geen antwoord hebben gevonden op deze uitdaging. Dit zal ons ook helpen de aandeelhoudersdialoog te voeren over verduurzaming. Daarmee wordt klimaatrisico een terrein waar mogelijkheden liggen en niet alleen maar bedreigingen. Onze grootste klant ziet dit ook zo: ze heeft ons de opdracht gegeven de CO2-voetafdruk van de beleggingsportefeuille te halveren, en te beleggen in oplossingen, zoals voor het klimaatprobleem.

De rapportage-aanbevelingen van TCFD richten zich behalve op de niet-financiële sector ook op financiële instellingen. Van PGGM en onze klanten wordt verwacht dat ze gaan rapporteren langs de lijnen van het rapport. PGGM zal die uitdaging opnemen, en het is mijn overtuiging dat ook ondernemingen deze rapportage-aanbevelingen niet zomaar naast zich neer kunnen leggen. Beleggers zullen hun investeringen in de toekomst vaker laten afhangen van de beschikbaarheid van goede data. PGGM en andere lange termijnbeleggers krijgen de mogelijkheid meer gewicht aan deze gegevens toe te kennen in de portefeuille.

Artikel delen of printen

klik op het icoon