• 28 jun 2017
  • Blog
  • PGGM

Bijdragen aan het klimaatakkoord van Parijs

​PGGM is een van de ondertekenaars van de brief waarin een aantal financiële partijen oproept vaart te maken met de verduurzaming van ons land. Else Bos legt uit wat PGGM bijdraagt.

PGGM is mede-ondertekenaar van de brief waarin banken en pensioenuitvoeringsorganisaties oproepen tot samenwerking met overheid en bedrijfsleven om extra stappen te zetten voor de verduurzaming van Nederland. We willen als pensioenuitvoeringsorganisatie bijdragen aan de uitvoering van het klimaatakkoord van Parijs.

Onze bijdrage – die we vooral als pensioenbelegger kunnen leveren – stelt ons voor een complexe opgave. Met onze klant PFZW zijn we de afgelopen jaren een aantal trajecten gestart om de CO2 voetafdruk van de beleggingen flink te verkleinen en beleggingen te zoeken die behalve financieel rendement ook klimaatoplossingen bieden.

We spannen ons in om meer greep te krijgen op de risico’s die klimaatopwarming opleveren voor alle beleggingscategorieën. We weten dat de waarde van de beleggingen op termijn kan worden aangetast als we niks doen, maar we weten nog onvoldoende hoe de beleggingen van onze klanten daartegen goed te beschermen.

Ook de kansen die de verduurzaming biedt, hebben we nog niet voldoende in beeld. We denken dat ondernemingen die goed inspelen op de uitdagingen van klimaatverandering daarmee lange termijnwaarde kunnen genereren, maar welke zijn het? Ondernemingen zullen ook moeten werken aan een betere rapportage als het gaat om de klimaatfactoren waaraan hun bedrijf bloot staat.

We denken dat er een brede samenwerking nodig is om de grote uitdagingen aan te gaan. In de brief wordt gevraagd om een lange termijnvisie van de overheid met geloofwaardig en voorspelbaar beleid en een betere CO2-beprijzing. Dit is van groot belang voor lange termijnbeleggers als PGGM. Het is tegelijkertijd ook goed om te zien dat er vanuit meerdere kanten wordt aangedrongen op het versnellen van de energietransitie.

PGGM heeft duurzaamheid altijd in het hart geplaatst van onze missie: bijdragen aan het realiseren van een waardevolle toekomst voor mensen. We hebben dus veel motivatie om onze bijdrage te leveren aan het klimaatakkoord.

Hier kunt u lezen wat PGGM inmiddels doet met betrekking tot een aantal onderwerpen dat in de brief van de financiële sector wordt genoemd.

Artikel delen of printen

klik op het icoon