• 11 jul 2018
  • Blog
  • Vermogensbeheer

Eerste Nederlandse Stewardship Code gepubliceerd

​De nieuwe Nederlandse Stewardship Code onderstreept het groeiende belang van betrokken aandeelhouderschap, meent Hans Op ’t Veld.
Hans Op T Veld 480X480 Pggm

Hans Op t Veld

Principal Investment Manager

Op 3 juli 2018 heeft Eumedion de door haar vastgestelde Nederlandse Stewardship Code gepubliceerd. De Stewardship Code is de jongste ontwikkeling in de steeds verder gaande trend naar de invulling van het op verantwoorde wijze omgaan met het aandeelhouderschap. In die zin past de Code bij de uitleg die PGGM door de tijd heen heeft gegeven als het gaat om het invulling geven aan betrokken aandeelhouderschap.

PGGM heeft mede hierom ook een actieve rol vervuld in de Eumedion-werkgroep die verantwoordelijk was in het opstellen van de code. De vastlegging van stewardship principes in de Code – maar overigens ook in wet- en regelgeving - geeft aan dat het maatschappelijke belang van het onderwerp steeds zwaarder gaat wegen.

Het is goed om te zien dat door middel van de Stewardship Code alle institutionele beleggers worden opgeroepen zich voor de Nederlandse beursondernemingen aan deze best practices te conformeren, zodat institutionele beleggers samen kunnen optrekken.

De Eumedion-deelnemers, waaronder PGGM, benadrukken middels de Code de rol die institutionele beleggers spelen bij het bevorderen van lange termijnwaardecreatie van de Nederlandse beursgenoteerde ondernemingen. De principes uit de Stewardship Code bieden houvast aan beleggers hoe ze verantwoording kunnen afleggen aan hun deelnemers en klanten over de wijze waarop zij als betrokken belegger invulling geven aan hun aandeelhoudersrechten.

De Stewardship Code, die in 2019 in werking treedt, spoort institutionele beleggers daarnaast aan om een constructieve dialoog te voeren met de Nederlandse beursondernemingen, met mede-aandeelhouders en met andere belanghebbenden (stakeholders). De Code onderstreept het belang van aandeelhoudersbetrokkenheid voor het streven naar lange termijnwaardecreatie van de Nederlandse beursondernemingen, zoals vastgelegd in de bestaande Nederlandse Corporate Governance Code. De Stewardship Code houdt voorts rekening met transparantie-eisen rond het betrokkenheidsbeleid en stembeleid die in de herziene EU-richtlijn over aandeelhoudersrechten (SRD II) staan. De Code helpt beleggers om hierop voor te sorteren.

Verantwoord beleggen

Stewardship betekent letterlijk ‘rentmeesterschap’. Dat rentmeesterschap staat aan de basis van PGGM’s verantwoord beleggingsbeleid. Juist als belegger met een lange termijnhorizon is het essentieel om zowel financieel rendement als de lange termijninvloed van de beleggingen op de maatschappij te betrekken in het beleid. Door een constructieve dialoog te voeren met beursgenoteerde ondernemingen kunnen we samen met andere beleggers zorgen voor een goed ondernemingsbestuur, passende beloningen en waardecreatie.

Betrokken aandeelhouderschap is niet vanzelfsprekend. Institutionele beleggers zullen zich hiervoor moeten (blijven) inspannen. Naast de bijdrage die PGGM geleverd heeft aan de Eumedion-werkgroep ligt er een rol om aan de Code uitvoering te gaan geven. Daarbij is het in onze ogen logisch voor institutionele beleggers om in het bijzonder verantwoordelijkheid voor hun thuismarkt te nemen.

Artikel delen of printen

klik op het icoon