• 01 jun 2023
  • Blog
  • Vermogensbeheer
Aandeelhouder.1

De laatste inspanning

We leven in turbulente tijden. De Russische invasie van Oekraïne heeft een wereldwijde energiecrisis van ongekende complexiteit veroorzaakt, waardoor de energiedriehoek van leveringszekerheid, betaalbaarheid en duurzaamheid de aandacht heeft gekregen van de CEO's van olie- en gasmaatschappijen.
Colin Tissen 480X480

Colin Tissen

Engagement Analyst - Responsible Investment
Andres Van Der Linden.2

Andres van der Linden

Senior Advisor Responsible Investment

De energiecrisis zal echter uiteindelijk de overgang naar schone energie versnellen, wat betekent dat de energiedriehoek geen Bermudadriehoek mag worden waarin klimaatambities verdwijnen.

In de afgelopen maanden hebben veel olie- en gasbedrijven hun jaarlijkse algemene vergaderingen (AVA's) gehouden. Tijdens deze vergaderingen heeft PGGM zijn stemrechten gebruikt om dergelijke bedrijven aan te moedigen emissiereductiedoelen te stellen die in lijn zijn met het Akkoord van Parijs. En dit jaar gingen we nog een stap verder door mede-indiener te zijn van een resolutie bij TotalEnergies.

Voorafgaand aan de AVA's heeft PGGM een rapport gesponsord van Accela Research over de klimaattransitie strategieën van verschillende Europese olie- en gasgiganten. Accela constateerde dat de huidige kapitaalinvesteringen voornamelijk gericht blijven op olie- en gasproductie in plaats van op het ontwikkelen van koolstofarme oplossingen. Op basis van dit rapport en intern onderzoek hebben we geconcludeerd dat er onvoldoende bewijs is dat deze bedrijven een strategie hebben in lijn met het Parijs.

Naast het sponsoren van het rapport hebben we onze stemintenties openbaar gemaakt met betrekking tot belangrijke klimaatvoorstellen en hebben we gesproken met verschillende kranten over ons olie en gas engagement programma. Bijvoorbeeld, artikelen in dagblad NRC beschrijven onze betrokkenheid bij Shell als Climate Action 100+ (CA100+) lead en de reden waarom we vóór de resolutie van Follow This bij Shell hebben gestemd, waarbij we het bedrijf vragen om doelen te stellen die in lijn zijn met het Akkoord van Parijs.

We hebben ook een statement afgelegd tijdens de jaarlijkse vergadering van Shell, samen met onze co-leads binnen CA100+ MN en Phoenix Group, waarin we het bedrijf hebben gevraagd verdere en gedurfde stappen te nemen om de energietransitie mogelijk te maken. We hebben vóór de resolutie van Follow This gestemd, die 20% van de stemmen in haar voordeel kreeg, vergelijkbaar met de uitkomst van de stemming van vorig jaar. Hoewel het gebrek aan een toename in steun teleurstellend is, zijn we blij dat de dalende trend in steun (van 30% steun in 2021 tot 20% in 2022) zich niet heeft voorgedaan bij Shell.

PGGM was ook intensief betrokken bij TotalEnergies, door deel uit te maken van een groep van 17 investeerders en Follow This als mede-indiener van een klimaatresolutie. We hebben nauw samengewerkt met deze groep in de afgelopen weken en gezamenlijk ontmoetingen gehad met CEO Patrick Pouyanné van TotalEnergies om de klimaattransitie strategie van het bedrijf te bespreken. Omdat we niet tevreden waren met de reactie van de onderneming, zijn we doorgegaan met de resolutie, en 30% van de stemmen was voor. Deze uitkomst geeft aan dat een aanzienlijk deel van de investeerders in TotalEnergies wil dat het bedrijf zijn doelstellingen voor het verminderen van de uitstoot in 2030 versterkt.

Dit staat in schril contrast met de stemresultaten op de AVA's van de Amerikaanse oliegiganten. Bijvoorbeeld, slechts 9% van de aandeelhouders van Chevron steunde de resolutie van Follow This waarin werd gevraagd om doelen in lijn met Parijs. Dit vertegenwoordigt een aanzienlijke afname ten opzichte van 2022 toen een soortgelijke resolutie 33% steun kreeg. Dit resultaat toont duidelijk het groeiende verschil in klimaatambitie tussen Amerikaanse en Europese olie- en gasbedrijven en hun investeerders aan. PGGM richt zich op engagement bij meer welwillende olie- en gasbedrijven en stemt tegen de herverkiezing van bestuursleden bij achterblijvers zoals Chevron.

In de komende maanden zullen we onze dialogen voortzetten met BP, Shell, TotalEnergies en andere bedrijven om hen aan te moedigen doelen te stellen die in lijn zijn met Parijs en worden ondersteund door een geloofwaardige strategie. Olie- en gasbedrijven die niet aan onze verwachtingen voldoen tegen het einde van het jaar zullen worden verkocht.

De energietransitie is echter niet uitsluitend de verantwoordelijkheid van deze bedrijven. Het zal alleen plaatsvinden door gezamenlijke inspanningen van investeerders, beleidsmakers en energieverbruikende bedrijven. Daarom roepen we alle belanghebbenden op om verantwoordelijkheid te nemen en samen te werken in de strijd tegen klimaatverandering.

 

Artikel delen of printen

klik op het icoon