• 25 jan 2021
  • Blog
  • Vermogensbeheer
Sdg2

Een vijfde grote ondernemingen draagt bij aan SDG’s

Met het SDI Asset Owner Platform is een hefboom gecreëerd die zorgt voor snelle opschaling van duurzaam beleggen, voorziet Gert-Jan Sikking.
Gert Jan Sikking Pggm

Gert-Jan Sikking

Senior Responsible Investor Advisor
20210125 Sdg1

Al een vijfde van de grote beursgenoteerde ondernemingen wereldwijd draagt bij aan het verduurzamen van de economie en samenleving, zoals vastgelegd in de Sustainable Development Goals van de VN. Dat is de voor velen wellicht verrassende uitkomst van de tweede SDI-screening die PGGM met enkele andere grote pensioenbeleggers heeft laten uitvoeren.

Misschien minder verrassend is dat vooral ondernemingen die actief zijn in de gezondheidszorg flink bijdragen aan een duurzamere toekomst, wat weer goed nieuws is voor onze klant Pensioenfonds Zorg en Welzijn en haar deelnemers.

PFZW zet in haar huidige beleggingsbeleid in op een verdere verduurzaming van haar vermogen. Enerzijds worden negatieve bij-effecten van beleggingen teruggedrongen, zoals CO2-uitstoot, en anderzijds wordt beleggen steeds nadrukkelijker gekoppeld aan het genereren van positieve impact. Het identificeren van ondernemingen die meetbaar bijdragen aan SDG’s aan de hand van een gemeenschappelijke, wereldwijde standaard is hierbij voor PGGM als vermogensbeheerder van groot belang.

In 2016 heeft PGGM samen met APG de SDI (Sustainable Development Investments) Taxonomie opgesteld. Hierin wordt beschreven welke producten en diensten positief bijdragen aan een duurzamere wereld. De SDI Taxonomie is ‘open source’, tot stand gekomen via data analyse en machine learning en door iedereen te gebruiken. Veel andere beleggers maken dan ook gebruik van deze taxonomie om hun eigen beleggingen te analyseren.

In 2020 hebben we het SDI Asset Owner Platform opgezet met APG, British Columbia Investment Management en AustralianSuper. Hiermee willen we onze kennis en infrastructuur op het gebied van analyseren van SDI’s bundelen en ter beschikking stellen aan andere financiële instellingen.

Afgelopen jaar zijn 7888 beursgenoteerde ondernemingen geanalyseerd, waarvan 1471 bedrijven (19 procent) een SDI-classificatie kregen. Van die 1471 draagt een deel met meer dan de helft van zijn omzet bij aan een of meerdere SDG’, een ander deel tussen tien en vijftig procent. PGGM telt deze met verschillende weging mee in zijn beleggingen

Begin januari 2021 is de nieuwe SDI-classificatie gepubliceerd. Van de 7889 geanalyseerde beursgenoteerde bedrijven zijn 1653 ondernemingen (21 procent) geclassificeerd als SDI. De toename van het aantal SDI’s komt met name door de toevoeging van enkele regels, waaronder de classificatie van afvalverwerking, producten gerelateerd aan gezondheidszorg en IT- bedrijven met duurzame producten rondom bijvoorbeeld landbouwirrigatie of het balanceren van het energienetwerk.

De SDI-data betreffen zowel bedrijven in ontwikkelde markten als in ontwikkelingslanden. Ze zijn breed vertegenwoordigd over diverse industrieën, met een relatief hoge weging naar de sector gezondheidszorg.

De planning is om in 2021 ook obligaties toe te voegen aan het universum. Daarnaast wordt momenteel onderzocht hoe we door middel van big data analyse inzicht kunnen krijgen in de patentenportefeuille van ondernemingen en in hoeverre deze patenten bijdragen aan de SDG’s.

Wereldwijd tonen pensioenfondsen en vermogensbeheerders die hun beleggingen willen verduurzamen nu al veel interesse in de SDI-uitkomsten. De uitdaging voor al deze partijen is goede betrouwbare data te verkrijgen. Het SDI Asset Owner Platform voorziet in deze behoefte.

Voor PGGM heeft het SDI Asset Owner Platform naast een interne werking ook een belangrijke externe uitstraling. Het stelt grote beleggers wereldwijd snel in staat beleggingen met impact op te schalen, waarmee het doel – een duurzamere wereld – dichterbij komt. Met de ervaring die we hiermee zelf al hebben opgedaan, creëren we met het platform een hefboom die veel sterker is dan wat we alleen via PFZW zouden kunnen bereiken.

20210125 Sdg2

Artikel delen of printen

klik op het icoon