• 02 aug 2022
  • Blog
Wereldbol Duurzaam

De CO2-voetafdruk van PGGM in 2021

In dit artikel nemen we je mee in de CO2-voetafdruk van PGGM. Wat zijn onze doelstellingen, hoe wordt de CO2-voetafdruk gemeten en wat zijn de plannen voor 2022?

De CO2-voetafdruk is onderdeel van de PGGM Duurzaamheidsagenda, waarbij we ons richten op een positieve impact op SDG 1 (geen armoede), SDG 3 (goede gezondheid en welzijn) en SDG 13 (klimaatactie).

Meten van de CO2-uitstoot
PGGM berekent ieder kwartaal de CO2-voetafdruk van haar bedrijfsvoering, en rapporteert dit jaarlijks in haar jaarverslag. De CO2-uitstoot van de beleggingen wordt hierin niet meegenomen. Voor de bedrijfsvoering meten wij onze directe en indirecte emissies. Deze emissies zijn op te delen in drie scopes, waarvan scope 1 (directe emissies) en scope 2 (indirecte emissies energie-inkoop) volledig gemeten worden. Voor scope 3 (overige indirecte emissies) geldt dat we de grootste bronnen (woon-werkverkeer, vliegen, papier) in beeld hebben en in 2022 en 2023 breiden wij onze meting uit. Zo wordt de voetafdruk van PGGM vollediger en zijn wij transparanter over onze impact.

CO2-uitstoot in 2021
In 2021 is de absolute CO2-voetafdruk van PGGM 1590,2 ton CO2. Een daling van 76,0% ten opzichte van 2016, en 34,0% ten opzichte van 2020. De voetafdruk van PGGM is gelijk aan de uitstoot van 80 Nederlandse huishoudens.  De CO2-uitstoot van PGGM per fte is 1,1 ton CO2 in 2021, ten opzichte van 1,6 ton in 2020. De uitstoot per fte vergelijken wij ten opzichte van ons basisjaar 2016, omdat PGGM ten opzichte van dit jaar een reductiedoelstelling heeft geformuleerd

COVID-19 heeft net als in 2020 een grote invloed gehad op de CO2-uitstoot en mobiliteit van ons allen. Door 2021 heen is er een stijgende lijn te zien in CO2-uitstoot. De stijging komt voort uit een toename van mobiliteit, zowel naar kantoor als zakelijke reizen. Daarnaast hebben wij in 2021 het onderscheid in vluchtklassen (economy en businessclass) meegenomen in de berekening van de CO2-uitstoot. Omdat een businessclass vlucht meer CO2-uitstoot veroorzaakt, heeft dit een kleine stijging tot gevolg. Voor alle voorgaande jaren is dit gecorrigeerd. De CO2-uitstoot door het verwarmen van het pand is iets hoger dan het voorgaande jaar omdat het een koud najaar is geweest.

Doelstelling mobiliteit
In 2016 heeft PGGM, als lid van Coalitie Anders Reizen, de ambitie uitgesproken om haar mobiliteitsuitstoot per fte met 50% te reduceren in 2030 ten opzichte van 2016. Daarnaast heeft PGGM ter ondersteuning van deze ambitie in november 2019 twee commitments onderschreven. Dit zijn:

1)      Het ‘Anders Rijden’-statement waarbij PGGM een fossielvrij leasewagenpark in 2025 realiseert en zodoende een actief beleid voert om de instroom van fossiele brandstofauto’s te mijden in de periode hiernaartoe. Het leasewagenpark is inmiddels voor 55% geëlektrificeerd en is op schema op in 2025 fossielvrij te zijn.

2)      Het ’Anders Vliegen’-statement waarbij PGGM zeven van de zestien geformuleerde best practices in 2022 implementeert om de CO2-uitstoot door vliegen te verminderen. Ook voor vliegen geldt dat er bij PGGM 8 best-practices zijn geïntroduceerd en in een nauwe samenwerking met VB, werken wij aan structureel minder CO2-uitstoot door vliegen.

Wat zijn de plannen voor 2022?
De jaren 2020 en 2021 zijn door de coronacrisis uitzonderlijk geweest wat betreft CO2-uitstoot. Ondanks deze tijdelijke daling zien we weer een geleidelijke groei in uitstoot.  De grootste uitdagingen voor reductie voor PGGM liggen op het gebied van papier, mobiliteit en vliegen. Dit blijft een uitdaging waar iedereen een rol te spelen heeft. Er wordt onderzocht hoe de deelnemerscommunicatie van onze klanten verder gedigitaliseerd kan worden om het gebruik van papier te beperken.

We werken verder aan het realiseren van onze ambitie om de CO2-uitstoot in 2030 door mobiliteit te halveren. Met het bestendigen van het hybride werken en het verkennen van nieuwe vormen van duurzame mobiliteit werken we aan deze uitdaging. Op het gebied van vliegen is in Q1 2022 het PGGM traveldashboard gelanceerd. Hiermee krijgen teams die vliegen inzicht in al hun vliegbewegingen en beogen wij de bewustwording te vergroten. Tevens leggen wij de laatste hand aan het ’voorspellend’ vliegmodel, waarmee teams een inschatting kunnen maken van het aantal vliegbewegingen in de toekomst. Dit wordt in Q3 gelanceerd.

We kopen daarnaast als reductiemaatregel Sustainable Aviation Fuel in. Dit is naast het beperken van het businessclass vliegen de enige beschikbare optie om de CO2-uitstoot van de vliegbewegingen te reduceren. De inkoop hiervan wordt afgestemd op het realiseren van de reductie-ambitie.

Ook voegen we in 2022 en 2023 verschillende extra emissiebronnen toe bij het meten van de CO2-uitstoot van PGGM. Met het toevoegen van de overige indirecte emissies brengen we de CO2-uitstoot van PGGM vollediger in kaart.

CO2-compensatie
We blijven werken aan het reduceren van de CO2-uitstoot. Daarnaast compenseren we de gehele CO2-uitstoot van PGGM en zijn we CO2-neutraal. De CO2-uitstoot compenseren we met het Gold Standard Bamako Clean Cookstoves project in Mali. In dit land kookt 90% van de bevolking op open vuur of houtskool. Behalve dat dit tot ontbossing leidt, heeft het ook ernstige gezondheidsrisico’s. Dit project stelt efficiënte houtovens ter beschikking die 30 tot 40% minder hout gebruiken. Per huishouden bespaart dit gemiddeld 241 dollar per jaar.  Het is belangrijk op te merken dat compensatie geen reductie is, maar een tijdelijke oplossing. Met compensatie erkennen we dat we ons bewust zijn van de klimaatimpact die we veroorzaken.

Bron: Jaarverslag PGGM 2021

Artikel delen of printen

klik op het icoon