• 12 dec 2019
  • Blog
  • Vermogensbeheer

‘Beleggen in Oplossingen’ bij PGGM

Beleggen met impact betekent lange termijnrelaties opbouwen met ondernemingen, stelt Felix Lanters.
Felix Lanters 480X480 Pggm

Felix Lanters

Head of Equities

PGGM is sinds 2015 actief in impactbeleggen, ofwel Beleggen in Oplossingen. Dat gebeurde naar aanleiding van een besluit van PFZW, de grootste klant van PGGM, om naast het minder beleggen in bedrijven die slecht scoren op ESG-factoren, ook meer te gaan beleggen in bedrijven die bijdragen aan oplossingen voor de grote maatschappelijke uitdagingen van de wereld – overigens zonder concessies te doen aan het rendement.

PFZW en PGGM concentreerden zich daarbij op vier grote thema’s: klimaatverandering, waterschaarste, voedselzekerheid en toegang tot gezondheidszorg. Deze manier van beleggen in duurzaamheid was op dat moment nog tamelijk uniek.

In de afgelopen jaren is er veel gebeurd op het gebied van impactbeleggen. De belangstelling ervoor is sterk toegenomen, vooral door de adoptie van de Werelddoelen – of SDG’s – van de VN. Hierdoor is er veel meer lijn gekomen in het nogal diffuse terrein van maatschappelijke impact. Zowel beleggers als ondernemingen hebben dit initiatief omarmd, waardoor er nu één idioom is ontstaan. Dat vergroot de kans dat het impactbeleggen ooit de kinderschoenen zal kunnen ontgroeien.

Want er is zeker nog sprake van kinderschoenen. We hebben van de meeste bedrijven wel een redelijk beeld van de omzetten die ze behalen uit de verkoop van producten en diensten die de wereld beter helpen maken, maar de daadwerkelijke impact is veel lastiger te meten. Bij een thema als klimaatverandering is het nog relatief eenvoudig, het gaat daarbij vooral over vermeden CO2-uitstoot. Daarbij maakt het niet uit waar op de wereld dit gebeurt, want de atmosfeer is één systeem.

Lastiger wordt het al met waterschaarste, want als er door de technologie van een bedrijf water bespaard wordt, maakt het nogal wat uit of dat in Nederland gebeurt, of in het kurkdroge Saoedi-Arabië. Hier is dus meer kennis nodig van de plaats van de verkopen, maar dat is iets waar veel bedrijven geen informatie over delen.

Nog ingewikkelder ligt de impactmeting in de gezondheidszorg, waar we te maken hebben met zeer diverse ondernemingen die allemaal verschillende oplossingen voor totaal verschillende aandoeningen tegen zeer uiteenlopende prijsstellingen verkopen. En hoe meet je bij het thema voedselzekerheid de impact van een supermarkt die biologisch voedsel verkoopt?

Voor het meten van de door PFZW geselecteerde impactvarianten zijn we, meestal samen met de bedrijven waarin we beleggen, op zoek naar oplossingen. Daartoe proberen we lange termijnrelaties met deze bedrijven op te bouwen, want het is een zaak van de lange adem. Niet alle bedrijven zijn daar even ontvankelijk voor, maar we zien een positieve trend. Bij die gesprekken met bedrijven gaat het niet alleen over duurzaamheid, maar ook over hun strategie en financiële ontwikkeling op de langere termijn.

Daarmee is deze samenwerking steeds meer een platform voor uitwisseling over lange termijn waardecreatie, waarbij ondernemingen zich richten op de langere horizon in plaats van suboptimaal te sturen op kwartaalresultaten, en zich realiseren dat het dienen van de belangen van alle ‘stakeholders’ essentieel is voor de lange termijnwinstontwikkeling, zodat het ondernemingsbestuur zich weer gaat gedragen als echte eigenaren. Op deze manier komen financieel en maatschappelijk rendement steeds meer in elkaars verlengde te liggen.

Beleggen in Oplossingen is een initiatief voor de lange termijn met specifieke uitdagingen, maar met potentieel grote positieve effecten op het rendement van het pensioenfonds, én voor de maatschappij als geheel.

Artikel delen of printen

klik op het icoon