• 19 jun 2018
  • Blog
  • PGGM

CO2 footprint stijgt tegen de trend in

​Jaarlijks meet PGGM hoeveel CO2 de organisatie uitstoot. Dat geeft ons inzicht in de impact van onze bedrijfsvoering op het milieu, uitgedrukt in CO2. Ons uitgangspunt is om onze CO2-uitstoot te verlagen.
20170619 CO2 voetafdruk 2017

De CO2-uitstoot van PGGM is in 2017 echter gestegen met 9,3% ten opzichte van 2016. Dat betekent dat wij grotere inspanningen moeten gaan leveren om deze trend te keren.

 

De stijging is voor een groot deel te wijten aan het gestegen aantal vliegreizen en het gestegen papierverbruik. De daling van ons OV gebruik is vooral het gevolg van een (neerwaartse) bijstelling van de inschatting van het percentage medewerkers dat met het OV komt. Het autogebruik tenslotte is licht gedaald, maar nog steeds verantwoordelijk voor de helft van onze voetafdruk.

Compensatie CO2-uitstoot
De CO2-uitstoot die we veroorzaken compenseren we. Ook in 2017 hebben we dit gecompenseerd via het Gold Standard Paradigm Project. Voor dit project in Kenia zijn speciale houtovens ontwikkeld die een alternatief bieden voor het traditionele, CO2-onvriendelijke koken op open vuur. Doordat de houtovens veel minder brandstof verbruiken en nauwelijks tot geen rookontwikkeling hebben, wordt er een aanzienlijke reductie van CO2-
uitstoot gerealiseerd.

Reageren?
Heeft u een vraag? Neem dan contact met ons op duurzaamheid@pggm.nl

 

Artikel delen of printen

klik op het icoon