• 05 mrt 2019
  • Blog
isolatie_pggm

Beleggen in klimaatoplossingen: Kingspan

Investeren in isolatie kan wereldwijd enorm veel energieverbruik schelen en is een goede belegging, stelt Philippe Kiewiet de Jonge.

De meesten onder ons kennen de Ziggo Dome en het Van Gogh Museum in Amsterdam. Of De Markthal in Rotterdam. Misschien kennen sommigen ook het nieuwe Genmab Research en Development Center in Utrecht. Het zijn voorbeelden van een lange lijst van gebouwen en projecten waar de hoogwaardige isolatiematerialen van het Ierse bedrijf Kingspan in zijn gebruikt.

Kingspan is wereldleider op het gebied van hoogwaardige oplossingen voor duurzame gebouwen. Het bedrijf is uitgegroeid van een Iers familiebedrijf in bouwmaterialen tot wereldleider in het ontwikkelen van energie-efficiënte gebouwen. Centraal hierin staan centraal Kingspan’s hoogwaardige isolatiematerialen voor daken, gevels en vloeren: de hele ‘buitenschil’ van een gebouw.

Slimmer bouwen

Gebouwen - of het nu gaat om woningen, overheidsgebouwen, industriële gebouwen, data centers, kantoren of openbare gebouwen - zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor meer dan 30 procent van het wereldwijde energiegebruik en voor een even hoog percentage van de uitstoot van broeikasgassen, zoals CO2.
Dit energiegebruik komt voornamelijk door verwarming (en koeling) van gebouwen (ongeveer 60 procent van het energieverbruik door gebouwen), en verder door verlichting, voedselbereiding/koken (soms nog op hout, kolen, maar meestal op olie of gas), en huishoudelijke apparaten.

Als we niets doen zal het energiegebruik en de uitstoot van broeikasgassen door vastgoed alleen maar toenemen door economische groei, bevolkingsgroei en verdergaande verstedelijking. Zo zal naar verwachting het aantal huishoudens wereldwijd stijgen met 70 procent, van 1,9 miljard in 2010 tot 3,2 miljard in 2050. En het totale vloeroppervlak zal ook met 70 procent toenemen van 206 miljard vierkante meter in 2010 tot 357 miljard vierkante meter in 2050 (IEA).

Tegen deze achtergrond zal de omvang en samenstelling van onroerend goed in niet-OESO- landen de komende decennia drastisch veranderen door nieuwbouw. Voor OESO-landen geldt daarentegen dat tussen 75 en 90 procent van alle huidige gebouwen er ook nog zal staan in 2050. Maar in beide gevallen zal de buitenschil van gebouwen veel energie-efficiënter moeten worden gemaakt, zowel in nieuwbouw als in renovatie. Immers, de kwaliteit van de buitenschil kan tot wel 60 procent van het energiegebruik van een gebouw bepalen.

Levensduur

Het belang van slimmer bouwen wordt ook nog eens onderstreept als we bedenken dat de levensduur van vastgoed nog steeds 40-120 jaar is Het is dus verstandig om alles wat vanaf heden bijgebouwd wordt ook met de best beschikbare technologie uit te voeren om ook werkelijk van optimale verduurzaming te kunnen spreken. Slimmer bouwen betekent dat gebouwen als ‘energiesystemen’ benaderd worden, die uiteindelijk ‘energieneutraal’ kunnen worden.

Toch is het vandaag de dag helaas nog steeds zo dat slimmer bouwen vaak nog moet worden afgedwongen middels regelgeving en bouwvoorschriften. Twee derde van alle landen heeft geen bouwvoorschriften die energiegebruik regelen. Dat betekent dat er de komende tien jaar evenveel vloeroppervlak bijgebouwd gaat worden als in de hele Verenigde Staten zonder dat de best mogelijke isolatie moet worden gebruikt.

Of anders gezegd: als we wel alle best beschikbare oplossingen gebruiken om het energieverbruik in vastgoed terug te dringen (op alle gebieden – de buitenschil, verlichting, huishoudelijke apparatuur, fornuizen, etc.), dan kunnen de jaarlijkse besparingen in 2050 oplopen tot zo'n 40 exajoules (EJ), evenveel als het totale huidige energieverbruik van Rusland en India samen.

Hiervan komt zo'n 14,5EJ op conto van verwarming/koeling en hiervan is 40 procent (5.8EJ besparing) toe te schrijven aan de ’buitenschil’. Deze energiebesparing door verbeterde buitenschil levert een jaarlijkse vermindering in de CO2-uitstoot op van circa 525Mt in 2050 (IEA, Technology Roadmap, Energy efficient building envelopes, 2013, p.23).

Deze besparingen vereisen wel de benodigde investeringen. De totale wereldwijde investeringen in ’buitenschil’ worden door de IEA becijferd op ongeveer 3,7 biljoen dollar tussen 2015 en 2050 (IEA, Technology Roadmap, Energy efficient building envelopes, 2013, p.26). Het goede nieuws is dat hier aanzienlijke besparingen tegenover staan, o.a. de eerder genoemde 5.8EJ in energie, gelijk aan 125 miljard dollar per jaar, (IEA, Technology Roadmap, Energy efficient building envelopes, 2013, p.26). Verder kan er bespaard worden op verwarmingsinstallaties.

Kingspan

Kingspan is wereldleider in de systeembenadering voor energie-efficiënt bouwen en produceert materialen met de beste isolatiewaarde. Kingspan schat de totale jaarlijkse besparing aan CO2-uitstoot die toe te schrijven is aan haar producten die tussen 1993 en 2017 zijn geïnstalleerd op ongeveer 35Mt. Daarnaast is het bedrijf hard op weg om in 2020 haar doelstelling te halen om geheel energieneutraal te zijn (alle gebruikte energie komt van hernieuwbare bronnen). In 2017 was Kingspan 69 procent energieneutraal.

De unieke positie van Kingspan op het gebied van energie-efficiënte bouw, nu de urgentie van klimaatbeheersing alleen maar toeneemt, maakt de onderneming een van de toonaangevende posities in onze beursgenoteerde impact-beleggingen. Het aandeel Kingspan heeft sinds het begin van onze investering (september 2015) zo'n 70 procent aan rendement opgeleverd.

Artikel delen of printen

klik op het icoon