• 24 jan 2018
  • Blog
  • Vermogensbeheer

Beleggen in credit risk sharing transactions

Via het Credit Risk Sharing mandaat belegt PGGM namens PFZW indirect in bankleningen. Het is cruciaal dat bij de beleggingsbeslissing heel goed wordt gekeken naar de transactievoorwaarden, het kredietrisico en de kwaliteit van de bank, stelt Mascha Canio.
Mascha Canio 480X480 Pggm (1)

Mascha Canio

Head of Credit & Insurance Linked Investments

De primaire functie van banken is het verstrekken van leningen aan hun klanten. Kredietverstrekking is een belangrijk onderdeel van elke economie: immers, dankzij bankleningen kunnen allerlei bedrijven nieuwe investeringen doen en de economie zo helpen groeien. Banken moeten echter rekening houden met kredietrisico: het risico dat een lening niet volledig wordt terugbetaald door de leningnemer.

Door samen met investeerders dit kredietrisico te delen, uiteraard tegen een vergoeding, kan een bank de leningenportefeuille beter managen en meer leningen uitgeven aan dezelfde en andere klanten.

Pensioenfonds Zorg en Welzijn (PFZW) belegt in zulke bankleningen. Daarbij hanteert PFZW een beleggingsaanpak die relatief uniek is in de beleggingswereld: de leningen blijven namelijk op de balans van de bank en PFZW dekt een deel van de kredietverliezen, nooit alle verliezen, die mogelijk optreden in een vooraf geselecteerde portefeuille. Via deze zogenaamde Credit Risk Sharing (CRS) transacties deelt PFZW in het kredietrisico dat banken lopen als onderdeel van de leningen die zij verstrekken aan hun kernklanten, groot en klein.

PFZW heeft PGGM een exclusief mandaat gegeven om 2,5 procent van zijn vermogen te beleggen in CRS transacties. Bij de invulling hiervan heeft PGGM duidelijke richtlijnen meegekregen die zorgen voor een goede diversificatie van risico, aandacht voor uitgebreid onderzoek (‘due diligence’) naar de kredietafdeling en het leningenboek van de bank en robuuste opzet van de transacties.

Dat leningen niet altijd worden terugbetaald is een normaal verschijnsel in de wereld van kredieten en als investeerder verwachten wij dan ook dat kredietverliezen optreden. De analyse die wij doen om de hoeveelheid kredietverliezen in verschillende scenario’s te bepalen, vormt een essentieel onderdeel van ons proces om tot een succesvolle investering te komen.

Het is van groot belang dat wij bij het analyseren en structureren van deze transacties vast blijven houden aan de strategie, filosofie en principes die wij als investeerder de afgelopen elf jaar gevolgd hebben. Op die manier kunnen wij het beste een goed begrip van de transacties en van de risico’s waarborgen en de sterke performance van de afgelopen jaren blijven voortzetten

In onze publicatie Investeren in Credit Risk Sharing Transactions (NL-versie en ENG-versie) gaan wij dieper in op de aard van het kredietrisico in CRS transacties, op de beleggingsfocus en filosofie van PGGM met betrekking tot deze beleggingscategorie en op de karakteristieken die PGGM essentieel vindt voor een robuuste CRS transactie.

Voor nog meer informatie verwijs ik naar mijn eerdere blogs.

Artikel delen of printen

klik op het icoon